Вы находитесь здесь: Главная >Архивы за месяц Серпень, 2021

M. Kachynska The Concept and Essence of Gender-Based Violence

Стаття присвячена поняттю та сутності гендерно-обумовленого насильства. У статті розкрито генезис уваги дослідників в Україні та закордоном до означеного вище явища. Окремо розглянуто види гендеру, а саме: біологічний та соціальний. Проаналізовано дослідження вітчизняних та зарубіжних науковців у означеній сфері. Автором надано визначення гендерно-обумовленого насильства. Ключові слова: гендер, насильство, гендерно-обумовлене насильство, дискримінація, розвиток учень, рівність прав, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ярусевич А.С. Співвідношення контрольних повноважень та повноважень у сфері управління об’єктами державної власності державного концерну «Укроборонпром»

У статті розглядаються повноваження Державного Концерну «Укроборонпром» щодо здійснення контролю за підприємствами-учасниками, а також їх співвідношення управлінням об’єктами державної власності. Визначено та проаналізовано контролюючі повноваження Концерну. Встановлено, що наділення Концерну повноваженнями щодо здійснення регулювання, контролю та координації діяльності учасників Концерну та повноваження щодо здійснення контролю за діяльністю учасників Концерну конфліктує із повноваженнями щодо управління об’єктами […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Полях Є.В. Генезис та сучасний зміст права на недоторканність приватного життя

У статті, на підставі результатів наукового аналізу чинного законодавства України та міжнародних договорів, ратифікованих Верховною Радою України, висвітлених точок зору у доктрині, авторка наводить загальну характеристику права на приватність як одного з фундаментальних особистісних прав у світі. Ключові слова: прайвесі, право на приватність, приватне життя особи, недоторканість приватного життя. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Матат А.В. Конституційне право на освіту та його інтерпретація в рішеннях Конституційного Суду України

Статтю присвячено закріпленню та гарантуванню права на освіту як конституційного права людини. Досліджено нормативну базу, а також доктринальні джерела в яких висвітлено конституційне право на освіту. Окремо автором звертається увага на інтерпретацію права на освіту органом конституційної юрисдикції – Конституційним Судом України. Для цього аналізуються відповідні рішення Конституційного Суду, в яких було розтлумачено статтю 53 […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Maciąg-Świontek M. Прямое действие и верховенство права Евразийского экономического союза

Стаття присвячена праву Євразійського економічного союзу(ЄАЕС), метою якого є реалізація цілей і завдань євразійської інтеграції. Представленa характеристика власного правопарядка ЄАЕСзначення прямої дії і верховенства права. У статті розглядаються концепції автономної правової системи ЄАЕС, роль і місце права ЄАЕС. В даній статті дано оцінку ролі Суду ЄАЕС в формулюванні ключових властивостей права Союзу. Ключові слова: право […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Лимаренко Ю.С. Домашнє насильство над дітьми: кримінологічні та психологічні проблеми

У статті представлені результати анонімного опитування працівників загальноосвітніх навчальних закладів Харківського регіону – шкільних психологів та соціальних педагогів щодо випадків домашнього насильства, яке було вчинено відносно дітей. Розглянуто питання визначення психологічного насильства над дітьми та надано практичні рекомендації щодо протидії та запобігання домашньому насильству над дітьми. Ключові слова: домашнє насильство, психологічне насильство, насильство над дітьми, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Турман Н.О., Бутирська І.А. Угода про примирення та інститут медіації: законодавчі положення та реалії практичного застосування у кримінальному процесі України

Стаття присвячена аналізу процесуальних норм, що регулюють порядок ініціювання та укладення угоди про примирення у кримінальному процесі України та практичної сфери застосування.У даній статті зосереджена увага на нормативних положеннях, які законодавчо закріпленні тривалий час, однак під час практичного застосування породжують певні запитання або застосовуються з певними порушеннями. Сформульовано висновки і пропозиції, спрямовані на вдосконалення кримінального […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Пришляк Г.Я. Питання нагляду за дотриманням екологічних прав у діяльності державних органів, реалізовуючи безпосередню та представницьку форми демократії

У статті розглядається нагляду за дотриманням екологічних прав у діяльності державних органів, реалізовуючи безпосередню та представницькуформи демократії. Зроблено висновок про те, що такі форми демократії як безпосередня та представницька, мають вплив на дотримання екологічних прав у діяльності державних органів, тому є потреба у формуванні надійних гарантій, які забезпечуватимуть вираження в управлінських рішеннях волі народу та […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мороз О.Б., Гурковська К.А. Застосування електронних доказів в адміністративному судочинстві

Розглядаються питання новели Кодексу адміністративного судочинства – електронних доказів, їх подання до суду та збереження юридичних властивостей з метою врахування при винесенні рішення. Досліджуються визначення поняття «електронні докази», «електронний цифровий підпис» та «електронний документ». Окрема увага приділяється дослідженню позиції судів щодо визнання електронних доказів (текстові документи, графічні зображення, плани, фотографії, відео- та звукозаписи тощо), веб-сайтів […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кабенок Ю.В. Принцип безсумнівної повноти дій ліквідатора у ліквідаційній процедурі крізь призму судової практики

У статті автором розглянуто принцип безсумнівної повноти дій ліквідатора, який наразі використовується господарськими судами для оцінки ефективності арбітражного управління у ліквідаційній процедурі у справі про банкрутство. Аналізується судова практика щодо застосування вказаного принципу, його зміст та наслідки недотримання для арбітражного керуючого. Робиться пропозиція щодо уточнення термінологічного глосарію Кодексу України з процедур банкрутства. Ключові слова: ліквідатор, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Чурпіта Г., Чурпіта В., Ведєрніков Ю. Інститут окремого провадження у ЦПК України: деякі новели

У науковій статті здійснено аналіз основних новел інституту окремого провадження, покликаний забезпечити їх правильне тлумачення та правозастосування, а також вироблення на цій основі пропозицій та рекомендацій щодо подальшої оптимізації цивільного процесуального законодавства України у зазначеному контексті. Встановлено, що новелізація інституту окремого провадження у ЦПК України опосередковується, здебільшого, тими нормами, які регламентують порядок розгляду певних категорій […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Проневич О.С., Коляда Т.А. Правове регулювання службової діяльності радників керівників органів виконавчої влади

Стаття присвячена осмисленню специфіки правового регулювання службової діяльності радників керівників органів виконавчої влади як особливої категорії публічних службовців, дотичних до наукового/аналітичного забезпечення формування та/або реалізації державної політики в окремих сферах суспільного життя, імплементації кращих управлінських практик, розроблення коректних алгоритмів вирішення складних управлінсько-правових колізій тощо. Встановлено, що інститут радника легалізовано у контексті ствердження патронатної служби, однак […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кравченко М.Г. Підстави та умови реалізації права на компенсацію матеріальної шкоди, завданої публічною адміністрацією (частина 1)

Стаття присвячена дослідженню підстав та умов реалізації права на державну компенсацію як реакції на шкоду, завдану приватній особі рішеннями, дією чи бездіяльністю публічної адміністрації. У результаті проведеного дослідження констатовано те, що ні законодавство України, ні інтерпретаційні акти органів судової влади вичерпно не розкривають умови реалізації права на державну компенсацію. У зв’язку із цим детально проаналізовано […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Гоцуляк Ю.В., Міхайліна Т.В., Зверховська В.Ф. Метафізичне праворозуміння та його вплив на формування уявлень про правопорядок

У статті проаналізовані особливості впливу метафізики на право, обґрунтовується зміст поняття метафізичне праворозуміння, а також його вплив на уявленнясуспільства про правопорядок. Доводиться цінність та вплив міфологічної та теологічної правосвідомості на утвердження фундаментальних правових принципів. Ключові слова: праворозуміння, міф, теологія, правопорядок, право, правосвідомість. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мосьондз С.О. Адміністративно-правові відносини у контексті реалізації державної політики у сфері освіти України

Стаття присвячена дослідженню правової природи адміністративно-правових відносин у контексті реалізації державної політики у сфері освіти України. Доведено, що правовідносини, які виникають з приводу реалізації державної політики у сфері освіти України можна чітко ідентифікувати як адміністративно-правові. Орієнтуючись на нормативно-правові акти, які є юридичною основою формування та реалізації державної політики у сфері освіти України стверджено те, що […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Журнал східноєвропейського права № 90

титульна сторінка зміст Кравченко М.Г. Непряма відповідальність держави: досвід України та Німеччини Стаття присвячена дослідженню непрямої відповідальності держави як виду відповідальності, яку держава несе для компенсації збитків, завданих приватним особам публічними службовцями через їхні рішення, дії чи бездіяльність. У процесі дослідження було проаналізовано законодавство України та Федеративної Республіки Німеччина, а також окремі рішення Конституційного Суду […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS