Вы находитесь здесь: Главная >Архивы рубрики ‘Конституційне право

Стасюк О.М. Виконавчий напис нотаріуса (конституційно-правовий аспект)

У статті обговорюється питання про відповідність нормам Конституції України існуючого у законодавстві позасудового порядку застосування заходів державно-примусового характеру на підставі виконавчих написів нотаріусів. Сформульовано пропозиції про ліквідацію інституту вчинення виконавчих написів та запропоновано розширення переліку вимог, які можуть розглядатися судами у наказному провадженні. Ключові слова: виконавчий напис нотаріуса, наказне провадження, безспірність вимоги. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Цекалова Н.І. Права людини чи людські права

У статті проаналізовано ключові історичні етапи формування людських прав, тезисно окреслено яким чином ці права можуть бути забезпечено, визначено дві основні наукові дискусії, що певним чином впливають на ідею появи категорії “людські права” поряд із загально прийнятою “права людини”, сформовано власні погляди на категорію “людські права” і визначено можливість існування “не людських прав”. Ключові слова: […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кравченко К.В., Солодовнікова Х.К. Окремі аспекти поняття та правового статусу фізичної особи по фазам життя

Стаття присвячена дослідженню питань, пов’язаних з поняттям та правовим статусом фізичної особи. Пропонується новий підхід до розуміння поняття фізичної особи через її внутрішній зміст. Зроблено висновок про те, що здатність фізичної особи користуватися основними правами може змінюватися протягом її життя залежно від певних критеріїв. Визначено, що існує необхідність та доцільність захисту основних прав до народження […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кравченко М.Г. Інституційні та організаційні гарантії основних прав людини: досвід України та Німеччини

Стаття присвячена дослідженню вчення про інституційні та організаційні гарантії основних прав людини в Україні та у Німеччині. У статті проаналізовані наукові дослідження українських та німецьких вчених, у яких відображено вчення про інституційні та організаційні гарантії основних прав. Також досліджено законодавство України та Німеччини з позиції нормативного регулювання названих гарантій основних прав. Констатовано те, що вітчизняне […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Трофімов Б.Д. Щодо закріплення в Конституції України курсу в ЄС та НАТО

У статті досліджуються зміни до Конституції України, що їх було внесено 07.02.2019 року, на предмет їх доцільності та способу закріплення. Аналізуються видозмінені та інші положення Конституції України, пояснювальна записка до законопроекту № 9037 від 03.09.2018, а також роботи вчених з проблематики, яка є пов’язаною з темою наукової статті. Визначаються проблеми, які на думку автора пов’язані […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Рева А.О., Черняченко Д.Б. Право на свободу вираження поглядів як засіб контролю за владою в демократичних державах

У статті досліджено питання сучасного стану нормативно-правового регулювання, а також практики запобігання обмеження права на свободу вираження поглядів. На підставі проведеного аналізу встановлено специфіку світової практики та висвітлено як випадки обмеження права на інформацію, так і наведено приклади країн, які відмовляються від запровадження таких механізмів. Автори зазначили низку цінних для правозастосування пропозицій у напрямку вдосконалення […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ганжело В.О., Кахнова М.Г. Щодо проблеми місцевих референдумів в Україні та в зарубіжних країнах. Порівняльний аспект

У статті досліджено особливості проведення місцевих референдумів на прикладі Швейцарії, США, Польщі, Великої Британії та інших зарубіжних країн. Проведено аналіз досвіду України щодо проведення місцевих референдумів. Наведено власні пропозиції щодо впровадження інституту дорадчого місцевого референдуму. Ключові слова: дорадчий референдум, референдум як форма безпосередньої демократії, місцеві референдуми в зарубіжних країнах. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Матат А.В. Громадянство як правовий статус фізичної особи – суб’єкта основних прав (німецька доктрина та український досвід)

Стаття присвячена дослідженню інституту громадянства, який є ключовим елементом правового статусу фізичної особи, за допомогою якого реалізовуються основні права людини. Розглянуто питання співвідношення громадянських та політичних прав людини, які здебільшого розглядаються як взаємозалежні різновиди прав людини. Проаналізовано німецьку та українську правничу літературу з теми дослідження, а також вивчено особливості громадянства Європейського Союзу. Ключові слова: інститут […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Галус О.О. Правове регулювання форм безпосередньої участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення

Стаття присвячена дослідженню  конституційного, законодавчого та підзаконного рівнів правового регулювання форм безпосередньої участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення. Доведено, що оптимальним рівнем правового регулювання порядку проведення місцевих виборів, місцевих референдумів та загальних зборів громадян за місцем проживання виступає законодавчий, а місцевих ініціатив та громадських слухань – підзаконний (статути територіальних громад). Ключові слова: місцеве […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Зубко А.О. Проблема «купівлі» громадянства: міжнародно-правовий аспект

Основною метою статті є спроба проаналізувати шляхи отримання кількох громадянств внаслідок інвестування або придбання нерухомості чи активів національних підприємств. В роботі зафіксовано класифікація країн, що надають таку можливість, залежно від процедури отримання громадянства. В статті ці дві групи країн розглядаються на прикладах Домініки, Мальти, Кіпру, США та Болгарії. Також в статті наводиться позиція українського законодавця […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Цекалова Н.І. Іноземці як носії основних прав. Забезпечення прав іноземців

Розглядається і визначається основний набір прав якими володіють іноземці, що знаходяться на території України. Характеризується правове становище іноземних громадян у сфері реалізації ними політичних прав. Особлива увага приділяється реалізації ними виборчих прав на місцевому рівні. Ключові слова: права і свободи, права іноземців, політичні права, активне виборче право іноземців,  право на мирні зібрання іноземців. Відкрити статтю>>> […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Новиков О.В., Мельниченко В.С., Бузінов О.О. Історичний аспект федералізації України та правові виклики сучасності

В статті проводиться детальний аналіз необхідності та можливих наслідків зміни політико-територіального устрою України. Досліджується практика країн, що мають досвід утворення держав з федеративною формою політико-територіального устрою. Також, розглядаються твердження та погляди відомих українських політичних діячів XIX-XX ст., на які посилаються сучасні прихильники ідеї федералізму в Україні. Ключові слова: федералізація, політико-територіальний устрій, федералізм, національно-етнічний аспект, політика, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кравченко М.Г. Правовий статус носіїв права на очікуване життя в Україні

Стаття присвячена дослідженню правового статусу майбутньої людини у період її внутрішньоутробного розвитку. У статті проаналізовано нинішній стан правового регулювання правого статусу ембріону та плоду людини за законодавством України. Констатовано те, що вітчизняне законодавство не містить комплексного правового регулювання правового статусу людини, яка проходить внутрішньоутробний період свого розвитку. На підставі проведеного дослідження зроблено низку пропозицій щодо […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Явтушенко О.В. Пропорційна система з відкритими списками: виклики та перспективи запровадження в Україні

У статті викладено результати дослідження проблем та перспектив запровадження пропорційної системи з відкритими списками на виборах народних депутатів України. Аналіз даної проблеми засвідчив необхідність її більш повного та ґрунтовного розкриття. Зроблені у статті висновки можуть бути використанні задля удосконалення існуючої виборчої системи, а також подальших наукових досліджень цієї проблематики. Ключові слова: пропорційна виборча система, відкриті […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

I.А. Tolkachova, V.О. Momotiuk The Institute of Constitutional Complaint in Ukraine and Foreign Countries: Comparative and Legal Analysis

В статті детально проаналізована роль інституту конституційної скарги в Україні та його значення у механізмі індивідуального доступу до конституційної юстиції. З урахуванням світового досвіду функціонування інституту конституційної скарги авторами розроблені пропозиції щодо удосконалення цього інституту та запровадження оптимальної моделі конституційної скарги в Україні. Ключові слова: конституційна реформа, інститут конституційної скарги, конституційне правосуддя, механізм захисту, права […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кравченко М.Г., Косілова О.І. Універсальність як визначальна характеристика сутності основних прав людини

Стаття присвячена дослідженню універсальності основних прав людини як визначальної характеристики їх сутності. У статті проаналізовано нинішній стан розвитку вітчизняного вчення про універсальність прав людини. Обґрунтовано необхідність пошуку відповідей на ці питання у фундаментальному вченні про основні права людини, яке сформовано у Німеччині. На підставі аналізу вітчизняних та німецьких досліджень присвячених правам людини зроблено низку висновків […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шек А.С. Актуальні питання здійснення народовладдя в умовах глобалізації

Статтю присвячено актуальним проблемам здійснення народовладдя в Україні. Окреслено коло проблем організаційно-правового, функціонального, ідеологічного характеру, які потребують вирішення з огляду на конституційно-правову трансформацію об’єктивної дійсності та державотворчі процеси, які відбуваються в Україні. Ключові слова: народовладдя, здійснення влади народом, вибори, референдум, демократія, принципи конституційного ладу. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Риженко Т.Г. Конституційне закріплення права на охорону здоров’я в країнах романо-германської правової сім’ї

У статті проаналізовано тексти конституцій романо-германської правової сім’ї, що регламентують право на охорону здоров’я. Досліджено правові норми з метою уявного зображення світової панорами реалізації вищезазначеного права у практиці країн континентального права. Наведено різноманітні підходи держав до формулювання та регламентації гарантій його реалізації. Ключові слова: романо-германська правова сім’я, Конституція, права людини, здоров’я, право на охорону здоров’я, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шек А.С. Проблемні аспекти реалізації культурних прав людини в контексті глобалізації

Статтю присвячено концепції культурних прав людини та проблемам їх реалізації у сучасному світі під впливом глобалізаційних процесів. Доведено   місце та значення культурних прав у системі прав людини й акцентовано на їх взаємозв’язку з іншими, не менш важливими для людини, правами. Ключові слова: культурні права, глобалізація, проблеми реалізації культурних прав, права людини, міжнародно-правові стандарти. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Олійник А.Ю., Шморгун О.С. Конституційна свобода особи на підприємницьку діяльність в системі економічних свобод

В статті досліджується конституційна свобода особи на підприємницьку діяльність в системі економічних конституційних свобод людини і громадянина. Аналізуються різні позиції авторів щодо системи економічних конституційних свобод. Пропонується авторське розуміння місця і ролі конституційної свободи особи в системі економічних свобод в процесі їх реалізації. Даються висновки і рекомендації. Ключові слова: економічні конституційні свободи, конституційна свобода особи […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

D.S. Maltseva, Yu.L. Akselrod The Problem of Apatrism in International and Ukrainian Law and the Ways of its Solution

У статті розглядається проблема правового статусу осіб без громадянства в міжнародному та національному праві, окреслюються найбільш проблемні моменти законодавчої регламентації правового статусу апатридів та реалізації ними своїх прав, визначаються шляхи їх вирішення, зокрема враховуючи міжнародний досвід. Ключові слова: апатрид, особи без громадянства, запобігання виникненню випадків безгромадянства, громадянство, правовий статус осіб без громадянства. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Джига Д.В. Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим на сучасному етапі

Стаття присвячена розкриттю змісту конституційно-правового статусу Автономної Республіки Крим на сучасному етапі. У статті аналізуються теоретичні основи інституту автономії, зважаючи на досвід європейських країн. Розглянуто становлення автономії у Криму в історичній ретроспективі; досліджено проблеми закріплення конституційно-правового статусу кримських татар як корінного народу та шляхи їх подолання. Ключові слова: конституційно-правовий статус, Автономна Республіка Крим, автономія, корінний […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Матяшовська Р.Ю. Структура політичних гарантій прав дітей дошкільного віку

У статті розглядаються питання гарантування прав дітей дошкільного віку. Особливу увагу присвячено політичним правам вказаної категорії осіб. Обґрунтовано, що політичні гарантії дітей мають наступну структуру – загально-громадські та спеціальні політичні гарантії. Ключові слова: права, гарантії, політичні гарантії, діти дошкільного віку, правова політика. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кравченко М.Г. Сучасний стан та перспективи утвердження та забезпечення прав людини Українською державою

Стаття присвячена дослідженню проблеми утвердження і забезпечення прав людини Українською державою. Автором проаналізовано нинішній стан розвитку вітчизняного вчення про права людини та основні свободи. Констатовано те, що вітчизняне вчення про права людини фактично є адаптованим до вимог сучасності радянським вченням про права людини, яке розглядає права людини і основні свободи похідними від волі держави. Автор […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ганжело В.О., Кахнова М.Г. Проблематика співвідношення принципів територіальної цілісності та самовизначення народів

У статті досліджена проблематика співвідношення принципів права народів на самовизначення та принципу територіальної цілісності. Запропонована концепція тлумачення вказаних принципів в аспекті їх гармонійного співіснування. Розкрито особливості об’єктивізації на прикладах Косово та Криму. Ключові слова: територіальна цілісність, право на самовизначення, Косово, сецесія, jus cogens. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Баймуратов М.О., Биков О.М., Гріненко О.О., Коструба А.В. Правовий статус Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим в сучасних умовах

Авторами досліджено нормативні передумови діяльності, повноваження та функції Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, які визначають його статус та юрисдикцію. Особливу увагу зумовлено впливу російської агресії на правовий статус Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим. Ключові слова: Автономна Республіка Крим, внутрішньо переміщені особи, державна служба, Президент України, тимчасово окуповані території, юрисдикція. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

A.Korshun The Internally Displaced Persons’ Right to Education in Ukraine: Legal Provisions and Problems of Realization

У статті проаналізовано та розглянуто проблеми реалізації права на освіту внутрішньо переміщених осіб в Україні. Актуальність теми пов’язана з тим, що саме від реалізації права на освіту залежить нормальне функціонування демократичної держави. Реалізація права на освіту серед внутрішньо переміщених осіб є особливо важливим питанням, оскільки освіта є необхідною для кожної людини. Ключові слова: право на […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шамрай В.В. Конституційна модернізація у сучасному світі: порівняльно-правовий аналіз

Стаття присвячена теоретико-методологічним підходам до  визначення поняття «конституційна реформа» у сучасних умовах правової глобалізації та європейської міждержавної інтеграції з точки зору пошуку ефективних засобів комплексної правової модернізації суспільства. Автор аналізує юридичний зміст вказаної категорії, показує її специфічні особливості, розкриває значення процесів удосконалення базових елементів суспільних відносин та конституційної модернізації суспільства. Ключові слова: конституційне право, конституційна […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шашиєв Р.С. Регулювання лобізму в Україні

У статті розглянута проблематика врегулювання питання, стосовно законодавчого закріплення інституту лобізму в Україні. Наведені позитивні та негативні ризики впровадження цього явища. Надані рекомендації, щодо необхідності закріплення лобізму, як на законодавчому рівні, а також у соціально-політичному житті країни. Ключові слова: Лобізм, лобіювання, лобісти, лобіювання інтересів, лобістична діяльність, законодавство, контроль, відповідальність. Відкрити статтю>>>  

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Господарець Т.М. Проблемні аспекти визначення громадянства Європейського Союзу

Стаття присвячена теоретичним та практичним аспектам визначення громадянства Європейського Союзу. Особливу увагу приділено історії виникнення поняття «громадянство Європейського Союзу», а також розмежуванню понять «громадянство держави» та «громадянство Європейського Союзу». Акцентовано увагу на питанні дискусійності визначення громадянства Європейського Союзу науковцями. Проаналізовано окремі аспекти порядку набуття та втрати громадянства Європейського Союзу, а також прав та обов’язків громадян […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Білозьор О.В. Модель децентралізації Фінляндської Республіки: характерні риси та перспективи для України

У статті розглядається модель адміністративної, бюджетної децентралізації Фінляндської Республіки. Виокремлені характерні ознаки та риси правового регулювання фінляндських децентралізаційних процесів. Визначаються схожі та відмінні риси в українській та фінляндській моделях децентралізації, розглядаються можливі перспективи імплементації окремих положень фінської моделі у рамках реформи децентралізації в Україні. Ключові слова: децентралізація, фінляндська модель децентралізації, реформа бюджетної децентралізації, зарубіжне муніципальне […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Чехович Т.В. Механізм гарантування реалізації принципу рівності громадян перед законом у сфері публічного управління

У статті досліджено практичні проблеми реалізації принципу рівності громадян перед законом у сфері публічного управління. Автором зроблено висновок, що досліджуваний механізм є надзвичайно складним та багатоелементним. Доведено, що для підвищення ефективності реалізації досліджуваного механізму, необхідно підвищити ефективність окремих його елементів, зокрема, шляхом внесення змін і доповнень у законодавство України. Ключові слова: принцип рівності перед законом, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бойко А.М. Право на забуття: деякі аспекти теорії і практики

На основі аналізу практичних джерел та наукової літератури визначено поняття, структуру та властивості права на забуття, особливості його реалізації, а також з’ясовано основні проблеми його правового регулювання. Ключові слова: право на забуття, дії з персональними даними, видалення персональних даних, персональні дані, захист персональних даних, володілець персональних даних, суб’єкт персональних даних, обробка персональних даних. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Лялюк А.В. Гендерний аспект у виборчому законодавстві України

У статті проаналізовано питання присвячене гендерної рівності у виборчій системі. Розглядаються актуальні питання щодо введення квот у виборче законодавство. Підняті проблеми збалансування представництва жінок та чоловіків у політичній сфері. Також проаналізовано гендерний моніторинг виборів 2015 року та засоби для ефективного удосконалення законодавства з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та виборчої системи. […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ярмол Л.В. Безпека журналістів як гарантія їх свободи вираження поглядів

У статті проаналізовано окремі міжнародно-правові гарантії забезпечення свободи вираження поглядів та безпеки журналістів. Охарактеризовано кримінально-правові гарантії захисту прав журналістів в Україні. Сформульовані пропозиції щодо покращення юридичного механізму забезпечення прав журналістів в Україні. Ключові слова: права журналістів, свобода вираження поглядів, безпека, гарантії, злочини проти журналістів, свобода. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Антонова О.Р. Система конституційно-правових принципів регулювання шлюбу і сім’ї

У статті запропоновано власну систематизацію конституційних принципів, яка передбачає два вектора регулювання конституційних засад шлюбу і сім’ї – загальний і спеціальний. Зроблено висновок про те, що система принципів має науково-теоретичну цінність, адже завдяки їй вперше виділено із безлічі суспільних відносин ті, що стосуються шлюбу і сім’ї як орієнтирів конституційно-правового регулювання. Ключові слова: система принципів, шлюб, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Чехович Т.В. Сутність та зміст конституційного принципу рівності громадян перед законом

У статті досліджено теоретичні й практичні проблеми з’ясування сутності, змісту та істотних ознак конституційного принципу рівності громадян перед законом. Проведено аналіз чинного законодавства України та міжнародних нормативно-правових актів із зазначеного питання. Автором зроблено висновок, що конституційно-правовий зміст принципу рівності громадян перед законом є сукупністю базових ідей та положень, що відображають усталені погляди на права людини, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Дученко А.Ю. Свобода слова в Україні: стан, гарантії, перспективи

Статтю присвячено вивченню стану, гарантій та перспектив реалізації свободи слова в Україні. Автор через призму положень Конституції України аналізує зміст, взаємозв’язок права на інформацію та свободи слова, доходячи висновку, що право на інформацію та свобода слова виконують різні функції в суспільстві. На думку автора, свобода слова забезпечує вільне обговорення процесів у суспільстві, право на інформацію […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Тунтула А.С., Шлычек А.Ю. Система новых доктрин и концепций правового статуса молодежи: приглашение к дискуссии

 У статті запропоновано базисні порядки забезпечення і відновлення правового статусу молоді і новітня доктрини суду, Конституційного кодексу України і Кодексу конституційного судочинства України. Розглянуто новітні доктрини базисних значень право як наріжної категорії юриспруденції, різновидів соціосуб’єктів, сутності базисних категорій правового статусу соціосуб’єктів, базисного конституційного обов’язку держави та низка інших доктрин і концепцій, що тісно пов’язані із […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кагадій М.І. Порівняння основ конституційного ладу Білорусії, Молдови, Росії, України

В статті досліджуються основи конституційного ладу таких країн близького зарубіжжя як Білорусія, Молдова, Росія, Україна. Аргументується позиція автора щодо спільних засад і відмінностей основ конституційного ладу названих країн близького зарубіжжя. Визначаються особливості основ конституційного ладу окремих країн близького зарубіжжя. Пропонуються висновки і рекомендації. Ключові слова: основи конституційного ладу, конституційний лад Республіки Білорусії, конституційний лад Республіки […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кагадій М.І. Класифікація конституцій зарубіжних країн близького зарубіжжя

В статті досліджуються поняття та різні критерії класифікації конституцій зарубіжних країн світу і близького зарубіжжя. Дається авторське поняття класифікації та її критеріїв щодо конституцій країн близького зарубіжжя. Характеризуються окремі види конституцій зарубіжних країн близького зарубіжжя. Пропонуються висновки і рекомендації. Ключові слова: конституції зарубіжних країн, конституції близького зарубіжжя, класифікація конституції близького зарубіжжя, критерії групування конституцій близького […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кагадій М.І. Конституції зарубіжних країн близького зарубіжжя як об’єкт порівняльного правознавстава

В статті досліджуються конституції зарубіжних країн як об’єкт порівняльного правознавства. Аргументується позиція автора щодо конституцій країн близького зарубіжжя. Визначається коло конституцій зарубіжних країн як об’єкта порівняння. Пропонуються висновки і рекомендації. Ключові слова: конституції зарубіжних країн, близьке зарубіжжя, порівняльне правознавство, об’єкт порівняльного правознавства. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Олійник А.Ю. Конституційні основи правопорядку у сфері господарювання

У статті досліджуються основи конституційного правопорядку у сфері господарювання. Розглянуто розуміння правопорядку в суспільстві та конституційного правопорядку у господарській діяльності. Пропонуються висновки і рекомендації. Ключові слова: Конституція України, правопорядок, правопорядок у сфері господарювання, основи конституційного правопорядку у сфері господарювання. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шершун К.П. Євроінтеграція у світлі конституційного регулювання економічних відносин

Статтю присвячено аналізу євроінтеграційних процесів у світлі необхідності їх конституційного закріплення для України, проаналізовано також процес гармонізації вітчизняної нормативної бази із законодавством країн ЄС та закріплення їх на найвищому рівні. Ключові слова: євроінтеграція, глобалізація, європейський вибір, конституційне закріплення. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Пильгун Н.В., Хомченко О.В. Особливості механізму держави в Україні

В статті порушується питання багатогранності поняття механізму держави, його суть і зміст, особливості функціонування органів державної влади. Проаналізовано ознаки, що характеризують механізм держави та виявлено особливості розуміння призначення об’єкту дослідження. Автор вказує на  основні принципи, на яких базується механізм держави та розкриває різні наукові погляди вчених щодо функціонування апарату держави. Ключові слова: держава, механізм держави, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Дмитрук І.М., Кіщак Ю.І. Деякі особливості правового статусу волонтерів за українським законодавством

В статті аналізуються деякі особливості правового статусу волонтерів в Україні. Дається характеристика нормативно-правовим актам, які регулюють діяльність волонтерів. Висвітлюються питання договірного врегулювання волонтерської роботи, питання страхування та відповідальності волонтерів. Надаються рекомендації для доопрацювання національного законодавства в цій галузі. Ключові слова: волонтери, волонтерський рух, благодійні громадські організації, правовий статус волонтера, права та обов’язки. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

A.H. Sumarieva Reasons and Terms of Federalism of the States

У статті здійснено аналіз проблем федералізації держав, причин окремого замовлення на федералізацію, а також причин та переваг федерального замовлення над унітарною державою. Ключові слова: федералізм, федеральне замовлення, унітарна держава.  Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Скрильник О.О., Шикіло А.В. Права журналістів у сфері доступу до інформації: правова регламентація та проблеми реалізації

Стаття присвячена визначенню права журналістів у сфері доступу до інформації та проблемі його реалізації. В статті аналізуються погляди різних науковців, які займаються цією проблематикою, наводиться визначення таких прав у міжнародних нормативно-правових актах та в національному законодавстві, а також досліджуються особливості захисту такого права. Ключові слова: права журналістів, доступ до інформації, реалізація прав, міжнародні нормативно-правові акти, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

S.Ya. Lykhova Natural Rights of Human Being as the Basis for Reformation of Constitutional System of Ukraine

Дана наукова стаття присвячена проблемам реформування правової сиcтеми України відповідно до європейських стандартів. Сьогодні людина оголошена найвищою цінністю як у Конституції України, так і у міжнародно-правових актах. Проблема, яка досліджується у статті стосується певної колізійності положень системи природнього права і системи позитивного права. Ключові слова: конституційна реформа, природні права людини, гуманітарне право. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Томенко М.В. Конституційний лад як політико-правова категорія: нотатки до наукової дискусії

Статтю присвячено аналізу вихідних засад конституційного ладу як політико-правової категорії. У процесі вирішення завдань дослідження автор формулює авторське визначення конституційного ладу, під яким пропонує розуміти цілісну систему соціально-правових відносин і інститутів, які підпорядковані безумовним моральним і конституційним вимогам. Зроблено висновок, що конституційним, офіційним і легітимним вважається той державний лад, який передбачається і закріплюється Конституцією та […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS