Вы находитесь здесь: Главная >Архивы за месяц Липень, 2022

Крамський К.С. Концептуально-правові засади патронатної служби в Україні

Стаття присвячена комплексному осмисленню концептуально-правових засад патронатної служби в Україні з особливою акцентуацією уваги на доктринальній сутності концепту «патронатна служба» та визначенні його специфічних ознак, характеристиці патронатної служби як різновиду публічної служби, аналізі традицій правового регулювання патронатної служби в Україні. Ключові слова: патронатна служба, публічна служба, реформа публічної служби, концепція патронатної служби, інституційно-правове регулювання патронатної […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Проневич О.С. Інституційно-правові засади стратегічних комунікацій в Україні

Стаття присвячена осмисленню інституційно-правових засад стратегічних комунікацій в Україні з особливою акцентуацією уваги на комплексному аналізі традиції легального закріплення та організаційного забезпечення стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони, а також з’ясування перспектив використання стратегічних комунікацій при популяризації України у світовому інформаційному просторі, просуванні національних інтересів і поширенні проукраїнських стратегічних наративів серед цільових аудиторій. Ключові […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Лихова С.Я. Захист інформації у сфері комп’ютерної безпеки авіації: наукові та методичні аспекти

Стаття присвячена дослідженню питань аналізу основних завдань, які постають перед офіцером з захисту персональних даних в сфері авіації та пропозиції щодо вирішення вказаних питань під час навчання вказаного фахівця за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність». В статті аналізуються основні завдання, вирішення яких є необхідним для виконання своїх виробничих функції офіцером з захисту персональних даних. Для цього […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 99

титульна сторінка зміст Кравченко М.Г. Трудотерапія засуджених крізь призму практики ЄСПЛ  Стаття присвячена дослідженню практики ЄСПЛ у частині залучення осіб, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі до трудотерапії. У статті проаналізовані рішення Суду, які присвячені: можливості покладання на засуджених обов’язку праці, визначення розміру винагороди за працю у місцях позбавлення волі, врахування часу роботи у […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS