Вы находитесь здесь: Главная >Архивы рубрики ‘Конституційне право

Кравченко М.Г., Косілова О.І. Універсальність як визначальна характеристика сутності основних прав людини

Стаття присвячена дослідженню універсальності основних прав людини як визначальної характеристики їх сутності. У статті проаналізовано нинішній стан розвитку вітчизняного вчення про універсальність прав людини. Обґрунтовано необхідність пошуку відповідей на ці питання у фундаментальному вченні про основні права людини, яке сформовано у Німеччині. На підставі аналізу вітчизняних та німецьких досліджень присвячених правам людини зроблено низку висновків […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шек А.С. Актуальні питання здійснення народовладдя в умовах глобалізації

Статтю присвячено актуальним проблемам здійснення народовладдя в Україні. Окреслено коло проблем організаційно-правового, функціонального, ідеологічного характеру, які потребують вирішення з огляду на конституційно-правову трансформацію об’єктивної дійсності та державотворчі процеси, які відбуваються в Україні. Ключові слова: народовладдя, здійснення влади народом, вибори, референдум, демократія, принципи конституційного ладу. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Риженко Т.Г. Конституційне закріплення права на охорону здоров’я в країнах романо-германської правової сім’ї

У статті проаналізовано тексти конституцій романо-германської правової сім’ї, що регламентують право на охорону здоров’я. Досліджено правові норми з метою уявного зображення світової панорами реалізації вищезазначеного права у практиці країн континентального права. Наведено різноманітні підходи держав до формулювання та регламентації гарантій його реалізації. Ключові слова: романо-германська правова сім’я, Конституція, права людини, здоров’я, право на охорону здоров’я, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шек А.С. Проблемні аспекти реалізації культурних прав людини в контексті глобалізації

Статтю присвячено концепції культурних прав людини та проблемам їх реалізації у сучасному світі під впливом глобалізаційних процесів. Доведено   місце та значення культурних прав у системі прав людини й акцентовано на їх взаємозв’язку з іншими, не менш важливими для людини, правами. Ключові слова: культурні права, глобалізація, проблеми реалізації культурних прав, права людини, міжнародно-правові стандарти. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Олійник А.Ю., Шморгун О.С. Конституційна свобода особи на підприємницьку діяльність в системі економічних свобод

В статті досліджується конституційна свобода особи на підприємницьку діяльність в системі економічних конституційних свобод людини і громадянина. Аналізуються різні позиції авторів щодо системи економічних конституційних свобод. Пропонується авторське розуміння місця і ролі конституційної свободи особи в системі економічних свобод в процесі їх реалізації. Даються висновки і рекомендації. Ключові слова: економічні конституційні свободи, конституційна свобода особи […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

D.S. Maltseva, Yu.L. Akselrod The Problem of Apatrism in International and Ukrainian Law and the Ways of its Solution

У статті розглядається проблема правового статусу осіб без громадянства в міжнародному та національному праві, окреслюються найбільш проблемні моменти законодавчої регламентації правового статусу апатридів та реалізації ними своїх прав, визначаються шляхи їх вирішення, зокрема враховуючи міжнародний досвід. Ключові слова: апатрид, особи без громадянства, запобігання виникненню випадків безгромадянства, громадянство, правовий статус осіб без громадянства. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Джига Д.В. Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим на сучасному етапі

Стаття присвячена розкриттю змісту конституційно-правового статусу Автономної Республіки Крим на сучасному етапі. У статті аналізуються теоретичні основи інституту автономії, зважаючи на досвід європейських країн. Розглянуто становлення автономії у Криму в історичній ретроспективі; досліджено проблеми закріплення конституційно-правового статусу кримських татар як корінного народу та шляхи їх подолання. Ключові слова: конституційно-правовий статус, Автономна Республіка Крим, автономія, корінний […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Матяшовська Р.Ю. Структура політичних гарантій прав дітей дошкільного віку

У статті розглядаються питання гарантування прав дітей дошкільного віку. Особливу увагу присвячено політичним правам вказаної категорії осіб. Обґрунтовано, що політичні гарантії дітей мають наступну структуру – загально-громадські та спеціальні політичні гарантії. Ключові слова: права, гарантії, політичні гарантії, діти дошкільного віку, правова політика. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кравченко М.Г. Сучасний стан та перспективи утвердження та забезпечення прав людини Українською державою

Стаття присвячена дослідженню проблеми утвердження і забезпечення прав людини Українською державою. Автором проаналізовано нинішній стан розвитку вітчизняного вчення про права людини та основні свободи. Констатовано те, що вітчизняне вчення про права людини фактично є адаптованим до вимог сучасності радянським вченням про права людини, яке розглядає права людини і основні свободи похідними від волі держави. Автор […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ганжело В.О., Кахнова М.Г. Проблематика співвідношення принципів територіальної цілісності та самовизначення народів

У статті досліджена проблематика співвідношення принципів права народів на самовизначення та принципу територіальної цілісності. Запропонована концепція тлумачення вказаних принципів в аспекті їх гармонійного співіснування. Розкрито особливості об’єктивізації на прикладах Косово та Криму. Ключові слова: територіальна цілісність, право на самовизначення, Косово, сецесія, jus cogens. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Баймуратов М.О., Биков О.М., Гріненко О.О., Коструба А.В. Правовий статус Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим в сучасних умовах

Авторами досліджено нормативні передумови діяльності, повноваження та функції Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, які визначають його статус та юрисдикцію. Особливу увагу зумовлено впливу російської агресії на правовий статус Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим. Ключові слова: Автономна Республіка Крим, внутрішньо переміщені особи, державна служба, Президент України, тимчасово окуповані території, юрисдикція. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

A.Korshun The Internally Displaced Persons’ Right to Education in Ukraine: Legal Provisions and Problems of Realization

У статті проаналізовано та розглянуто проблеми реалізації права на освіту внутрішньо переміщених осіб в Україні. Актуальність теми пов’язана з тим, що саме від реалізації права на освіту залежить нормальне функціонування демократичної держави. Реалізація права на освіту серед внутрішньо переміщених осіб є особливо важливим питанням, оскільки освіта є необхідною для кожної людини. Ключові слова: право на […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шамрай В.В. Конституційна модернізація у сучасному світі: порівняльно-правовий аналіз

Стаття присвячена теоретико-методологічним підходам до  визначення поняття «конституційна реформа» у сучасних умовах правової глобалізації та європейської міждержавної інтеграції з точки зору пошуку ефективних засобів комплексної правової модернізації суспільства. Автор аналізує юридичний зміст вказаної категорії, показує її специфічні особливості, розкриває значення процесів удосконалення базових елементів суспільних відносин та конституційної модернізації суспільства. Ключові слова: конституційне право, конституційна […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шашиєв Р.С. Регулювання лобізму в Україні

У статті розглянута проблематика врегулювання питання, стосовно законодавчого закріплення інституту лобізму в Україні. Наведені позитивні та негативні ризики впровадження цього явища. Надані рекомендації, щодо необхідності закріплення лобізму, як на законодавчому рівні, а також у соціально-політичному житті країни. Ключові слова: Лобізм, лобіювання, лобісти, лобіювання інтересів, лобістична діяльність, законодавство, контроль, відповідальність. Відкрити статтю>>>  

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Господарець Т.М. Проблемні аспекти визначення громадянства Європейського Союзу

Стаття присвячена теоретичним та практичним аспектам визначення громадянства Європейського Союзу. Особливу увагу приділено історії виникнення поняття «громадянство Європейського Союзу», а також розмежуванню понять «громадянство держави» та «громадянство Європейського Союзу». Акцентовано увагу на питанні дискусійності визначення громадянства Європейського Союзу науковцями. Проаналізовано окремі аспекти порядку набуття та втрати громадянства Європейського Союзу, а також прав та обов’язків громадян […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Білозьор О.В. Модель децентралізації Фінляндської Республіки: характерні риси та перспективи для України

У статті розглядається модель адміністративної, бюджетної децентралізації Фінляндської Республіки. Виокремлені характерні ознаки та риси правового регулювання фінляндських децентралізаційних процесів. Визначаються схожі та відмінні риси в українській та фінляндській моделях децентралізації, розглядаються можливі перспективи імплементації окремих положень фінської моделі у рамках реформи децентралізації в Україні. Ключові слова: децентралізація, фінляндська модель децентралізації, реформа бюджетної децентралізації, зарубіжне муніципальне […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Чехович Т.В. Механізм гарантування реалізації принципу рівності громадян перед законом у сфері публічного управління

У статті досліджено практичні проблеми реалізації принципу рівності громадян перед законом у сфері публічного управління. Автором зроблено висновок, що досліджуваний механізм є надзвичайно складним та багатоелементним. Доведено, що для підвищення ефективності реалізації досліджуваного механізму, необхідно підвищити ефективність окремих його елементів, зокрема, шляхом внесення змін і доповнень у законодавство України. Ключові слова: принцип рівності перед законом, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бойко А.М. Право на забуття: деякі аспекти теорії і практики

На основі аналізу практичних джерел та наукової літератури визначено поняття, структуру та властивості права на забуття, особливості його реалізації, а також з’ясовано основні проблеми його правового регулювання. Ключові слова: право на забуття, дії з персональними даними, видалення персональних даних, персональні дані, захист персональних даних, володілець персональних даних, суб’єкт персональних даних, обробка персональних даних. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Лялюк А.В. Гендерний аспект у виборчому законодавстві України

У статті проаналізовано питання присвячене гендерної рівності у виборчій системі. Розглядаються актуальні питання щодо введення квот у виборче законодавство. Підняті проблеми збалансування представництва жінок та чоловіків у політичній сфері. Також проаналізовано гендерний моніторинг виборів 2015 року та засоби для ефективного удосконалення законодавства з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та виборчої системи. […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ярмол Л.В. Безпека журналістів як гарантія їх свободи вираження поглядів

У статті проаналізовано окремі міжнародно-правові гарантії забезпечення свободи вираження поглядів та безпеки журналістів. Охарактеризовано кримінально-правові гарантії захисту прав журналістів в Україні. Сформульовані пропозиції щодо покращення юридичного механізму забезпечення прав журналістів в Україні. Ключові слова: права журналістів, свобода вираження поглядів, безпека, гарантії, злочини проти журналістів, свобода. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Антонова О.Р. Система конституційно-правових принципів регулювання шлюбу і сім’ї

У статті запропоновано власну систематизацію конституційних принципів, яка передбачає два вектора регулювання конституційних засад шлюбу і сім’ї – загальний і спеціальний. Зроблено висновок про те, що система принципів має науково-теоретичну цінність, адже завдяки їй вперше виділено із безлічі суспільних відносин ті, що стосуються шлюбу і сім’ї як орієнтирів конституційно-правового регулювання. Ключові слова: система принципів, шлюб, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Чехович Т.В. Сутність та зміст конституційного принципу рівності громадян перед законом

У статті досліджено теоретичні й практичні проблеми з’ясування сутності, змісту та істотних ознак конституційного принципу рівності громадян перед законом. Проведено аналіз чинного законодавства України та міжнародних нормативно-правових актів із зазначеного питання. Автором зроблено висновок, що конституційно-правовий зміст принципу рівності громадян перед законом є сукупністю базових ідей та положень, що відображають усталені погляди на права людини, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Дученко А.Ю. Свобода слова в Україні: стан, гарантії, перспективи

Статтю присвячено вивченню стану, гарантій та перспектив реалізації свободи слова в Україні. Автор через призму положень Конституції України аналізує зміст, взаємозв’язок права на інформацію та свободи слова, доходячи висновку, що право на інформацію та свобода слова виконують різні функції в суспільстві. На думку автора, свобода слова забезпечує вільне обговорення процесів у суспільстві, право на інформацію […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Тунтула А.С., Шлычек А.Ю. Система новых доктрин и концепций правового статуса молодежи: приглашение к дискуссии

 У статті запропоновано базисні порядки забезпечення і відновлення правового статусу молоді і новітня доктрини суду, Конституційного кодексу України і Кодексу конституційного судочинства України. Розглянуто новітні доктрини базисних значень право як наріжної категорії юриспруденції, різновидів соціосуб’єктів, сутності базисних категорій правового статусу соціосуб’єктів, базисного конституційного обов’язку держави та низка інших доктрин і концепцій, що тісно пов’язані із […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кагадій М.І. Порівняння основ конституційного ладу Білорусії, Молдови, Росії, України

В статті досліджуються основи конституційного ладу таких країн близького зарубіжжя як Білорусія, Молдова, Росія, Україна. Аргументується позиція автора щодо спільних засад і відмінностей основ конституційного ладу названих країн близького зарубіжжя. Визначаються особливості основ конституційного ладу окремих країн близького зарубіжжя. Пропонуються висновки і рекомендації. Ключові слова: основи конституційного ладу, конституційний лад Республіки Білорусії, конституційний лад Республіки […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кагадій М.І. Класифікація конституцій зарубіжних країн близького зарубіжжя

В статті досліджуються поняття та різні критерії класифікації конституцій зарубіжних країн світу і близького зарубіжжя. Дається авторське поняття класифікації та її критеріїв щодо конституцій країн близького зарубіжжя. Характеризуються окремі види конституцій зарубіжних країн близького зарубіжжя. Пропонуються висновки і рекомендації. Ключові слова: конституції зарубіжних країн, конституції близького зарубіжжя, класифікація конституції близького зарубіжжя, критерії групування конституцій близького […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кагадій М.І. Конституції зарубіжних країн близького зарубіжжя як об’єкт порівняльного правознавстава

В статті досліджуються конституції зарубіжних країн як об’єкт порівняльного правознавства. Аргументується позиція автора щодо конституцій країн близького зарубіжжя. Визначається коло конституцій зарубіжних країн як об’єкта порівняння. Пропонуються висновки і рекомендації. Ключові слова: конституції зарубіжних країн, близьке зарубіжжя, порівняльне правознавство, об’єкт порівняльного правознавства. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Олійник А.Ю. Конституційні основи правопорядку у сфері господарювання

У статті досліджуються основи конституційного правопорядку у сфері господарювання. Розглянуто розуміння правопорядку в суспільстві та конституційного правопорядку у господарській діяльності. Пропонуються висновки і рекомендації. Ключові слова: Конституція України, правопорядок, правопорядок у сфері господарювання, основи конституційного правопорядку у сфері господарювання. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шершун К.П. Євроінтеграція у світлі конституційного регулювання економічних відносин

Статтю присвячено аналізу євроінтеграційних процесів у світлі необхідності їх конституційного закріплення для України, проаналізовано також процес гармонізації вітчизняної нормативної бази із законодавством країн ЄС та закріплення їх на найвищому рівні. Ключові слова: євроінтеграція, глобалізація, європейський вибір, конституційне закріплення. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Пильгун Н.В., Хомченко О.В. Особливості механізму держави в Україні

В статті порушується питання багатогранності поняття механізму держави, його суть і зміст, особливості функціонування органів державної влади. Проаналізовано ознаки, що характеризують механізм держави та виявлено особливості розуміння призначення об’єкту дослідження. Автор вказує на  основні принципи, на яких базується механізм держави та розкриває різні наукові погляди вчених щодо функціонування апарату держави. Ключові слова: держава, механізм держави, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Дмитрук І.М., Кіщак Ю.І. Деякі особливості правового статусу волонтерів за українським законодавством

В статті аналізуються деякі особливості правового статусу волонтерів в Україні. Дається характеристика нормативно-правовим актам, які регулюють діяльність волонтерів. Висвітлюються питання договірного врегулювання волонтерської роботи, питання страхування та відповідальності волонтерів. Надаються рекомендації для доопрацювання національного законодавства в цій галузі. Ключові слова: волонтери, волонтерський рух, благодійні громадські організації, правовий статус волонтера, права та обов’язки. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

A.H. Sumarieva Reasons and Terms of Federalism of the States

У статті здійснено аналіз проблем федералізації держав, причин окремого замовлення на федералізацію, а також причин та переваг федерального замовлення над унітарною державою. Ключові слова: федералізм, федеральне замовлення, унітарна держава.  Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Скрильник О.О., Шикіло А.В. Права журналістів у сфері доступу до інформації: правова регламентація та проблеми реалізації

Стаття присвячена визначенню права журналістів у сфері доступу до інформації та проблемі його реалізації. В статті аналізуються погляди різних науковців, які займаються цією проблематикою, наводиться визначення таких прав у міжнародних нормативно-правових актах та в національному законодавстві, а також досліджуються особливості захисту такого права. Ключові слова: права журналістів, доступ до інформації, реалізація прав, міжнародні нормативно-правові акти, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

S.Ya. Lykhova Natural Rights of Human Being as the Basis for Reformation of Constitutional System of Ukraine

Дана наукова стаття присвячена проблемам реформування правової сиcтеми України відповідно до європейських стандартів. Сьогодні людина оголошена найвищою цінністю як у Конституції України, так і у міжнародно-правових актах. Проблема, яка досліджується у статті стосується певної колізійності положень системи природнього права і системи позитивного права. Ключові слова: конституційна реформа, природні права людини, гуманітарне право. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Томенко М.В. Конституційний лад як політико-правова категорія: нотатки до наукової дискусії

Статтю присвячено аналізу вихідних засад конституційного ладу як політико-правової категорії. У процесі вирішення завдань дослідження автор формулює авторське визначення конституційного ладу, під яким пропонує розуміти цілісну систему соціально-правових відносин і інститутів, які підпорядковані безумовним моральним і конституційним вимогам. Зроблено висновок, що конституційним, офіційним і легітимним вважається той державний лад, який передбачається і закріплюється Конституцією та […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

R.I. Radeyko Forms of Lobbying in the Law-Making Process (on the Model of Legislative Activity of the Verkhovna Rada of Ukraine)

У статті розглянуто види та особливості форм лобіювання у законодавчому процесі у Верховній Ради України в нових розвинених демократичних умовах суспільно-політичного й державного життя України. Зазначено, що український парламент є місцем для обстоювання та захисту інтересів різних суб’єктів правовідносин у процесі прийняття законів. Це сприяє прийняттю актів, що закріплюють привілеї і переваги корпоративних «груп тиску» […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Сыроед Т.Л. Криминализация геноцида в международном праве

У статті розглянуто положення міжнародно-правових актів, що передбачають відповідальність за скоєння злочину геноциду (резолюції Генеральної Асамблеї ООН, міжнародні договори, статути міжнародних кримінальних трибуналів і судів ad hoc, акти Міжнародного кримінального суду), запропоновано рекомендації щодо удосконалення положень указаних правових актів. Дана характеристика складу злочину геноциду, акцентовано увагу на заходах попередження злочину. Ключові слова: геноцид, елементи злочину, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мігащук М.І. Поняття та природа захисту права на кореспонденцію

В статті досліджується поняття захисту права на кореспонденцію та його природа. Автор доходить висновку, що право на захист кореспонденції – це суб’єктивне право, яке існує лише в межах охоронного правовідношення та є самостійним і виникає з моменту порушення регулятивного суб’єктивного права на кореспонденцію чи його оспорювання. Ключові слова: захист, право на захист, кореспонденція, право на кореспонденцію, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Буканов Г.М. Засоби захисту прав і свобод фізичних і юридичних осіб конституційною юстицією України: проблеми і перспективи

Стаття присвячена проблемі захисту прав і свобод фізичних і юридичних осіб конституційною юстицією України шляхом розгляду переваг і недоліків інституту конституційного звернення, а також розглянуто перспективи запровадження в Україні інституту конституційної скарги для забезпечення більш ефективного захисту конституційних прав і свобод фізичних і юридичних осіб в Україні. Ключові слова: конституційне звернення, конституційна скарга, Конституційній Суд […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Федина Д.І. Генезис конституційних ідей в констексті формування та розвитку спеціалованих судів в Україні

У статті, в історичній площині, здійснено аналіз нормативно-правових актів та особливостей формування конституційних ідей провідних українських мислителів з питання генезису конституційних засад формування спеціалізованої судової влади. У цьому контексті, аналіз положень актів різних історичних періодів формування та розвитку української державності є корисним та виправданим з точки зору створення та розвитку спеціалізованих судових органів під час […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Дробуш І.В. Механізм реалізації соціальної функції місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я: основні напрями удосконалення

Стаття присвячена висвітленню актуальних проблем реалізації соціальної функції місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я. В роботі автор пропонує основні шляхи удосконалення правової, організаційної, територіальної, матеріально – фінансової основи такого механізму. Ключові слова: місцеве самоврядування, територіальна громада, соціальна функція, охорона здоров’я, механізм реалізації. Відкрити статтю>>>  

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Dotsenko O.M. Correlation of Private Life and Privacy under Ukrainian Legislation: Civil-Law Aspect

На основі аналізу концепцій щодо розуміння поняття «приватність» та підходів до закріплення права на особисте життя в законодавстві автор доходить висновку, що зазначені поняття не є тотожними, а співвідносяться, як загальне і окреме. Приватність розглядається як сукупність особистих немайнових благ, передбачених главами 21–22 ЦК України, та як режим обмеженого доступу, недоторканності особистих немайнових благ фізичної […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Демченко І.С. Вжиття заходів загального характеру, як складова виконання рішень Європейського суду з прав людини у справах пов’язаних з медициною

У статті аналізується проблеми пов’язані з вжиттям заходів загального характеру, як національного превентивного механізму, відповідно до Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини». При цьому акцентується увага на системних причинах порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у конкретній категорії справ – пов’язаних з медичною діяльністю. Ключові […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ушаков А.В. Проблемы эксплуатации живых ресурсов открытого моря

У статті розглянуті актуальні проблеми, пов’язані з використанням вод відкритого моря, такі як екологія морських просторів, деградація живих ресурсів відкритого моря, справедливий розподіл доходів від видобутку живих ресурсів відкритого моря між усіма членами світового співтовариства. Автором показано, що пошук вирішення таких проблем необхідний для успішного формування міжнародно-правового статусу вод відкритого моря, як об’єкта спільної спадщини […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Коваль А.А. Роль критичного мислення для вивчення норми права: конституційно-правовий аспект

У статті аналізується поняття правової норми, визначені основні критерії класифікації норм конституційного права, дана загальна характеристика основних видів конституційно-правових норм, проаналізована система конституційно-правових норм та їх структура, обґрунтовано значення глибокого вивчення правової норми для розвитку критичного мислення майбутнього юриста. Ключові слова: поняття правової норми, ознаки конституційно-правової норми, система конституційно-правових норм, структура конституційно-правових норм. Відкрити статтю>>> […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Сироїд Т.Л. Міжнародно-правове регулювання захисту жінок на універсальному рівні

У статті проаналізовано положення універсальних міжнародно-правових актів у галузі захисту прав жінок; приділено увагу створеним на їхній підставі конвенційним контрольним органам, визначено їхню роль у захисті прав жінок; акцентовано увагу на діяльності спеціально уповноважених посадових осіб; окреслено шляхи подальшого удосконалення співпраці світової спільноти у цій сфері правовідносин. Ключові слова: жінки, інституційні механізми, механізми захисту, міжнародні […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Василик Ю.Б. Проблеми оскарження та скасування рішень у справах про перевезення пасажирів через державний кордон України без належних документів під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень

Стаття присвячена дослідженню проблем оскарження та скасування рішень у справах про перевезення пасажирів через державний кордон України без належних документів під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень шляхом визначення специфіки реалізації права на таке оскарження. Доведено невідповідність спеціального законодавства у вказаній сфері нормам національного законодавства та міжнародних актів. Автором виокремлено пропозиції по удосконаленню вітчизняного законодавства у […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Соловйов О.В. Аналіз деяких законодавчих положень щодо недопущення дискримінації у сфері здійснення економічних прав і свобод

У статті зроблено спробу охарактеризувати деякі законодавчі норми антидискримінаційного правового регулювання України у сфері здійснення економічних прав і свобод людини. Зокрема, розкриті ключові характерні ознаки відповідних норм у сфері державних закупівель, економічної конкуренції, зв’язку, зовнішньоекономічної діяльності, інвестицій тощо. Ключові слова: антидискримінаційне правове регулювання, дискримінація як правове явище, економічні права і  свободи людини, заборона дискримінації, принцип […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кукоба О.О. Уточнення списку виборців в судовому порядку як гарантія реалізації громадянином конституційного права на участь у виборах

Стаття присвячена дослідженню окремих теоретичних та практичних аспектів уточнення списку виборців в судовому порядку з огляду на останні зміни в законодавстві та сформовану судову практику. Особливу увагу в дослідженні приділено аналізу українського законодавства, що регулює судову процедуру уточнення списку виборців. Ключові слова: вибори, список виборців, Державний реєстр виборців, адміністративний суд, судова процедура. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Чубенко А.А. Застосування рішень європейського суду з прав людини Конституційним Судом України

У статті висвітлюються актуальні проблеми застосування рішень Європейського суду з прав людини Конституційним Судом України. Обґрунтовується, що робота Конституційного Суду України характеризується  зростанням прикладів застосування рішень Страсбурзького суду, що, в свою чергу свідчить про значний вплив рішень Європейського суду з прав людини на розвиток правової системи України в рамках європейської правової традиції. Ключові слова: Конституційний […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS