Вы находитесь здесь: Главная >Архивы рубрики ‘Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Маковій О.С. Вплив інституту дієздатності фізичної особи на цивільні правовідносини із відшкодування моральної шкоди

У статті розглядаються рівні цивільної дієздатності потерпілої фізичної особи при виникненні правовідносин із відшкодування моральної шкоди. Аналізуються проблеми врахування психологічних критеріїв заподіяння моральної шкоди фізичній особі в залежності від відповідного рівня цивільної дієздатності. Проводиться оцінка впливу рівня цивільної дієздатності потерпілої фізичної особи на розмір відшкодування моральної шкоди. Ключові слова: цивільна дієздатність, рівень цивільної дієздатності, моральна […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Пилипенко О.Ю. Підстави набуття права власності на земельні ділянки за цивільним законодавством України та Німеччини

У статті досліджуються цивільно-правові підстави набуття права власності на земельні ділянки в Україні та Німеччині. Здійснюється детальний огляд нормативно-правового регулювання правового режиму земельної ділянки за цивільним законодавством обох держав. Автор резюмує, що в Україні та ФРН закріплюється концептуально подібний підхід до визначення правових підстав набуття права власності на земельні ділянки та їх розподілу на первинні […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Zaitsev O.L. The Main Stages of Tenders in Ukraine and their Shortcomings

The number and volume of legal relations in the sphere of public procurements indicate about private and legal as well as public and legal relevance of research in this field. There were registered 183 544 users and 24 454 customers of tenders in Ukraine by November, 2014; there were 471 017 promulgated notices about procurements, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бонтлаб В.В. Стадії цивільного процесу в умовах гармонізації процесульного законодавства України та ЄС

У  науковій статті здійснюється дослідження стадій цивільного процесу в умовах гармонізації процесуального законодавства України та Європейського Союзу. Саме тому основним завдання органів державної влади є формування ефективного механізму розгляду цивільних справ відносно й інших актів законодавства ЄС. Із змісту статті випливає, що основними цілями ЄС є створення європейського простору справедливості, який ґрунтується на взаємному визнанні […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Діковська І.А. Застосування недержавних норм державними судами до вирішення спорів, що виникають з міжнародних приватних договорів

Стаття присвячена вивченню питання про те, у яких випадках державні суди можуть застосовувати недержавні правові норми до вирішення спорів, які виникають з міжнародних приватних договорів. Зроблено висновок про те, що сторони можуть домовитися, що такі норми будуть застосовуватися до регулювання тих питань, що віднесені законодавцем на розсуд сторін, і не можуть суперечити імперативним нормам застосовуваного  […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Сліпченко С.О. Суб’єктний склад правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

В статті розглядається суб’єктний склад правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. Автор стверджує, що посадові особи, члени сім’ї посадових осіб та акціонерів, юридичні особи та самі акціонери можуть визнаватися заінтересованими лише у випадках, прямо передбачених законом. Робиться висновок, про необхідність проведення подальших наукових досліджень складу осіб, заінтересованих у вчиненні правочину з акціонерним товариством, їх правового […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Діковська І.А. Комерційні правочини у приватному праві окремих країн

У статті аналізуються характерні риси комерційних правочинів за правом Німеччини, Франції та Нідерландів. Зроблено висновок про те, що для віднесення правочину до категорії комерційного може використовуватися суб’єктивний та об’єктивний критерії. Звертається увага на те, що відродження концепції комерційного правочину у Нідерландах, пов’язана із появою директив ЄС у галузі приватного права, сфера дії яких обмежується або […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Камінська Н.В. Договори про надання готельних послуг: сутнісні характеристики і проблеми виконання

У статті досліджуються договори про надання готельних послуг, їх поняття та особливості, відмінності від інших цивільно-правових угод. На основі аналізу законодавства та судової практики висвітлюються проблемні питання правового регулювання, виконання умов договорів про надання готельних послуг, захисту прав споживачів готельних послуг. Обгрунтовується необхідність удосконалення чинних нормативно-правових актів у цій сфері. Ключові слова: договір, готельні послуги, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Конончук Н.М. Набуття дитиною сімейно-правового статусу у разі позбавлення її батьківського піклування

У статті розглядаються форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що мають елементи сім’ї. Проводиться класифікація відповідних форм сімейного виховання. Аналізується статус фактичного вихователя та  його місце серед інших форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Ключові слова: дитина, сім’я, усиновлення, опіка (піклування), патронат, прийомна сім’я. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Діковська І.А. Застосування Lex mercatoria міжнародним комерційним арбітражем

У статті аналізується Типовий закон ЮНСІТРАЛ  про міжнародний комерційний арбітраж, а також національне законодавство окремих країн, засноване на ньому, щодо можливості застосування арбітрами норм lex mercatoria  до вирішення спору по-суті. Зроблено висновок, що можливість застосування lex mercatoria міжнародним комерційним арбітражем різниться від країни до країни. Ключові слова: lex mercatoria, міжнародний комерційний арбітраж, застосовуване право, недержавні […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Рябченко Ю.Ю. До питання вдосконалення правового регулювання участі представника в цивільному судочинстві

Стаття присвячена розвитку закріплення окремих положень щодо представництва в цивільному процесі, зокрема щодо: права на правову допомогу в окремих видах проваджень та процедур цивільного процесу; відмежування представництва від діяльності інших осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб. Обґрунтовано необхідність внесення змін до чинного законодавства, а також видання роз’яснень вищими судовими […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Волощук Л.В. Властивості та ознаки охорони прав на промислові зразки

Удосконалення правового регулювання та підвищення ефективності охорони прав на промислові зразки в цілому  та зокрема характеризується сутністю, змістом  та структурою правового регулювання промислового зразка, як об’єкта цивільних прав. Ключові слова: промисловий зразок, правове регулювання, адміністративно-правовий аспект, об’єкт цивільних прав. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Боровський О.О. Специфіка форм використання об’єктів права інтелектуальної власності

Pозвиток ринкових відносин вимагає забезпечення можливості допуску на ринок знаків, які є схожими з раніше зареєстрованими і відносно яких є згода правовласника. Відповідно, необхідно забезпечити внесення змін до чинного законодавства України. Ключові слова: ліцензія, розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, ліцензійний договір, листи-згоди Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Тупицька Є.О. Відповідальність за новаційним договором позики

Досліджуються види та форми цивільно-правової відповідальності за договором новації боргу у позикове зобов’язання. З’ясовується правова природа нарахування трьох процентів річних. Встановлюється, що вони виступають платою за неправомірне користування чужими коштами, але внаслідок їх стягнення в межах охоронних правовідносин, становлять собою особливу форму відшкодування збитків. Пропонуються подальші напрямки проведення дослідження з обраної тематики. Ключові слова: позика, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Михайлюк Г.О. Міжнародний договір як методологічне підгрунтя правового регулювання комерційних позначень

У статті проаналізовано правову природу міжнародного договору як методологічного підгрунтя правового регулювання комерційних позначень. Надано його характеристику в системі уніфікованих актів, проведено класифікацію, а також визначено співвідношення міжнародного договору з міжнародним звичаєм. Крім того, встановлене коло спеціально створених міжнародних організацій, під егідою яких видаються міжнародно-правові акти з питань, що регулюють міжнародні комерційні операції. Ключові слова: […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Маслова-Юрченко К.О. Права та обов’язки сторін за договором андеррайтингу цінних паперів

Статтю присвячено проблемним питанням закріплення в законодавстві України прав та обов’язків сторін договору андеррайтингу цінних паперів. У статті розглядаються норми сучасного законодавства України, що стосуються андеррайтингу цінних паперів. Аналізуються тенденції правового регулювання. Підкреслюються прогресивні та слабкі сторони останніх законодавчих змін. Запропоновано можливі шляхи покращення нормативно-правових актів. Ключові слова: андеррайтинг, емісія, професійна діяльність на фондовому ринку, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Домашенко М.В., Грушко Ж.В. Проблемні аспекти сурогатного материнства в Україні

Стаття присвячена дослідженню проблем, що виникають в теорії та на практиці при реалізації програми сурогатного материнства. Основною метою статті є з’ясування поняття, сутності та значення сурогатного материнства в сучасних умовах, особливостей договірних відносин в цій сфері. Ключові слова: сурогатне материнство, договір сурогатного материнства, сурогатна матір, батьки-замовники, медичний заклад Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Серьогін С.Ю. Дослідження поняття «корпорації» та «корпоративні відносини» в Україні, інших країнах континентальної Європи та США

У статті зроблено спробу дослідити етимологію терміну «корпорація», та здійснити аналіз змісту «корпорації» за законодавством України, інших країн континентальної Європи і США. Обґрунтовано думку про необхідність внесення змін в ряд законодавчих актів України з метою приведення змісту терміну «корпорація» у відповідність з міжнародною практикою. Ключові слова: корпорація, корпоративнівідносини, корпоративні права, учасниккорпорації, акціонер Відкрити статтю>>>  

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Колядіна Н.Г. Право на позов відповідно до німецької правової доктрини

У статті йде мова про доктринальні погляди німецьких вчених-правознавців на проблематику права на позов,  виділяються характерні риси історичних етапів розвитку правової доктрини, робляться висновки про виникнення і розвиток інституту цивільного позову як засобу захисту прав та інтересів фізичних осіб. Ключові слова: позов, право на позов, звернення до суду з позовом, пред’явлення позову, німецька правова доктрина. […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Слабошпицька У.О. Особливості функціонування інституту міжнародного сертифікату з управління майном померлих осіб (Гаазька конвенція 1973 року)

У статті проведено аналіз положень Гаазької конвенції щодо міжнародного управління майном померлих осіб. Визначено основні колізійні норми, що регламентують порядок складання міжнародного сертифіката з управління спадковим майном, а також з’ясовано його зміст. Досліджено підстави для відмови у визнанні міжнародного сертифіката. Ключові слова: Гаазька конвенція, міжнародний сертифікат, спадкове майно, управління, спадкування. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бонтлаб В.В., Панасюк С.В. Елементи договору: цивільно-правовий аспект

У цій статті розкриваються ключові аспекти сутності договору у сучасному цивільному праві через призму дослідження його елементів. Аналізуються положення доктрини цивільного права, акти цивільного законодавства. Розглядаються ключові проблемні аспекти щодо елюентів договору. Зроблено висновки та пропозиції. Ключові слова: особа; договір; елементи договору; кодекс; цивільне право. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Зеленяк А.С. Судовий експеримент та пред’явлення до впізнання як способи дослідження речових доказів у цивільному процесі

В даній статті автором розкриваються поняття та специфіка таких способів дослідження речових доказів у цивільному процесі як судовий експеримент та пред’явлення до впізнання. Порівнюючи кримінальне процесуальне законодавство з цивільним процесуальним, вивчаючи матеріали судової практики по цивільним справам, аналізуючи тенденції використання судового експерименту та пред’явлення до впізнання як способів дослідження речових доказів у цивільній справі за […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Немеш П.Ф. Зберігання та повернення речових доказів у цивільному процесі

У даній статті аналізується нормативно-правовий механізм зберігання та повернення речових доказів у цивільному процесі. На підставі аналізу норм цивільного процесуального законодавства робиться висновок, що існуюча процедура зберігання та повернення речових доказів успішно виконує як процесуальні, так і матеріальні задачі, які пов’язані з цивільним судочинством, де перші стосуються схоронності доказових властивостей речових доказів, а другі – […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Волощук О.Т. Роль глав держав у мирному вирішенні міждержавних спорів

У цій статті зроблено спробу виявити роль та значення глави держави у процедурі мирного урегулювання міждержавних спорів. З’ясовано, що участь глав держав у таких процедурах випливає із сутності і призначення цього органу державної влади. Робиться висновок про те, що залучення глав держав до переговорів, надання добрих послуг та посередництва є об’єктивною необхідністю. Ключові слова: глава […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Паламарчук Н.В. Виконавчий напис як один із способів захисту цивільних прав та законних інтересів нотаріусом

У статті досліджується правова природа виконавчого напису як одного із способів захисту цивільних прав та законних інтересів осіб нотаріусом. Розглядається проблематика доктринальних підходів до визначення відповідного способу захисту, а також проблемні аспекти в умовах, механізмі вчинення виконавчого напису, строках для пред’явлення його до примусового виконання. Пропонуються варіанти вирішення проблемних питань, а також внесення відповідних змін […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Онищук К.М. Проблемні аспекти нотаріального посвідчення договору дарування в Україні

У статті зроблено спробу висвітлити актуальні проблеми нотаріального посвідчення договору дарування в Україні. Проаналізовані нормативно-правові акти в сфері нотаріату. Сформульовані висновки про необхідність створення Державного реєстру недієздатних та обмежено недієздатних осіб; внесення змін до Закону України «Про нотаріат», Цивільний кодекс України, Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України. Обґрунтована думка про необхідність закріплення положення про обов’язкову наявність […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Куліцька С.В. Особливості зобов’язань з відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної неправомірною діяльністю (бездіяльністю) органів судової влади (судді, суддів)

У статті зроблено спробу визначити особливості зобов’язань з відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної органами судової влади, що належать до спеціальних деліктів, які виділяються на підставі особливості суб’єктного складу заподіювачів шкоди. Встановлено, що ці особливості проявляються через відмінність безпосередніх заподіювачів шкоди (суди, судді) від суб’єктів зобов’язань по відшкодуванню (компенсації) завданої шкоди (держава). Ключові слова: суб’єкти деліктних зобов’язань, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Довга Л.М. Перспективи удосконалення правового регулювання житлової кооперації України в умовах глобалізації

Стаття присвячена порівняльно-правовому дослідженню кооперативного законодавства України та країн Європейського Союзу з метою виокремлення моделей нормативного-правового регулювання житлово-будівельних кооперативів. Розкрито основні напрями удосконалення житлового кооперативного законодавства України для перспективи покращення кооперативного руху. Доведено необхідність врегулювання житлової кооперації України на загально-правовому та спеціально-правовому рівнях. Ключові слова: джерела правового регулювання житлової кооперації, моделі нормативно-правового регулювання житлових кооперативів, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Боярчук К.О. Правові наслідки порушення порядку вчинення правочинів із заінтересованістю

У статті досліджуються особливості оскарженням правочинів акціонерних товариств із заінтересованістю та відповідальності за порушення встановленого законом порядку їх вчинення. Звернено увагу на необхідність розвитку інституту фідуціарних зобов’язань з метою забезпечення захисту товариства від недобросовісних керівників. Ключові слова: правочини із заінтересованістю, оскарження правочинів, похідний позов, порушення порядку вчинення правочину із заінтересованістю, фідуціарні зобов’язання. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Чучкова Н.М. Цивільне судочинство за участю іноземних осіб

Наукова стаття присвячена загальному правовому аналізу цивільного судочинства за участю іноземних осіб в аспекті його порівняння з цивільним судочинством, не обтяжених іноземним елементом. Результатом дослідження є узагальнений виклад найсуттєвіших особливостей цивільного судочинства за участю іноземних осіб Ключові слова: іноземна особа, цивільний процес, національний правовий режим, судовий імунітет, консул, міжнародна підсудність, міжнародна правова допомога Відкрити статтю  

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS