Вы находитесь здесь: Главная >Архивы рубрики ‘Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

Валькова Є.В., Шличек О.Ю. Зарубіжний досвід кримінальної відповідальності за вчинення шахрайства

В науковій статті здійснюється порівняння норм національного законодавства в частині кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ст. 190 КК України, з відповідними нормами кримінального права зарубіжних країн за аналогічний злочин. Ключові слова: шахрайство, КК України, кримінальна відповідальність, злочин, зарубіжний досвід. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Марисюк К.Б., Бобиляк М.М. До питання про поняття та ознаки причетності до злочину

Стаття присвячена аналізу поняття та ознак причетності до злочину. Проаналізовано підходи різноманітних науковців щодо згаданих понять. Констатовано, що і у наш час відсутнім залишається уніфікований підхід вітчизняних науковців до поняття та ознак причетності до злочину, що явно не сприяє правильному розумінню цього інституту кримінального права та належному застосуванню останнього у правозастосовній практиці. Ключові слова: покарання, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Олійник Д.О. Обмеження та усунення ризиків вчинення корупційних злочинів на різних етапах здійснення митних процедур

Розглянуто заходи обмеження та усунення ризиків вчинення корупційних злочинів посадовими особами митних органів під час митного контролю і митного оформлення товарів і транспортних засобів. Ключові слова: митні органами, корупційні ризики, митний контроль, митне оформлення. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Олефір А.Ю. До питання змішаної (подвійної) форми вини: наукові погляди

У статті аналізується концепція змішаної (подвійної) форми вини у теорії кримінального права та судовій практиці. Було проаналізовано доктринальні та методологічні дослідження з питання змішаної (подвійної) форми вини. Ключові слова: злочин, вина, змішана (подвійна) вина, умисел, необережність.     Відкрити статтю>>> 

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Юров В.А., Кулик К.Д. Cлідчий підрозділ Державної кримінально-виконавчої служби України: за чи проти?

Розглянуто проблему доцільності створення в 2016 році слідчого підрозділу Державної кримінально-виконавчої служби. Здійснено аналіз чинного національного та міжнародного законодавства, а також практику Європейського суду з прав людини   щодо ефективності цього органу. Виявлено ключові положення підслідності та взаємозв’язок з іншими слідчими органами. Ключові слова: кримінально-виконавча служба, розслідування, підслідність, слідчий, захист прав, міжнародні стандарти. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кулик К.Д., Луцюк К.Л. Окремі аспекти ресоціалізації неповнолітніх засуджених

У статті аналізується поняття виправлення неповнолітніх засуджених, що відбувають покарання у виховних колоніях, основні складові та чинники, що впливають і дають можливість досягнути їх ресоціалізації і соціальної адаптації. У статті запропоновано визначення ресоціалізації як процесу взаємодії особистості правопорушника з соціальним середовищем з метою вторинного засвоєння прийнятих у суспільстві норм і цінностей під впливом комплексу чинників […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Автухов К.А., Корчака В.В. До питання перспективи приватних установ виконання покарань в Україні

В статті розглянуто практика впровадження та функціонування інституту приватних в’язниць в зарубіжних країнах, історію та проблеми, що виникали при його створенні. Наведено переваги та недоліки приватник установ відбування покарань. Також, зроблено висновок, щодо можливості  впровадження даного інституту в Україні. Ключові слова: приватні в’язниці, установи відбування покарань, Державна кримінально-виконавча служба України, пенітенціарна система, державно-приватна співпраця. Відкрити […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Автухов К.А., Пата А.С. Правове регулювання реалізації права на освіту засудженими до позбавлення волі

Стаття присвячена дослідженню загальноосвітнього та професійно-технічного навчання, а також отриманню вищої освіти в місцях позбавлення волі. Проаналізовано основні положення законодавства щодо реалізації права засуджених на освіту. Визначено основні недоліки та проблеми забезпечення такого права. Висвітлена позиція ЄСПЛ щодо надання доступу засудженим особам до мережі Інтернет з метою навчання. Запропоновано шляхи вдосконалення процесу навчання в установах […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шевчук Т.І. Сучасний стан та тенденції поширення сексуальної злочинності щодо дітей в Україні та світі

В статті проведено аналіз останніх публікації, які відображають проблему сексуальної злочинності проти дітей в Україні та світі. Частково досліджено законодавство зарубіжних країн та практику застосування програм протидії злочинам проти статевої недоторканності дитини. Виокремлено сучасні виклики асоціальної поведінки: булігн та секстинг. Розкрито вплив збройних конфліктів на поширення сексуальної злочинності у світі та Україні зокрема. Проаналізовано останні […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шепітько М.В. Злочини проти правосуддя: проблеми класифікації

В статье рассмотрены проблемы классификации преступлений против правосудия на виды. Исследование данной проблемы позволило указать на различные подходы в данной сфере. Кроме того, была продемонстрирована важность классификаций преступлений против правосудия не только по традиционным для уголовного права критериям (по степени тяжести или объекту), а и по субъекту, потерпевшему и способу совершения преступления. Ключевые слова: преступления […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Марисюк К.Б., Слотвінська Н.Д. Кримінально-правовий захист рівності громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками у актах Ради Європи

Стаття присвячена аналізу кримінально-правового захисту рівності громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками у актах Ради Європи. Зроблено висновок, що нормативно-правові акти Ради Європи у цій сфері закріплюють базові рекомендації, встановлюючи орієнтири для національного законодавця у згаданій […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шамрук Н.Б. Стан дослідження проблеми домашнього насильства відносно літніх членів родини

Стаття присвячена дослідженню літніх членів сім’я як об’єктів посягання в сучасних українських родинах. У статті актуалізовано проблему сімейного насильства відносно літніх членів сім¢ї,  досліджено та виокремлено чинники, що сприяють цьому явищу, проаналізовано та надано пропозиції щодо шляхів  профілактики  та  протидії посяганням щодо осіб похилого віку з боку членів їх сімей. Ключові слова: похилий вік, літня […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Олійник О.І., Боднар І.В. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання: окремі питання законодавчої та правозастосовної практики

В статті розглянуті положення умовно-дострокового звільнення від відбування покарання з точки зору питань законодавчої та правозастосовної практики. Розглянуті матеріальні та формальні підстави даного виду звільнення. Визначено коло проблемних питань та можливі шляхи їх вирішення. Ключові слова: умовно-дострокове звільнення, засуджений, покарання, пробаційні програми, виправлення, ресоціалізація. Відкрити статтю>>>  

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Тунтула А.С., Кузьміна Г.Г. Незаконна торгівля людьми та інші незаконні угоди щодо людини у контексті новітньої доктрини правового статусу соціосуб’єктів

Розглянуто найпоширеніші види та форми торгівлі людьми та інших незаконних угод щодо людини. Окреслено особливості кожного із видів і форм торгівлі людьми. Запропоновано редакції статей Конституційного кодексу України з викладу положень нової доктрини правового статусу соціосуб’єктів. Розкрито сутність і розмежування насильства та прямого і делегованого державного примусу у протидії позанормативній і віктимній поведінці особи. Ключові […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Романов М.В. Кризис карательной парадигмы исполнения наказаний

Стаття присвячена розгляду доктринальних підходів к питанню виконання кримінальних покарань. Автор поєднує цілі покарання та кримінально-виконавчої діяльності і механізми реалізації цілей в узагальнююче поняття парадигми виконання покарань. Системні проблеми кримінально-виконавчої діяльності автор бачить в постановці нереальних цілей, які спотворюють систему виконання покарань і призводять до нехтування правами засуджених. Автор визначає власне бачення нової парадигми виконання […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шостко О.Ю., Мак А.О. Шахрайство з використанням електронних платіжних систем: схеми та шляхи запобігання

Стаття присвячена новітньому способу вчинення шахрайств. В роботі наводяться статистичні дані щодо загальної кількості злочинів за статтею 190 Кримінального кодексу України, зокрема, й за частиною третьою цієї статті, об’єктивна сторона якої охоплює вчинення шахрайства з використанням електронних платіжних систем. Зазначаються причини високої латентності цього виду злочину, а також причини складності викриття шахрайств з використанням електронних […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Гнатенко М.О. Вплив особливостей розвитку інтелекту на схильність до вчинення злочину

У статті окреслено, як вплив освіченості та рівня інтелекту впливає на схильність до вчинення злочину, а також на типологію вчинених злочинів. Наведена характеристика особи злочинців, що діють у фінансовій сфері, корупціонерів та осіб, які вчиняють насильницькі злочини. Ключові слова: особа злочинця, інтелект, психічні процесси, кримінологія, злочинність.  Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Артеменко О.М. Запобігання злочинам проти порядку проходження військової служби в Україні

У статті на підставі результатів проведеного теоретичного й емпіричного дослідження пропонується низка перспективних напрямів загальносоціального і спеціально-кримінологічного запобігання злочинам проти порядку проходження військової служби (статті 407–409 КК України). Ключові слова: злочини проти порядку проходження військової служби, військова злочинність, запобігання, протидія, профілактика. Відкрити статтю>>>  

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Таволжанський О.В. Питання визначення кіберзлочинності в умовах розбудови інформаційного суспільства

У статті визначено кримінологічні ознаки кіберзлочинності, в умовах розбудови інформаційного суспільства. Наведено деякі проблеми нормативного врегулювання кіберзлочинності. Проаналізовано актуальні питання супутні терміни, що дозволяють всебічно вивчити таке явище. Ключові слова: кіберзлочинність, комп’ютерна злочинність, кіберзлочин, кіберпростір, кібертероризм. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Калужна О.М., Палюх Л.М. Соціальна обумовленість норми про кримінальну відповідальність за постановлення завідомо неправосудного судового рішення у світлі звіту Greco від 23 червня 2017 р.

У статті розглянуто питання соціальної обумовленості встановлення у кримінальному законі статті 375, що передбачає відповідальність за постановлення завідомо неправосудного  судового рішення. Автори доходять до висновку про те, що існування в кримінальному законі спеціальної норми, що передбачає відповідальність суддів за постановлення завідомо неправосудних рішень, відповідає системі розроблених у теорії кримінального права принципів (критеріїв) криміналізації, є необхідною […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

E.V. Valkova The Features of the Determination of the Genitive Object of the Crimes against Justice

В статті проведено дослідження особливостей встановлення родового об’єкта злочинів проти правосуддя, розглянуто підходи до розуміння правосуддя як об’єкта злочину, проаналізовано визначення поняття «правосуддя». На основі проведеного аналізу пропонується авторське визначення поняття «правосуддя». Ключові слова: родовий об’єкт, злочин, закон, суспільні відносини, правосуддя, суд, діяльність. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Виноградов А.К., Гапріндашвілі Н.Н. Порівняльно-правовий аналіз кримінальної відповідальності щодо ненадання допомоги судну та особам, що зазнали лиха, згідно із законодавством України та деяких зарубіжних країн

У статті на основі порівняльно-правового аналізу підстав кримінальної відповідальності за ненадання допомоги судну та особам, що зазнали лиха згідно із законодавством України та деяких зарубіжних країн, зокрема надані пропозиції по внесенню змін до закону про кримінальну відповідальність відповідно до Європейських стандартів. Ключові слова: ненадання допомоги, судно, особи, що зазнали лиха, санкції, кримінальна відповідальність, безпека судноплавства. […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

A.V. Bailov, I.O. Romanchuk Issues of Interaction of Penitentiary Agencies and Institutions with the Departments on Combating Crime in Ukraine and Poland

У статті аналізуються питання взаємодії пенітенціарних органів та установ з іншими правоохоронними органами України та Польщі. Автори вказують, що боротьба зі злочинністю є спільною метою всіх правоохоронних органів, яка досягається тільки шляхом взаємодії останніх один з одним. Визначено форми взаємодії пенітенціарних органів та установ з підрозділами по боротьбі зі злочинністю в Україні та Польщі. Автори […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Романов М.В. Мета покарання: від ідеологічних міфів до реальності

Стаття присвячена розгляду концептуальних основ мети кримінального покаранн. Розглянута реальність досягнення цілей покарання¸поставлені питання щодо доцільності саме таких цілей, а також їх соціальну значущість. Автор вивчає етичну складову мети кримінальног покарання і приходить до висновку про її відсутність в чинному законодавстві і необхідність сформулювати соціально корисні та актуальні цілі покарання. Ключові слова: мета покарання, виправлення […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Романов М.В., Глушановська С. Порівняльний огляд кримінально-виконавчих систем України та Фінляндії

У статті здійснено порівняння  кримінально-виконавчої системи України та Фінляндії, пошук шляхів вдосконалення вітчизняного законодавства відповідно до Європейських стандартів, доцільність  та раціональність застосування досвіду Фінляндії. Ключові слова: покарання, кримінально-виконавча система, пробація, реформування, кримінально-виконавчі установи, ресоціалізація. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Дамбітова К.Ю. Особливості визначення об’єкта злочину, передбаченого ст. 190 КК України

У статті проведено дослідження особливостей встановлення родового об’єкта злочинів проти власності та безпосереднього об’єкта злочину, передбаченого ст. 190 КК України. Розглянуто підходи до розуміння власності  як об’єкта злочину. Здійснено аналіз предмета шахрайства, що виділяють у структурі об’єкта злочину. Ключові слова: родовий об’єкт, безпосередній об’єкт, злочин, закон, суспільні відносини, шахрайство, предмет, обман, зловживання довірою. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ye.V. Valkova Foreign Experience of Criminal Responsibility for Domestic Violence

В статті розглядається зарубіжний досвід кримінальної відповідальності за вчинення насильства в сім’ї на прикладі країн СНД та деяких іноземних держав. Визначаються ефективні інструменти протидії насильству в сім’ї в окремих країнах СНД, а також таких країнах Європи, як  Франція, Польща, Норвегія, Болгарія. Аналізується законодавство визначених країн Європи у сфері протидії насильству у сім’ї. З урахуванням зарубіжного […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шпортюк О.М. Деякі питання дослідження злочинності серед співробітників правоохоронних органів

Стаття присвячена розгляду соціальних та правових сторін правопорушень, які вчиняються співробітниками правоохоронних органів України. Досліджується система суспільних відносин, що виникають під час здійснення правоохоронної діяльності персоналом силових структур, та обставини, які спонукають їх до порушення закону. Розглядаються фактори зовнішнього впливу на особистість співробітника правоохоронного органу, який вчинив злочин, в аспекті його особливого правового становища, обумовленого […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шамрук Н.Б. Діяльність недержавних організацій з протидії насильству в сім’ї

Стаття присвячена дослідженню участі недержавних організацій у протидії насильству в сім’ї. Проаналізовано основні форми діяльності недержавних громадських організацій, окремо зосереджено увагу на особливих недержавних утвореннях – юридичних клініках, співпраці з іншими громадськими інституціями, державними установами та засобами масової інформації, виокремлено форми взаємодії  між громадськими організаціями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування щодо протидії насильству […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

M.S. Puzyrov Classification of U.S. Penal Institutions and Its Influence on European Penitentiary Practice

Наведено класифікацію установ виконання покарань у США за такими рівнями безпеки: мінімального рівня безпеки, середнього рівня безпеки, високого/закритого рівня безпеки, максимального рівня безпеки, супермаксимального рівня безпеки. Обґрунтовано вплив такої класифікації на європейську пенітенціарну практику. У розвиток положень трансформованої пенітенціарної доктрини України запропоновано диференціацію вітчизняних установ виконання покарань. Ключові слова: порівняльно-правові (компаративні) дослідження, установи виконання покарань, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шиян Д.С. Історія розвитку позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю в українському кримінальному законодавстві радянського періоду

У статті проводиться історико-правовий аналіз розвитку покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю в українському кримінальному законодавстві радянського періоду. Обґрунтовано висновок, що позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю утворилось у результаті поєднання трьох окремих видів покарань: звільнення з посади; заборони зайняття тією чи іншою діяльністю або промислом […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Чечин М.Ю. До питання визначення та основних ознак освіти осіб, засуджених до позбавлення волі

Стаття присвячена розгляду існуючих наукових підходів до визначення поняття «освіта». На підставі отриманих знань визначається який зміст має вкладатися в поняття освіти засуджених під час відбування покарання у виді позбавлення волі. Розглядається освіта засуджених з двох боків. Ключові слова: позбавлення волі, освіта засуджених, виправлення, ресоціалізація, професійна освіта. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

N.V. Lesko State Policy on Domestic Violence Prevention: the Notion and Current Situation

В статті досліджується поняття та сучасний стан державної політики у сфері попередження насильства в сім’ї. Висвітлюються проблеми правового регулювання захисту дітей від насильства. Аналізуються основні вимоги Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами від 11 травня 2011 р. Ключові слова: державна політика, насильство в сім’ї, діти, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Самофалов О.Л. Деякі особливості звільнення від покарання з випробуванням та їх недоліки

У статті досліджено питання стосовно проблем звільнення від відбування покарання з випробуванням,  їх особливості при застосуванні різних  норм  та  сучасний  стан  відповідності до чинного кримінального законодавства.  Зроблені у статті висновки і  пропозиції дають підстави  внести зміни та доповнення до деяких законодавчих актів. Ключові слова: звільнення, засуджений, випробування, іспитовий строк, позбавлення волі, покарання. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ya.V. Stupnyk The Mechanism of Drug-Related Crime Prevention

У статті виконано аналіз основних елементів механізму протидії наркозлочинності та сформульовано на цій основі його поняття, а також визначені відмінності від суміжних категорій. Ключові слова: механізм протидії наркозлочинності, наркотики, злочинність, діяльність, функціонування та ефективність. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Новіков О.В. Спеціально-кримінологічне запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності

Стаття присвячена дослідженню спеціально-кримінологічного запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності. Автор зазначає, що спеціально-кримінологічне запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності потрібно проводити в межах трьох основних стратегічних напрямів впливу: 1) обмеження обігу контрафактної продукції; 2) посилення захисту прав суб’єктів інтелектуальної власності; 3) мінімізація наслідків вчинення злочинів у сфері інтелектуальної власності. Ключові слова: інтелектуальна власність, обіг […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

K.B. Marysyuk Issues of the International Normative Legal Regulation of the Problems of Criminal Executive Law

Дослідження міжнародно-правового регулювання основних прав та свобод людини та громадянина є надзвичайно важливим та актуальним. Найвищу юридичну силу мають акти Організації Об’єднаних Націй, які, в свою чергу, можна поділити на акти загального характеру, які, закріплюючи основні принципи взаємовідносин держави і окремої особи, приписи, які закріплюють загальні положення у сфері виконання покарань та акти, які стосуються […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Качинська М.О. Причини латентності насильства в сім’ї

У статті розглянуто причини летентності насильства в сімї. Наведено  поняття, види, статистику насильства в сім’ї в Україн та світі.  Окрему увагу автор приділив проблемі відсутності «нульової терпимості» працівників поліції до проявів насильства у сім’ї. Проаналізовано психологічний стан потерпілої особи, як одного із найбільш вагомих факторів латентності насильства в сім’ї. Виокремлено збройні конфлікти в Україні як […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бережний О.І. Значення обставин встановлених у вироку та ухвалі суду про закриття кримінального провадження при вирішенні інших кримінальних проваджень

У статті дається загальний аналіз правових властивостей вироку суду. Розглядаються питання прояву правила преюдиціальності у правових властивостях вироку суду. Проаналізовано відмінність доказових фактів від преюдиціально встановлених фактів. Також в статті розглянуто доказове значення обставин встановлених у вироку суду, ухвалі про закриття кримінального провадження у зв’язку з відмовою прокурора від підтримання державного обвинувачення для суду, який […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Феданяк Р.В. Порівняльно-правовий аналіз транспортних злочинів у кримінальному законодавстві зарубіжних держав

Транспортні злочини відносяться до тих злочинних посягань, відповідальність за які встановлена у законодавстві більшості країн світу, адже кількість транспорту щорічно зростає, як і зростає ймовірність заподіяння шкоди суспільним відносинам, пов’язаним з дорожніх рухом і експлуатацією транспортних засобів. Проведено дослідження теоретичних та правових питань транспортних злочинів у законодавстві зарубіжних держав. Проведено порівняльно-правовий аналіз цих складів злочинів […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Христич І.О. Проблеми вдосконалення статистичного обліку кримінальних правопорушень в Україні

У статті розглянуто стан статистичного обліку кримінальних правопорушень в Україні на сучасному етапі. Звернуто увагу на незадовільний стан обліково-статистичної роботи щодо внесення інформації про вчинені кримінальні правопорушення. Запропоновано основні напрямки вдосконалення обліку вчинених кримінальних правопорушень. Ключові слова: обліково-статистична робота, обліковані кримінальні правопорушення, зареєстровані кримінальні правопорушення, невнесення даних по ЄРДР, протидія злочинності. Відкрити статтю>>>  

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Новіков О.В. Кримінологічний аналіз показників вимірювання злочинності у сфері інтелектуальної власності в Україні

У статті надана кримінологічна характеристика злочинності у сфері інтелектуальної власності в Україні за 2007-2015 рр. Автор зазначає, що в Україні щорічно реєструється значна кількість злочинів у сфері інтелектуальної власності, а динаміка досліджуваної злочинності характеризується певними коливаннями. На підставі аналізу кількісних та якісних показників, робиться висновок про негативні тенденції розвитку злочинності у сфері інтелектуальної власності. Ключові […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Маркін В.І. Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови: окремі проблеми кримінально-правової кваліфікації

У статті досліджено проблеми конкуренції кримінально-правових норм, що виникає між нормою, передбаченою ст. 375 «Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови» КК України та нормами інших статей КК України. З’ясовано, що норма ст. 375 може конкурувати, зокрема, із нормами ст. 364, ст. 366 та ст. 371 КК України; на основні встановлення виду такої конкуренції обґрунтовані правила її […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Таволжанський О.В. Кримінологічні аспекти кіберзлочинності у сучасних умовах

У статті визначено кримінологічні ознаки кіберзлочинності, окреслено законодавче підґрунтя боротьби з кіберзлочинністю в Україні та світі. Наведено деякі проблеми нормативного врегулювання кіберзлочинності. Визначено механізм їх вирішення. Проаналізовано актуальні питання у сфері запобігання кіберзлочинності, які потребують вирішення. Ключові слова: кіберзлочинність, комп’ютерна злочинність, боротьба з кіберзлочинністю, Інтернет, протокол Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP), інформаційна безпека, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Панчак О.Г. Обставини, що повинні враховуватися при виборі кримінально-правового наслідку особі, яка вчинила злочин

У статті з використанням системного підходу визначені ті обставини, які повинні враховуватися судом для вибору одного із кримінально-правових наслідків вчинення злочину, що передбачені КК України. Зокрема, визначальну роль при цьому повинно відігравати врахування мети виправлення та превенції, а також причин та умов вчинення злочину. Ключові слова: обставини, що характеризують вчинений злочин, особа винного, виправлення особи, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Василаш В.М. Проблеми встановлення та призначення покарання за корупційні злочини в контексті Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1698-VII «Про Національне антикорупційне бюро України»

У статті проаналізовано окремі положення Закону України від 14 жовтня 2014 року  № 1698-VII  “Про Національне антикорупційне бюро України”, яким до чинного КК України було внесено значну кількість суттєвих змін і доповнень, що визначають правила призначення покарання за корупційні злочини. З’ясовано проблемні питання застосування цих змін та доповнень в судовій практиці та сформульовано відповідні висновки […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

O.M. Lytvynov, A.V. Bailov The System of Counteracting Crime: the Concept and Essence

Увага в цій статті приділена вивченню системи протидії злочинності, її основних характеристик, а також порівнянню з подібними категоріями. Визначено місце цього поняття серед кримінологічних категорій. Ключові слова: протидія злочинності, система, профілактичні заходи, попередження злочинності, управління. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Волос А.С. Зарубіжний досвід кримінально-правової охорони авторського права та суміжних прав

У статті проаналізовано особливості кримінальної охорони авторського права та суміжних прав у кримінальному законодавстві зарубіжних країн. З’ясовано, що кримінальну відповідальність за порушення авторського та суміжних прав встановлено у правових системах більшості країн. Увага приділена підставам кримінальної відповідальності та видам покарань, що можуть застосовуватися. Позитивно оцінюється практика встановлення кримінальної відповідальності юридичних осіб. Ключові слова: кримінальна охорона, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Романов М.В. Правовий аналіз обсягу і меж застосування умовно-дострокового звільнення або заміни покарання більш м’яким

Стаття присвячена розгляду окремих норм Кримінального і Кримінально-виконавчого кодексу України, які регулюють порядок застосування до засуджених умовно-дострокового звільнення.  Автор дає власне бачення і висновок про правову природу, сутність, логіку побудови і правові ситуації, на які розраховані ч. 5 ст. 82 КК України і ч. 8 ст. 154 КВК України, з’ясовує чи мають ці норми колізійну […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Лукашевич С. Ю., Бочарова К.А., Бурба М.В. Психофізичні та генетичні теорії індивідуальної злочинної поведінки

Статтю присвячено аналізу злочинної поведінки осіб та факторам, які на неї впливають. Зазначено, що окрім кримінології  спроби пояснення злочинної поведінки також відбуваються в інших науках про людину і її поведінку. Наголошено, що жодна з розроблених сучасною наукою теорій індивідуальної злочинної поведінки не є домінуючою. Тож подальші дослідження цієї проблеми сприятимуть більш дієвому запобіганню злочинності як […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS