Вы находитесь здесь: Главная >Архивы рубрики ‘Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

Шиян Д.С., Шиян О.Ю. Суспільна небезпека нецільового використання бюджетних коштів

У статті на підставі аналізу наукових поглядів, теоретичних положень та законодавства, розглянуто проблему визначення суспільної небезпеки нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням. Ключові слова: суспільна небезпека, характер суспільної небезпеки, ступінь суспільної небезпеки, нецільове використання, бюджетні кошти, здійснення видатків бюджету, надання кредитів […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Марисюк К.Б., Петрашкевич І.М. Питання об’єктивної сторони складів злочину, передбаченого ст. 197-1 КК України

Стаття присвячена аналізу об’єктивної сторони складів злочину, передбаченого ст. 197-1 КК України. Зазначено, ознаками об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України є: діяння – самовільне зайняття земельної ділянки; суспільно небезпечні наслідки – завдання законному володільцю або власнику значної шкоди; причинний зв’язок між суспільно небезпечним діянням та суспільно небезпечними наслідками, а складу […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Казначеєва Д.В., Казначеєв В.М. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання: досвід закордонних країн

Аналіз законодавчого досвіду реалізації пенальної політики як України, так і зарубіжних країн свідчить, що її визначальною рисою на сьогодні є гуманізація кримінально-правової репресії. Встановлено, що загальним для законодавств всіх закордонних країн, що були розглянуті, є наявність дієвого механізму здійснення контролю за поведінкою умовно-достроково звільнених осіб, а також можливість покладання на них певних обов’язків під час […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Марисюк К.Б., Коружинець І.І. Становлення інституту сприяння у вчиненні злочину в Україні

Стаття присвячена аналізу поняття та суті інституту сприяння у вчиненні злочину в законодавстві України в історичній ретроспективі. Зазначено, що вітчизняне законодавство про кримінальну відповідальність в частині регламентації інституту співучасті пройшло багатолітній етап розвитку.. Як видається, саме врахування вітчизняного історико-правового досвіду у досліджуваній частині сприятиме вдосконаленню чинних інститутів співучасті загалом та сприяння зокрема, надасть їм ознак […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бусол О.Ю. Концепція існуючих корупційних можливостей

У статті у межах дослідження проблеми особи злочинця подано концепцію існуючих корупційних можливостей, згідно з якою, причина корупційних діянь криється в наявності можливості вчинити злочин. Надано класифікацію корупціонерів, залежно від причин вчинення чи невчинення ними корупційних діянь. Ключові слова: концепція, корупція, корупційні можливості, причина, злочин, філософське обгрунтування корупції. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Гринишин О.А. Розмежування ст. 356 КК України «самоправство» та ст. 355 КК України «Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань» в аспекті свободи договору

У статті розглянуто проблемні аспекти розмежування окремих складів злочинів, що посягають на свободу договору в частині примушування до виконання договору. Увагу зосереджено на розмежуванні ст. 355 КК України “Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань” та ст. 356 КК України “Самоправство”. За результатами дослідження зроблено висновок про дуалізм у співвідношенні аналізованих складів злочинів, яке потрібно […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бурда О.М. Кримінологічний аналіз організації мережі роздрібної торгівлі та системи її охорони

У статті проаналізовано існуючу мережу роздрібної торгівлі та систему її охорони. Наведено визначення поняття роздрібної торгівлі, здійснено класифікацію об’єктів роздрібної торгівлі. Також здійснено спробу виокремлення найбільш уразливих від крадіжок зон об’єктів роздрібної торгівлі. Ключові слова: крадіжка, торгівля, роздрібна мережа, злочинність, економіка. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Марисюк К.Б., Канцір В.С. Пеналізація як метод кримінально-правової політики

Стаття присвячена аналізу поняття та суті пеналізації як методу кримінально-правової політики. Зазначено, що методи здійснення кримінально-правової політики можуть бути диференційовані на основні та приватні, до перших з яких відносять і пеналізацію. Констатовано, що наукове порозуміння щодо суті пеналізації ще не досягло належного рівня, не зважаючи на спроби узгодження наукових підходів з цього приводу та низку […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Клєцова Н.В., Леженіна Ж.О. Кримінальна і фінансова відповідальність суб’єктів трудових відносин за порушення трудового законодавства України

У статті здійснено ґрунтовне дослідження сучасних тенденцій відповідальності суб’єктів трудових відносин за порушення трудового законодавства. Проведено аналіз ефективності застосування кримінальних та фінансових санкції за порушення трудового договору на підприємстві та виявлено перелік основних правопорушень під час накладання штрафів. Ключові слова: відповідальність, приховані трудові відносини, штрафні санкції, мінімальна заробітна плата, суб’єкти господарювання, трудове законодавство, правопорушення. Відкрити […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Валуйська М.Ю. Основні методи протидії криміналізації особистості у сфері корупційних правопорушень

У статті окреслено сучасний стан наукових знань щодо проблеми криміналізації особистості. Зазначено, що поглиблене вивчення криміналізації особистості сприятиме більш глибокому пізнанню криміналізації особистості тих, хто вчиняє  корупційні правопорушення.  Аналіз існуючих у сучасному правовому полі України методів протидії корупційним правопорушенням надає можливість зробити висновки щодо їх суто зовнішньої природи. Ключові слова:  особа злочинця, особистість злочинця, криміналізація […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Пономаренко В.О. Щодо питання кримінологічної характеристики кіберзлочинності

Стаття присвячена комплексній кримінологічній характеристиці кіберзлочинності, характерним особливостям злочинів у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій, особі злочинця, її специфічним ознакам та якостям. Виявлена, описана та проаналізована структура особи злочинця.  Охарактеризований сучасний стан кіберзлочинності в Україні: встановлені рівень, динаміка, структура та географія. Визначені чинники, що впливають на латентність даного виду злочину. Ключові слова: кіберзлочинність; кіберзлочинець; особа злочинця, структура […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Гринчук А.О. Проблема невідповідності української моделі довічного позбавлення волі та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

Робота присвячена  аналізу української моделі такого виду покарання, як довічне позбавлення волі та його відповідності положенням  Конвенції  про захист прав людини і основоположних свобод. Автор звертає увагу на необхідність внесення змін до Кримінального Кодексу України, задля уникнення негативних наслідків, у вигляді накладення Європейською спільнотою позитивних зобов’язань на Україну. Ключові слова: довічне позбавлення волі, право на […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Пашковський В.В. Протидія та запобігання корупції в судових органах України

Стаття містить дослідження корупційних проявів в судах України, акцентує увагу на передумови та наслідки корупційних діянь в судах. Стаття містить думки науковців щодо мінімізації корупційних проявів у судових органах та аналіз положень законодавства щодо запобігання та протидії корупції. Автор пропонує шляхи мінімізації корупції в судових органах України на основі зарубіжного досвіду. Ключові слова: корупція, судові […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Іжевський Р.П. Міжнародний досвід запобігання злочинам у сфері будівництва автомобільних доріг

Стаття присвячена аналізу міжнародного досвіду запобігання незаконному використанню бюджетних коштів при будівництві автомобільних доріг. Здійснено спробу описати міжнародні механізми запобігання злочинам при будівництві автомобільних доріг. Наведено приклади кращих світових практик з даного питання. Ключові слова: автомобільні дороги, бюджетні кошти, корупція, злочини в сфері будівництва, інфраструктура. Відкрити статтю>>>  

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шиян Д.С., Шиян О.Ю. Нормативні фактори, що обумовлюють кримінальну відповідальність за нецільове використання бюджетних коштів

У статті на підставі аналізу наукових поглядів, теоретичних положень та законодавства, розглянуто проблему визначення нормативних факторів, що обумовлюють кримінальну відповідальність за нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням. Ключові слова: нормативні фактори, фактори, що обумовлюють, кримінальна відповідальність, нецільове використання, бюджетні кошти, здійснення […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Малярчук Н.В., Роздільна А.А. Проблеми кваліфікації та відмежування катування від суміжних злочинів

Стаття присвячена дослідженню поняття катування, проблем кваліфікації та відмежування ст. 127 (катування) Кримінального кодексу України від суміжних злочинів. За результатами проведеного аналізу було встановлено, що кримінальне законодавство потребує внесення змін до низки статей з метою уникнення помилок під час кримінально-правової кваліфікації суспільно небезпечних діянь, що мають ознаки складу злочину  суміжних з катуванням. Ключові слова: тортури, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Логвиненко А.О., Сова Т.В. Кримінально-правова характеристика об’єктивної сторони посягання на життя державного чи громадського діяча

У статті розглянуто кримінально-правову характеристику об’єктивної сторони посягання на життя державного чи громадського діяча. Проаналізовано склад злочину, сучасні наукові погляди щодо самого поняття «посягання на життя» та яким чином воно може бути здійснене – шляхом дії чи бездіяльності. Ключові слова: кримінально-правова характеристика, об’єктивна сторона складу злочину, посягання на життя, державний діяч, громадський діяч. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Літвінова І.Ф., Ковальчук В.В. Суб’єктивні ознаки юридичного складу злочину «ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)»

Мета: у роботі досліджено суб’єктивні ознаки злочину у вигляді ухилення від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів  на основі аналізу норм чинного законодавства. Методи дослідження: логіко-правовий, системний, порівняльно-правовий, метод аналізу та синтезу, співставлення. Результати: отримано висновок щодо переліку суб’єктів правових відносин, які можуть бути притягнутими до кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, а […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Літвінова І.Ф., Грицик Д.Д. Проблеми кримінальної відповідальності за фіктивне підприємництво

Мета: Визначити проблеми кримінальної відповідальності за фіктивне підприємництво на основі аналізу норм чинного законодавства. Результати: отримано висновок щодо основних проблем кримінальної відповідальності за фіктивне підприємництво та шляхи їх усунення. Обговорення: обґрунтована необхідність  усунення існуючих протиріч у законодавстві та його гармонізації з даних питань. Ключові слова: фіктивне підприємництво, кримінальна відповідальність, злочин, суб’єкти господарювання, суспільна небезпека. Відкрити […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кулик К.Д., Дейкун І.В. Проблеми та наслідки поширення кібербулінгу в суспільстві

У статті проаналізовано проблеми та наслідки поширення кібербулінгу в суспільстві. Визначено основні види та причини поширення, запропоновано стратегії зниження даного явища. Проаналізовано зарубіжний досвід боротьби з даним явищем. Ключові слова: кібербулінг, флеймінг, гріфінг, обмовлення, нападки, самозванство, імперсоналізація, буліцид, хепіслепінг. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Крайник Г.С., Балега Н.В. Створення злочинної організації: склад злочину та питання удосконалення заохочувальної норми

У даній статті розглядається склад злочину, передбаченого ст. 255 Кримінального кодексу України. Висунуто пропозицію щодо вдосконалення заохочувальної норми (ч. 2 ст. 255 Кримінального кодексу України) з метою ефективнішого сприяння протидії організованій злочинності. Наголошено, що на сьогодні редакція ч. 2 ст. 255 не сприяє ефективній протидії діяльності злочинних організацій, оскільки незначні позитивні наслідки для злочинця недостатні […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Андрусишин Р.М. Деякі аспекти дослідження проблеми девіантної поведінки неповнолітніх

У статті проаналізовано основні чинники девіацій з метою виявлення причин, які впливають на формування і виникнення девіантної поведінки підлітків, адже науковий інтерес до проблеми девіантних проявів серед неповнолітніх та їх профілактики зростає дедалі більше. Досліджено погляди учених на ефективні шляхи попередження такої поведінки та її усунення. Ключові слова: девіантна поведінка, неповнолітні, підлітки, суспільство, соціальна адаптація, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

O. Dzhafarova, M. Kachynska Cooperation of Law Enforcement Agencies in Prevention and Detecting Transnational Crimes

У статті розглянуто питання співпраці правоохоронних органів щодо профілактики та протидії транснаціональним злочинам. Приділено окрему увагу міжнародно-правовому регулюванню взаємодії правоохоронних органів різних країни. Проаналізовано поняття транснаціональних злочинів. Розглянуто особливості діяльності Інтерполу та процедуру здійснення екстрадиції. Ключові слова: правоохоронні органи, попередження та протидія злочинам, транснаціональні злочини, екстрадиція, Інтерпол. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шаповалов Б.Р. Проблеми вдосконалення та підвищення ефективності юридичної відповідальності за екологічні правопорушення

В даній статті розглянуто поняття юридичної відповідальності за екологічні правопорушення та  її види. Акцентовано увагу на адміністративній та кримінальній відповідальності за такі правопорушення, проаналізовано деякі склади правопорушень та злочинів, а також покарання за них відповідно до судової практики, яка склалася в Україні. На підставі здійсненого аналізу наголошено на деяких проблемах застосування відповідальності за екологічні правопорушення […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Тимощук Г.О. Кримінологічна характеристики особистості злочинця-корупціонера

Стаття присвячена аналізу наукових поглядів щодо визначення поняття кримінологічної характеристики особистості злочинця корупціонера, порівнянню структурних елементів особистості корупційного злочинця. Ключові слова: корупція, особистість корупціонера, кримінологічна характеристика,  елементи кримінологічної характеристики, корупційна злочинність. Відкрити статтю>>>  

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Лялюк А.В. Юридична відповідальність за порушення екологічного законодавства

У статті проаналізовані питання присвячені юридичній відповідальності за порушення екологічного законодавства. Розглянуто види юридичної відповідальності, за допомогою яких держава забезпечує добровільне або примусове виконання винними особами вимог екологічної безпеки, режиму використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та інших обов’язків визначених законом. Також розглянуто низку нормативно- правових актів які регламентують відповідальність за вчинення екологічного правопорушення. […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Феданяк Р.В. Суб’єктивна сторона складу злочину порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами

Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами характеризується наявністю певних об’єктивних та суб’єктивних ознак, що у своєму взаємозв’язку й визначають склад злочину як цілісну систему. У свою чергу, суб’єктивні ознаки складу злочину, передбаченого ст. 286 КК України, представлені не тільки суб’єктом, але й суб’єктивною стороною, що відображає ставлення суб’єкта […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Русанюк М.М. Зарубіжний досвід в законодавстві щодо кримінальної відповідальності за злочини проти безпеки виробництва

Наукова стаття присвячена комплексному дослідженню зарубіжного досвіду в законодавстві щодо кримінальної відповідальності за злочини проти безпеки виробництва. На основі цього дослідження сформульовано аналіз законодавчої бази ряду зарубіжних країн в процесі регулювання злочинів проти безпеки виробництва; визначено місце порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою;проведено порівняльне дослідження законодавства різних зарубіжних країн з законодавством […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Таволжанський О.В. Інформаційна безпека України: стан правового забезпечення в контексті глобалізаційних процесів

В статті розглянуто законодавче закріплення та вирішення питань інформаційної безпеки України. Наведено деякі проблеми нормотворчого процесу врегулювання запобігання кіберзлочинності. Проаналізовано актуальні питання системного підходу для захисту держави і суспільства в інформаційній сфері. Ключові слова: інформаційна безпека, кіберзлочин, кіберзлочинність, кібербезпека, кіберпростір, інформаційне законодавство. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мартьянова Т.С. Утримування та осквернення релігійних святинь як форми об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 179 КК України

Стаття присвячена аналізу утримання та осквернення релігійних святинь як форм об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 179 КК України. Зроблено висновок, що існуючі на сьогодні в науці кримінального права підходи не дають можливості чітко окреслити зазначені поняття, відмежувавши їх від суміжних діянь. На нашу думку, згадана ситуація вимагає негайного врегулювання шляхом фіксації на рівні нормативно-правових […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Д.В. Казначеєва Проблеми удосконалення умовно-дострокового звільнення від відбування покарання

В статті проаналізовано основні проблеми регламентації умовно-дострокового звільнення. Встановлено, що для ефективного застосування цього виду звільнення від відбування покарання необхідно закріпити у законі перелік обов’язків, які можуть бути покладені на звільненого під час невідбутої частини покарання. Ключові слова: правові наслідки, обов’язки, умовно-достроково звільнений, невідбута частина покарання. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Валуйська М.Ю. Криміналізація особистості: сучасний стан вивчення та перспективи застосування цифрових технологій

У статті проаналізовано стан досліджень криміналізації особистості.  Вивчення даної проблеми дозволило виявити сучасні можливості, завдяки яким пізнання криміналізації особистості може бути піднято на якісно вищий рівень. Крім того, були продемонстровані нові, раніше не досліджені аспекти криміналізації особистості, пов’язані з цифровими технологіями. У результаті впровадження в практику запропонованих методів може істотно підвищитися ефективність запобігання злочинності. Ключові […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Новіков О.В. Кримінально-правова охорона прав інтелектуальної власності у Сполучених Штатах Америки

У статті розглянуто особливості кримінально-правової охорони прав інтелектуальної власності у Сполучених Штатах Америки. Проаналізовано окремі елементи складів злочинів проти інтелектуальної власності, встановлено види та розміри покарань, що передбачені за кримінальні правопорушення у сфері інтелектуальної власності, а також практика їх застосування. На підставі проведеного дослідження, зроблено висновки щодо удосконалення кримінальної відповідальності за злочини проти інтелектуальної власності […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Лимаренко Ю.С. Створення злочинної організації: стан виявлення кримінального правопорушення

У статті розглядаються статистичні показники, які характеризують результати виявлення правоохоронними органами України злочинних організацій за період 2014 – 2017 рр., досліджується відповідність офіційної статистичної звітності реальному стану справ щодо активності злочинних організацій у країні. Ключові слова: злочинна організація, офіційна статистика, створення злочинної організації, рівень судимості, статистичні дані. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Краснокутський О.В. Історичний огляд виникнення механізмів забезпечення прав засуджених до позбавлення волі в міжнародній практиці та у вітчизняній кримінально-виконавчій діяльності

Стаття присвячена огляду історії виникнення механізмів забезпечення прав засуджених до позбавлення волі і міжнародній практиці та у вітчизняній кримінально-виконавчій діяльності. Метою статті є усвідомлення спільнотою необхідністі врегулювання основоположних статусоутворюючих положень, щодо правового положення засуджених. Освітлення факторів, які привели до розроблення і прийняття стандартів поводження з засудженими. Чисельність порушення прав засуджених, виявлення фактів катувань, вчинення яких […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мартьянова Т.С. Зміст понять «релігійні споруди», «культові будинки» та «релігійні святині» у контексті чинного КК України

Стаття присвячена аналізу понять «релігійні споруди», «культові будинки» та «релігійні святині», які передбачені у ст. 178 та 179 КК України. Зроблено висновок, що не лише у законодавстві, а й у позиціях представників юридичної науки немає єдності щодо розуміння понять «релігійні споруди», «культові будинки» та «релігійні святині». Очевидно, що така ситуація не може вважатись нормальною. На […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

M. Kachynska Gender-based violence issues in Ukraine

У статті розглянуто питання гендерно-обумовленого насильства в Україні. Приділено окрему увагу правовому регулюванню насильства за ознакою статі. Розглянуто дефініція «гендер», її законодавче закріплення та наукове тлумачення. Детально проаналізовано види гендеру, а саме, біологічний та соціальний. Окрема увага, приділена історико-соціальному аспекту виникнення та розвитку вчень про гендер. Розглянуто сутність та значення гендерної рівності та гендерної дискримінації, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Виноградов А.К., Дроздов С.О. Зростання військових злочинів під час проведення бойових дій та в зоні антитерористичної операції (операції об’єднаних сил)

У статті розглянуто проблему розслідування воєнних злочинів, скоєних в умовах особливого періоду або під час бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції (з 30 квітня 2018 року Операції об’єднаних сил (ООС)). Розкрито проблематику досудового розслідування під час збройного конфлікту та проблему взаємодії правоохоронних органів щодо досудового розслідування військових злочинів. Розглянуто боротьбу правоохоронних органів з військовою […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Самофалов Л.П., Самофалов О.Л. Порівняльна характеристика кримінальних покарань України та Республіки Молдова

У статті проведено  порівняльний аналіз застосування кримінальних покарань України та Республіки Молдова, їх відмінність та відповідність сучасним потребам побудови цивілізованої європейської країни. Зроблені у статті висновки і  пропозиції дають підстави  внести зміни та доповнення до деяких вітчизняних законодавчих актів. Ключові слова: покарання, злочин, засуджений, позбавлення волі, кримінальний кодекс, виправлення, ресоціалізація. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

M. Kachynska Prevention of Domestic Violence in Families of Police Officers: Polish Experience

Стаття присвячена проблемі запобігання домашньому насильству в сім’ях поліцейських: польський досвід. Особлива увага приділяється інноваційним формам організації поліцейської діяльності в Польщі, особливо у сфері запобігання та заборони антисоціальної поведінки серед працівників поліції. Основний аналіз зосереджується на діяльності психологічної служби поліції у випадку ідентифікації працівника поліції як агресора в сім’ї. Ключові слова: домашнє насильство, жорстоке поводження, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Блага A.Б. Актуальні питання координації діяльності та взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству

Стаття присвячена дослідженню поняття і змісту координації діяльності та взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. У статті визначені основні проблемні питання, які виникають у зв’язку із виконанням такими суб’єктами своїх повноважень. Ключові слова: домашнє насильство, запобігання, координація, взаємодія, система суб’єктів, допомога постраждалим. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шевченко Е.О. Застосування примусових заходів медичного характеру за кримінальним законодавством іноземних держав

У статті проаналізовано законодавство інших держав, щодо надання психіатричної допомоги, норми кримінального законодавства, які регламентують поняття примусових заходів медичного характеру і підстави їх застосування. Визначається необхідність вдосконалення чинного законодавства про заходи, що можуть застосовуватися до осіб, що страждають на психічне захворювання, відповідно до міжнародних стандартів, з урахуванням іноземного досвіду. Ключові слова: примусові заходи медичного характеру, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Похилько В.С. Порівняльний аналіз кримінально-правового регулювання незаконного проведення абортів в Україні та деяких країнах Європи

У статті досліджуються норми кримінального законодавства України та деяких держав Європи щодо відповідальності за проведення незаконного аборту. Зроблені висновки щодо недоцільності введення до КК України кримінальної відповідальності жінки за штучне переривання вагітності, а також щодо недоцільності введення кримінально-правової заборони законного здійснення аборту. Ключові слова: аборт, кримінальний кодекс, незаконне проведення аборту, кримінальна відповідальність за аборт. Відкрити […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Носуль М.В. До питання про розмежування розбою, вчиненого організованою групою, та бандитизму

У статті висвітлюються проблемні питання розмежування розбою, вчиненого організованою групою, та бандитизму, що виникають у теорії кримінального права та на практиці. Наведено аналіз наукової літератури з цього питання та матеріалів правозастосовної практики. Сформульовано висновки щодо правильної кваліфікації зазначених діянь. Ключові слова: розбій, бандитизм, організована група, злочини проти власності, злочини проти громадської безпеки. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

D.S. Maltseva, Y.O. Ositrova Peculiarities of Implementation of the Mediation Procedure in Criminal Cases

У статті розглядаються особливості та проблеми впровадження процедури медіації в кримінальних справах в національне законодавство, окреслюються найбільш проблемні моменти законодавчої регламентації та застосування цього інституту, визначаються шляхи їх вирішення, зокрема враховуючи зарубіжний досвід. Ключові слова: медіація, угода, медіатор, кримінальні спори, посередництво. Відкрити статтю>>>  

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кучеренко Д.І. Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності

У статті досліджена проблема та причини підліткової злочинності в Україні, вказано про відсутність дефініції віку суб’єкта злочину, проаналізовані думки українських правознавців з цього питання, визначено особливості підліткової психології. Зроблено висновок про недостатність законодавчого регулювання в цьому питанні, запропоновано закріпити визначення віку особи та скоротити строки давності притягнення до кримінальної відповідальності неповнолітніх. Ключові слова: неповнолітній, суб’єкт […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Каулько Я.І. Щодо проблем принципу ресоціалізації осіб жіночої статі засуджених до позбавлення волі

Стаття присвячена проблемам, що виникають на практиці при застосуванні принципу ресоціалізації. Окрему частину приділено питанню особливої уваги, яка необхідна жінкам при застосуванні карально-виховних засобів впливу. Розглянуто поняття «ресоціалізації» у декількох значеннях, які виділяються науковцями та у широкому і вузькому визначенні. Проаналізовано недостатньо врегульоване питання щодо забезпечення реалізації дотримання прав жінок на отримання державної допомоги сім’ям […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Велієва Е.Ш. Право на евтаназію: перспективи та доцільність легалізації в Україні

У статті досліджено феномен евтаназії, юридичні та морально-етичні проблеми легалізації «права на смерть» в Україні. Також проаналізовано саме поняття «евтаназії», її види, правове регулювання в світовому співтоваристві. Розглянуто основні аргументи «за» і «проти» евтаназії. Обґрунтована власна позиція щодо можливості закріплення права на евтаназію в нашій державі. Ключові слова: евтаназія, право на життя, право на смерть, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Міщенко О.В. Синергетика як сучасний метод наукового пізнання кримінальної відповідальності за створення терористичної групи чи терористичної організації

У статті коротко розглянуто сучасний стан методології дослідження організованої терористичної діяльності, наголошено на необхідності застосування новітніх методів наукового пізнання, а також обґрунтовано необхідність використання синергетичного підходу при досліджені діяльності терористичних об’єднань, його перспективні напрямки та можливі наукові результати. Ключові слова: методологія, синергетика, тероризм, кримінальна відповідальність, терористична група, терористична організація. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Чежегова О.В. Загальна характеристика нормативного забезпечення функціонування системи виконання покарань в Україні радянського періоду

Стаття присвячена дослідженню системи нормативного забезпечення функціонування системи виконання покарань радянського періоду в Україні, державного механізму регулювання відносин у сфері забезпечення правопорядку. Розкрито, що пенітенціарна система є складним соціально-правовим механізмом взаємодії державних органів, інституцій громадянського суспільства та органів і установ виконання покарань. Ключові слова: пенітенціарна система, кримінально-виконавча система, установа виконання покарань, засуджені, виправно-трудові колонії, кримінально-виконавча […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS