Вы находитесь здесь: Главная >Архивы рубрики ‘Конституційне право

Камінська Н.В. Спеціальні органи в системі місцевого самоврядування: аналіз зарубіжного досвіду для України

У статті проаналізовано основи організації і діяльності органів спеціальної компетенції системи місцевого самоврядування. Це муніципальна поліція, місцевий і регіональний омбудсмени, уповноважений у справах територіальної громади, органи самоорганізації населення. Вони покликані налагодити відносини з населенням, ефективно забезпечувати реалізацію і захист прав та свобод людини і громадянина на муніципальному рівні. Ключові слова: місцеве самоврядування, територіальна громада, муніципальна […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Рустамзаде Айхан Ханкиши оглы Конституционно-правовой статус судей в Республике Азербайджан

У статті досліджено конституційно-правовий статус суддів в Азербайджанській Республіці та правові засади їх діяльності у зв’язку зі встановленими рекомендаціями Ради Європи. Проаналізовано головні міжнародні документи в досліджуваній сфері. Розроблено пропозиції для усунення існуючих проблем. Ключові слова: незалежність, судова влада, конституційні принципи, законодавчі акти, захист прав людини. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Лазаренко Л.А. Вплив конституціоналізму на становлення конституційного ладу в Україні

У статті здійснено аналіз важливих аспектів конституційного ладу в Україні. Розглянуто дослідження вчених щодо змісту та структури конституціоналізму та конституційного реформування в Україні, а також наведено характеристику конституційного ладу нашої держави, як основного механізму управління суспільством. Ключові слова: конституційний лад, громадянське суспільство, держава, конституційне законодавство, права і свободи людини та громадянина. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Олейник А.Е. Основные свободы человека и гражданина в Конституции Российской Федерации

Стаття присвячена визначенню та характеристиці основних свобод людини і громадянина, що регулюються і охороняються в Конституції Російської Федерації. Даються висновки щодо поняття конституційних норм, які регулюють і охороняють основні свободи та пропонуються рекомендації щодо удосконалення регулювання і охорони названих свобод. Ключові слова: основні свободи, Конституція Російської Федерації, конституційні норми, регулятивні і охоронні норми, свободи людини […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бондаренко Н.О. Становлення світоглядного розуміння прав і свобод людини та громадянина

Статтю присвячено історико-правовому аналізу інститутуправ і свобод людини та громадянина. Автор з’ясовує етапи розвитку та становлення прав і свобод людини та громадянина у світі від античних часів до середньовіччя, доби просвітництва і до прийняття Загальної декларації прав людини та на її основі найважливіших міжнародних актів. Робиться висновок, що до завершення ІІ Світової Війни міжнародне право […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS