Вы находитесь здесь: Главная >Архивы рубрики ‘Конституційне право

Пенська А.О., Шевчук Н.В. Проблеми скасування депутатської недоторканності: Україна та зарубіжний досвід

У статті досліджується інститут депутатської недоторканності, його зміст. Аналізуються окремі положення національного та зарубіжного законодавства у сфері правового регулювання депутатської недоторканності. Осмислюється тенденція існування депутатського імунітету в більшості зарубіжних країн. Визначаються проблеми, які виникли в Україні через зміни в Конституції щодо скасування депутатської недоторканності. На основі успішного досвіду зарубіжних держав пропонується оптимальна формула депутатської недоторканності […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Матат А.В. Функції основних прав людини (за матеріалами німецької правничої доктрини)

Дослідження стосується проблеми функцій основних прав, яка ґрунтовно висвітлена у німецькій правничій доктрині. Для комплексного вивчення функцій основних прав, а також особливостей їх функціонального призначення – аналізуються дані як німецької доктрини, українських дослідників, а також представників близького зарубіжжя. У статті розглянуто підходи до класифікації функцій основних прав людини, а також розкрито їх сутнісні характеристики. Ключові […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Цекалова Н.І. Основні права з інституційною гарантією і без неї

Стаття присвячена аналізу основних прав з інституційною гарантією і без такої. Визначено, що інституційними гарантіями є так звані гарантії конкретних установ та юридичних інститутів, або захист, що виникає внаслідок простої законної вказівки. Стаття основана на аналізі конституційного права Німеччині, адже саме в цій країні вперше з’явилась ідея існування прав з інституційною гарантією, зокрема ними є […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Тунтула А.С., Виноградова А.А. Сравнительный анализ конституционных основ ведущих стран мира в части полномочий Президента страны и иных органов по обеспечению, соблюдению и восстановлению правового статуса различных видов социосубъектов

У статті розглянуто результати порівняльного системного правового дослідження конституційних основ Великобританії, Китаю, США, ФРН, Франції та Японії в частині забезпечення і дотримання правового статусу фізичних осіб. Звернуто увагу на заборону Конституцією США ще в 1787 р. ухвалення законів про опалу і формальне проголошення Конституцією Японії всіх держслужбовців слугами народу із одночасним обов’язком народу самому проявляти в […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ткач Ю.Д., Руденко О.В. Инновационное понимание механизма передачи власти от избирателей Президенту государства и иным субъектам властных полномочий

У статті викладено інноваційне розуміння базисних завдань та об’єктів юриспруденції і базисних напрямків юридичної діяльності. На цій основі розглянуто нове бачення сутності механізму передачі влади від виборців Президенту держави та іншим суб’єктам владних повноважень. Ключові слова: базисні завдання та об’єкти юриспруденції, базисні напрямки юридичної діяльності, механізм передачі влади. Відкрити статтю>>> https://doi.org/10.5281/zenodo.3520346

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ткач Ю.Д., Косаревская О.В. Сравнительный анализ конституционных основ стран постсоветского пространства от Азербайджанской до Кыргызской Республики по соблюдению и восстановлению правового статуса социосубъектов

У статті розглянуто результати порівняльного системного правового дослідження конституційних основ країн пострадянського простору, починаючи Азербайджанською Республікою і закінчуючи Киргизькою Республікою, в частині пізнання, визнання, забезпечення і дотримання правового статусу фізичних осіб та інших соціосуб’ектов. Підкреслено обгрунтованість наявності в Киргизькій Республіці конституційної судової палати Верховного суду. Ключові слова: забезпечення і дотримання правового статусу фізичних осіб в […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кравченко М.Г. Ієрархічність основних прав

Статтю присвячено дослідженню ієрархічності основних прав людини в Україні та Німеччині. Проведене дослідження дозволяє констатувати те, що в Україні не склалося єдиного підходу до ієрархії основних прав людини. Вітчизняна юридична наука як правило не дає вичерпної відповіді на це питання. Натомість, Конституційний Суд України у своїх рішеннях визначає право людської гідності як найвище основне право […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Домброван Н.В. Отечественные конституционные основы полномочий субъектов властных полномочий по обеспечению, соблюдению и восстановлению правового статуса физических лиц и иных социосубъектов

У статті наведені результати порівняльного системного правового дослідження вітчизняних конституційних засад реалізації повноважень державних органів щодо забезпечення, дотримання та відновлення правового статусу фізичних осіб. У зв’язку з цим викладена регламентація головного обов’язку держави, неприпустимості погіршення правового статусу громадян, зворотної сили закону і низки інших, пов’язаних з цим, конституційних положень. Ключові слова: Конституція України, головний обов’язок […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Виноградов А.К. Сопутствующие инновационные конституционные полномочия прокуратуры и антиделиктных органов по обеспечению, соблюдению и восстановлению правового статуса физических лиц и иных социосубъектов

У статті запропоновані редакції низки статей перспективного Конституційного кодексу України, а так само будь-якої іншої країни світу. У цій частині викладено інноваційне бачення п’яти ступенів неприпустимість порушення правового статусу соціосуб’єктів, сутності та механізму реалізації конкурентного їх правового статусу та низка інших супутніх положень забезпечення і дотримання правового статусу соціосуб’єктів. Ключові слова: базисні категорії правого статусу […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кириченко А.А., Руденко О.В. Базисные инновационные конституционные полномочия Президента государства, прокуратуры и антиделиктных органов по обеспечению, соблюдению и восстановлению правового статуса физических лиц и иных социосубъектов

У статті запропоновані інноваційні редакції низки статей перспективного Конституційного кодексу України, а рівно будь-якої іншої країни світу. У цій частині визначено сутність базисного конституційного обов’язку держави, базисних порядків забезпечення і дотримання правового статусу соціосуб’єктів і найвищих соціальних цінностей даного правового статусу. Ключові слова: Конституційний кодекс України чи іншої держави, базисний конституційний обов’язок держави, базисні порядки […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кириченко А.А., Бидей А.Н. Сравнительный анализ конституционных основ стран постсоветского пространства (Латвия – Эстония) по обеспечению, соблюдению и восстановлению правового статуса физических лиц и иных социосубъектов

У статті розглянуто результати порівняльного системного правового дослідження конституційних основ країн пострадянського простору, починаючи Латвійською Республікою і закінчуючи Естонською Республікою, в частині пізнання, визнання, забезпечення і дотримання правового статусу фізичних осіб. Підкреслено необгрунтованість зарахування в Основному законі Росії і багатьох інших країнах пострадянського простору до найвищих соціальних цінностей практично всіх або дуже широкого переліку проявів […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Цекалова Н.І. Деякі аспекти існування не людських прав у співвідношенні з правами людськими

Стаття присвячена дослідженню основних тенденцій розвитку не людських прав, аналізу європейського та вітчизняного законодавства з цього питання. Поява не людських прав розглядаються через призму існування людської гідності, автор підтримує ідею, що гідність є перевагою людини і водночас означає таку її можливість “панування над іншими істотами, творити людську цивілізацію і її блага, інші соціально значимі речі”. […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кравченко М.Г. Формалізовані та неформалізовані основні права: досвід України та Німеччини

Стаття присвячена дослідженню вчення про формалізовані та неформалізовані основні права людини в Україні та у Німеччині. З’ясовано те, що одним із вимірів буття системи прав і свобод людини в Німеччині є її поділ на формалізовані (писані) та неформалізовані (неписані) права. Обидва види прав людини мають рівний конституційний статус. Констатовано те, що в Україні лише формалізовані […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кравченко М.Г., Косілова О.І. Нормативно-правове регулювання права на очікуване життя: сучасний стан в Україні та Федеративній Республіці Німеччина

У статті проаналізовано етапи внутрішньоутробного розвитку людини, визначено основні наукові підходи до розуміння сутності ембріона, визначено підстави та межі обмежень права на очікуване життя; розглянуто правові та моральні аспекти пренатального розвитку людини, визначена система нормативних та інституційних гарантій їх захисту в Україні та Німеччині. Ключові слова: плід, ембріон, правовий захист, початок правоздатності, аборт, право на […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Барегамян С.Х., Михайленко І.Ю. Особливості правової природи актів Конституційного Суду України

Стаття присвячена проблемі визначення правової природи актів Конституційного Суду України та можливості їх віднесення до джерел національного права зважаючи на їх значущість та роль в регулюванні відносин в державі. Проаналізовано позиції порівняння актів Конституційного Суду України з нормативно-правовими актами, конституційними судовими прецедентами. Зазначається, що є підстави говорити про наявність нормативно-правового характеру актів Конституційного Суду України, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Поєдинок В., Чехович Т. Позбавлення основних прав на прикладі Конституції ФРН

Стаття присвячена комплексному дослідженню проблематики захисту конституції на сучасному етапі в порівняльно-правовому аспекті. Здійснено аналіз зарубіжного досвіду в сфері застосування окремих форм захисту конституції на прикладі ФРН. Розглянуто види форм захисту конституції у ФРН. Досліджено особливості правового регулювання та механізму реалізації репресивної форми захисту конституції – позбавлення основних прав. Доведено, що позбавлення основних прав є […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Сірко Л.П. Загальноправова характеристика етапів гендерно-правової експертизи: вітчизняна та зарубіжна практика

У статті проаналізовано зміст етапів проведення гендерно-правової експертизи. Висвітлено наукові підходи до здійснення гендерно-правової експертизи та досліджено зарубіжний досвід її проведення. Акцентовано увагу на необхідності законодавчо закріплених Методичних рекомендацій щодо проведення гендерно-правової експертизи, оскільки сьогодні такі Методичні рекомендації мають тільки рекомендаційний характер. Ключові слова: паритетна демократія, гендер, рівність, права людини, гендерно-правова експертиза, рівні права та […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Стасюк О.М. Виконавчий напис нотаріуса (конституційно-правовий аспект)

У статті обговорюється питання про відповідність нормам Конституції України існуючого у законодавстві позасудового порядку застосування заходів державно-примусового характеру на підставі виконавчих написів нотаріусів. Сформульовано пропозиції про ліквідацію інституту вчинення виконавчих написів та запропоновано розширення переліку вимог, які можуть розглядатися судами у наказному провадженні. Ключові слова: виконавчий напис нотаріуса, наказне провадження, безспірність вимоги. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Цекалова Н.І. Права людини чи людські права

У статті проаналізовано ключові історичні етапи формування людських прав, тезисно окреслено яким чином ці права можуть бути забезпечено, визначено дві основні наукові дискусії, що певним чином впливають на ідею появи категорії “людські права” поряд із загально прийнятою “права людини”, сформовано власні погляди на категорію “людські права” і визначено можливість існування “не людських прав”. Ключові слова: […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кравченко К.В., Солодовнікова Х.К. Окремі аспекти поняття та правового статусу фізичної особи по фазам життя

Стаття присвячена дослідженню питань, пов’язаних з поняттям та правовим статусом фізичної особи. Пропонується новий підхід до розуміння поняття фізичної особи через її внутрішній зміст. Зроблено висновок про те, що здатність фізичної особи користуватися основними правами може змінюватися протягом її життя залежно від певних критеріїв. Визначено, що існує необхідність та доцільність захисту основних прав до народження […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кравченко М.Г. Інституційні та організаційні гарантії основних прав людини: досвід України та Німеччини

Стаття присвячена дослідженню вчення про інституційні та організаційні гарантії основних прав людини в Україні та у Німеччині. У статті проаналізовані наукові дослідження українських та німецьких вчених, у яких відображено вчення про інституційні та організаційні гарантії основних прав. Також досліджено законодавство України та Німеччини з позиції нормативного регулювання названих гарантій основних прав. Констатовано те, що вітчизняне […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Трофімов Б.Д. Щодо закріплення в Конституції України курсу в ЄС та НАТО

У статті досліджуються зміни до Конституції України, що їх було внесено 07.02.2019 року, на предмет їх доцільності та способу закріплення. Аналізуються видозмінені та інші положення Конституції України, пояснювальна записка до законопроекту № 9037 від 03.09.2018, а також роботи вчених з проблематики, яка є пов’язаною з темою наукової статті. Визначаються проблеми, які на думку автора пов’язані […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Рева А.О., Черняченко Д.Б. Право на свободу вираження поглядів як засіб контролю за владою в демократичних державах

У статті досліджено питання сучасного стану нормативно-правового регулювання, а також практики запобігання обмеження права на свободу вираження поглядів. На підставі проведеного аналізу встановлено специфіку світової практики та висвітлено як випадки обмеження права на інформацію, так і наведено приклади країн, які відмовляються від запровадження таких механізмів. Автори зазначили низку цінних для правозастосування пропозицій у напрямку вдосконалення […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ганжело В.О., Кахнова М.Г. Щодо проблеми місцевих референдумів в Україні та в зарубіжних країнах. Порівняльний аспект

У статті досліджено особливості проведення місцевих референдумів на прикладі Швейцарії, США, Польщі, Великої Британії та інших зарубіжних країн. Проведено аналіз досвіду України щодо проведення місцевих референдумів. Наведено власні пропозиції щодо впровадження інституту дорадчого місцевого референдуму. Ключові слова: дорадчий референдум, референдум як форма безпосередньої демократії, місцеві референдуми в зарубіжних країнах. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Матат А.В. Громадянство як правовий статус фізичної особи – суб’єкта основних прав (німецька доктрина та український досвід)

Стаття присвячена дослідженню інституту громадянства, який є ключовим елементом правового статусу фізичної особи, за допомогою якого реалізовуються основні права людини. Розглянуто питання співвідношення громадянських та політичних прав людини, які здебільшого розглядаються як взаємозалежні різновиди прав людини. Проаналізовано німецьку та українську правничу літературу з теми дослідження, а також вивчено особливості громадянства Європейського Союзу. Ключові слова: інститут […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Галус О.О. Правове регулювання форм безпосередньої участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення

Стаття присвячена дослідженню  конституційного, законодавчого та підзаконного рівнів правового регулювання форм безпосередньої участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення. Доведено, що оптимальним рівнем правового регулювання порядку проведення місцевих виборів, місцевих референдумів та загальних зборів громадян за місцем проживання виступає законодавчий, а місцевих ініціатив та громадських слухань – підзаконний (статути територіальних громад). Ключові слова: місцеве […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Зубко А.О. Проблема «купівлі» громадянства: міжнародно-правовий аспект

Основною метою статті є спроба проаналізувати шляхи отримання кількох громадянств внаслідок інвестування або придбання нерухомості чи активів національних підприємств. В роботі зафіксовано класифікація країн, що надають таку можливість, залежно від процедури отримання громадянства. В статті ці дві групи країн розглядаються на прикладах Домініки, Мальти, Кіпру, США та Болгарії. Також в статті наводиться позиція українського законодавця […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Цекалова Н.І. Іноземці як носії основних прав. Забезпечення прав іноземців

Розглядається і визначається основний набір прав якими володіють іноземці, що знаходяться на території України. Характеризується правове становище іноземних громадян у сфері реалізації ними політичних прав. Особлива увага приділяється реалізації ними виборчих прав на місцевому рівні. Ключові слова: права і свободи, права іноземців, політичні права, активне виборче право іноземців,  право на мирні зібрання іноземців. Відкрити статтю>>> […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Новиков О.В., Мельниченко В.С., Бузінов О.О. Історичний аспект федералізації України та правові виклики сучасності

В статті проводиться детальний аналіз необхідності та можливих наслідків зміни політико-територіального устрою України. Досліджується практика країн, що мають досвід утворення держав з федеративною формою політико-територіального устрою. Також, розглядаються твердження та погляди відомих українських політичних діячів XIX-XX ст., на які посилаються сучасні прихильники ідеї федералізму в Україні. Ключові слова: федералізація, політико-територіальний устрій, федералізм, національно-етнічний аспект, політика, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кравченко М.Г. Правовий статус носіїв права на очікуване життя в Україні

Стаття присвячена дослідженню правового статусу майбутньої людини у період її внутрішньоутробного розвитку. У статті проаналізовано нинішній стан правового регулювання правого статусу ембріону та плоду людини за законодавством України. Констатовано те, що вітчизняне законодавство не містить комплексного правового регулювання правового статусу людини, яка проходить внутрішньоутробний період свого розвитку. На підставі проведеного дослідження зроблено низку пропозицій щодо […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Явтушенко О.В. Пропорційна система з відкритими списками: виклики та перспективи запровадження в Україні

У статті викладено результати дослідження проблем та перспектив запровадження пропорційної системи з відкритими списками на виборах народних депутатів України. Аналіз даної проблеми засвідчив необхідність її більш повного та ґрунтовного розкриття. Зроблені у статті висновки можуть бути використанні задля удосконалення існуючої виборчої системи, а також подальших наукових досліджень цієї проблематики. Ключові слова: пропорційна виборча система, відкриті […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

I.А. Tolkachova, V.О. Momotiuk The Institute of Constitutional Complaint in Ukraine and Foreign Countries: Comparative and Legal Analysis

В статті детально проаналізована роль інституту конституційної скарги в Україні та його значення у механізмі індивідуального доступу до конституційної юстиції. З урахуванням світового досвіду функціонування інституту конституційної скарги авторами розроблені пропозиції щодо удосконалення цього інституту та запровадження оптимальної моделі конституційної скарги в Україні. Ключові слова: конституційна реформа, інститут конституційної скарги, конституційне правосуддя, механізм захисту, права […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кравченко М.Г., Косілова О.І. Універсальність як визначальна характеристика сутності основних прав людини

Стаття присвячена дослідженню універсальності основних прав людини як визначальної характеристики їх сутності. У статті проаналізовано нинішній стан розвитку вітчизняного вчення про універсальність прав людини. Обґрунтовано необхідність пошуку відповідей на ці питання у фундаментальному вченні про основні права людини, яке сформовано у Німеччині. На підставі аналізу вітчизняних та німецьких досліджень присвячених правам людини зроблено низку висновків […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шек А.С. Актуальні питання здійснення народовладдя в умовах глобалізації

Статтю присвячено актуальним проблемам здійснення народовладдя в Україні. Окреслено коло проблем організаційно-правового, функціонального, ідеологічного характеру, які потребують вирішення з огляду на конституційно-правову трансформацію об’єктивної дійсності та державотворчі процеси, які відбуваються в Україні. Ключові слова: народовладдя, здійснення влади народом, вибори, референдум, демократія, принципи конституційного ладу. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Риженко Т.Г. Конституційне закріплення права на охорону здоров’я в країнах романо-германської правової сім’ї

У статті проаналізовано тексти конституцій романо-германської правової сім’ї, що регламентують право на охорону здоров’я. Досліджено правові норми з метою уявного зображення світової панорами реалізації вищезазначеного права у практиці країн континентального права. Наведено різноманітні підходи держав до формулювання та регламентації гарантій його реалізації. Ключові слова: романо-германська правова сім’я, Конституція, права людини, здоров’я, право на охорону здоров’я, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шек А.С. Проблемні аспекти реалізації культурних прав людини в контексті глобалізації

Статтю присвячено концепції культурних прав людини та проблемам їх реалізації у сучасному світі під впливом глобалізаційних процесів. Доведено   місце та значення культурних прав у системі прав людини й акцентовано на їх взаємозв’язку з іншими, не менш важливими для людини, правами. Ключові слова: культурні права, глобалізація, проблеми реалізації культурних прав, права людини, міжнародно-правові стандарти. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Олійник А.Ю., Шморгун О.С. Конституційна свобода особи на підприємницьку діяльність в системі економічних свобод

В статті досліджується конституційна свобода особи на підприємницьку діяльність в системі економічних конституційних свобод людини і громадянина. Аналізуються різні позиції авторів щодо системи економічних конституційних свобод. Пропонується авторське розуміння місця і ролі конституційної свободи особи в системі економічних свобод в процесі їх реалізації. Даються висновки і рекомендації. Ключові слова: економічні конституційні свободи, конституційна свобода особи […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

D.S. Maltseva, Yu.L. Akselrod The Problem of Apatrism in International and Ukrainian Law and the Ways of its Solution

У статті розглядається проблема правового статусу осіб без громадянства в міжнародному та національному праві, окреслюються найбільш проблемні моменти законодавчої регламентації правового статусу апатридів та реалізації ними своїх прав, визначаються шляхи їх вирішення, зокрема враховуючи міжнародний досвід. Ключові слова: апатрид, особи без громадянства, запобігання виникненню випадків безгромадянства, громадянство, правовий статус осіб без громадянства. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Джига Д.В. Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим на сучасному етапі

Стаття присвячена розкриттю змісту конституційно-правового статусу Автономної Республіки Крим на сучасному етапі. У статті аналізуються теоретичні основи інституту автономії, зважаючи на досвід європейських країн. Розглянуто становлення автономії у Криму в історичній ретроспективі; досліджено проблеми закріплення конституційно-правового статусу кримських татар як корінного народу та шляхи їх подолання. Ключові слова: конституційно-правовий статус, Автономна Республіка Крим, автономія, корінний […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Матяшовська Р.Ю. Структура політичних гарантій прав дітей дошкільного віку

У статті розглядаються питання гарантування прав дітей дошкільного віку. Особливу увагу присвячено політичним правам вказаної категорії осіб. Обґрунтовано, що політичні гарантії дітей мають наступну структуру – загально-громадські та спеціальні політичні гарантії. Ключові слова: права, гарантії, політичні гарантії, діти дошкільного віку, правова політика. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кравченко М.Г. Сучасний стан та перспективи утвердження та забезпечення прав людини Українською державою

Стаття присвячена дослідженню проблеми утвердження і забезпечення прав людини Українською державою. Автором проаналізовано нинішній стан розвитку вітчизняного вчення про права людини та основні свободи. Констатовано те, що вітчизняне вчення про права людини фактично є адаптованим до вимог сучасності радянським вченням про права людини, яке розглядає права людини і основні свободи похідними від волі держави. Автор […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ганжело В.О., Кахнова М.Г. Проблематика співвідношення принципів територіальної цілісності та самовизначення народів

У статті досліджена проблематика співвідношення принципів права народів на самовизначення та принципу територіальної цілісності. Запропонована концепція тлумачення вказаних принципів в аспекті їх гармонійного співіснування. Розкрито особливості об’єктивізації на прикладах Косово та Криму. Ключові слова: територіальна цілісність, право на самовизначення, Косово, сецесія, jus cogens. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Баймуратов М.О., Биков О.М., Гріненко О.О., Коструба А.В. Правовий статус Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим в сучасних умовах

Авторами досліджено нормативні передумови діяльності, повноваження та функції Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, які визначають його статус та юрисдикцію. Особливу увагу зумовлено впливу російської агресії на правовий статус Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим. Ключові слова: Автономна Республіка Крим, внутрішньо переміщені особи, державна служба, Президент України, тимчасово окуповані території, юрисдикція. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

A.Korshun The Internally Displaced Persons’ Right to Education in Ukraine: Legal Provisions and Problems of Realization

У статті проаналізовано та розглянуто проблеми реалізації права на освіту внутрішньо переміщених осіб в Україні. Актуальність теми пов’язана з тим, що саме від реалізації права на освіту залежить нормальне функціонування демократичної держави. Реалізація права на освіту серед внутрішньо переміщених осіб є особливо важливим питанням, оскільки освіта є необхідною для кожної людини. Ключові слова: право на […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шамрай В.В. Конституційна модернізація у сучасному світі: порівняльно-правовий аналіз

Стаття присвячена теоретико-методологічним підходам до  визначення поняття «конституційна реформа» у сучасних умовах правової глобалізації та європейської міждержавної інтеграції з точки зору пошуку ефективних засобів комплексної правової модернізації суспільства. Автор аналізує юридичний зміст вказаної категорії, показує її специфічні особливості, розкриває значення процесів удосконалення базових елементів суспільних відносин та конституційної модернізації суспільства. Ключові слова: конституційне право, конституційна […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шашиєв Р.С. Регулювання лобізму в Україні

У статті розглянута проблематика врегулювання питання, стосовно законодавчого закріплення інституту лобізму в Україні. Наведені позитивні та негативні ризики впровадження цього явища. Надані рекомендації, щодо необхідності закріплення лобізму, як на законодавчому рівні, а також у соціально-політичному житті країни. Ключові слова: Лобізм, лобіювання, лобісти, лобіювання інтересів, лобістична діяльність, законодавство, контроль, відповідальність. Відкрити статтю>>>  

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Господарець Т.М. Проблемні аспекти визначення громадянства Європейського Союзу

Стаття присвячена теоретичним та практичним аспектам визначення громадянства Європейського Союзу. Особливу увагу приділено історії виникнення поняття «громадянство Європейського Союзу», а також розмежуванню понять «громадянство держави» та «громадянство Європейського Союзу». Акцентовано увагу на питанні дискусійності визначення громадянства Європейського Союзу науковцями. Проаналізовано окремі аспекти порядку набуття та втрати громадянства Європейського Союзу, а також прав та обов’язків громадян […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Білозьор О.В. Модель децентралізації Фінляндської Республіки: характерні риси та перспективи для України

У статті розглядається модель адміністративної, бюджетної децентралізації Фінляндської Республіки. Виокремлені характерні ознаки та риси правового регулювання фінляндських децентралізаційних процесів. Визначаються схожі та відмінні риси в українській та фінляндській моделях децентралізації, розглядаються можливі перспективи імплементації окремих положень фінської моделі у рамках реформи децентралізації в Україні. Ключові слова: децентралізація, фінляндська модель децентралізації, реформа бюджетної децентралізації, зарубіжне муніципальне […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Чехович Т.В. Механізм гарантування реалізації принципу рівності громадян перед законом у сфері публічного управління

У статті досліджено практичні проблеми реалізації принципу рівності громадян перед законом у сфері публічного управління. Автором зроблено висновок, що досліджуваний механізм є надзвичайно складним та багатоелементним. Доведено, що для підвищення ефективності реалізації досліджуваного механізму, необхідно підвищити ефективність окремих його елементів, зокрема, шляхом внесення змін і доповнень у законодавство України. Ключові слова: принцип рівності перед законом, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бойко А.М. Право на забуття: деякі аспекти теорії і практики

На основі аналізу практичних джерел та наукової літератури визначено поняття, структуру та властивості права на забуття, особливості його реалізації, а також з’ясовано основні проблеми його правового регулювання. Ключові слова: право на забуття, дії з персональними даними, видалення персональних даних, персональні дані, захист персональних даних, володілець персональних даних, суб’єкт персональних даних, обробка персональних даних. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS