Вы находитесь здесь: Главная >Архивы рубрики ‘Господарське право; господарсько-процесуальне право

Сухоставець І.В. Щодо відповідальності за невиконання зобов’язань за договором оренди державного майна

У статті досліджено питання відповідальності за невиконання зобов’язань за договором оренди державного майна. Розглянуто порядок регламентації відповідальності у сфері оренди державного майна актами діючого законодавства України. На підставі проведеного аналізу положень діючого законодавства виокремлено основні недоліки правової регламентації  відповідальності у сфері оренди державного майна. Сформульовано окремі пропозиції щодо удосконалення правової регламентації відповідальності за невиконання зобов’язань за […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Віхрова І.О. Позитивна господарсько-правова відповідальність у сфері ліквідації наслідків аварії на ЧАЕ

Позитивна господарсько-правова відповідальність у договорах на здійснення господарської діяльності з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС в узагальненому вигляді об’єднує весь спектр договірних обов’язків їх учасників, одночасно вказуючи на можливість застосування до порушників заходів негативної відповідальності – передбачених договором санкцій. Ключові слова: позитивна господарсько-правова відповідальність, господарська діяльність з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, виконання проектів міжнародної […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Коверзнев В.О. Характеристика господарської правосуб’єктності кооперативних організацій

У статті розглянуто основні наукові підходи до дослідження загальних проблем правосуб’єктності господарських організацій, сформульовано визначення господарської правосуб’єктності кооперативних організацій. Крім того, автором досліджено структурну та функціональну ознаки господарської правосуб’єктності кооперативних організацій; визначено її різновиди в залежності від виду господарських відносин, в яких беруть участь кооперативні організації;  досліджено правосуб’єктність кооперативних організацій у статичному та динамічному станах; […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Romashchenko I.O. Contractual Solutions to Problems of Corporate Groups

У статті досліджуються питання відповідальності, управління, розподілу прав та обов’язків між материнською та дочірніми компаніями у групах компаній. Автором доводиться, що способи вирішення проблем всередині груп компаній залежать від того, чий інтерес підлягає захисту: групи компаній, кредиторів, працівників, інших зацікавлених осіб. Запропоновано шляхи вирішення конфліктів між суб’єктами у корпоративних групах через укладення договорів всередині корпорації, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Котирло О.О. Правові основи регулювання біржової діяльності: реалії та перспективи

У статті проаналізовано правові основи регулювання біржової діяльності в Україні. Обґрунтовано напрями та види регулювання, визначено повноваження органів регулювання біржової діяльності. Сформульовано висновок про постійне ефективне здійснення регулювання правовідносин на біржовому ринку. Для цього потрібно почати із створення системи державного регулювання та контролю за біржовою діяльністю; формування засад саморегулювання учасників товарного біржового ринку. Ключові слова: […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Коверзнев В.О. Етапи розвитку кооперативного законодавства України

В роботі розглянуто основні етапи становлення кооперативного законодавства України через призму науки господарського права; проаналізовано соціально-економічні і політичні чинники, що вплинули на його розвиток; обґрунтована необхідність адаптації кооперативного законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Ключові слова: кооператив, кооперативна організація, кооперація, кооперативне законодавство. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Зуєв В.А. Правові проблеми впровадження стратегічної екологічної оцінки в процес регулювання господарської діяльності в сфері поводження з відходами

У статті проведено аналіз проблем та перспектив застосування стратегічної екологічної оцінки при здійсненні господарської діяльності в сфері поводження з відходами. Формулюється висновок про те, що виконання взятих на себе в рамках Угоди про асоціацію, а також міжнародних зобов’язань вимог потребує обов’язкової розробки системних планів та програм в сфері поводження з відходами та проведення їх стратегічної […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Головачова М.В. Приєднання до електричних мереж як складова господарської діяльності з електропостачання

У статті досліджено новації законодавчих та нормативно-правових актів, що визначають процедуру приєднання до електричних мереж. На підставі аналізу прийнятих нововведень зроблено висновок щодо недосконалості законодавчого регулювання відносин з приєднання до електричних мереж, надано практичні рекомендації. Ключові слова: електропостачання, приєднання до електричних мереж, суб’єкт природних монополій, стандартне приєднання. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS