Вы находитесь здесь: Главная >Архивы рубрики ‘Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Титаренко А.В. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт: новела в КПК України

У статті розглянуто особливості участі третьої особи у кримінальному провадженні, щодо майна якої вирішується питання про арешт. Досліджено специфіку правового статусу даного учасника кримінального провадження. В статті розкриті проблемні аспекти забезпечення права третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт. Ключові слова: кримінальне провадження, учасник, третя особа, арешт майна. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Левчук Ю.К. Деякі проблемні аспекти виконання відбування покарання у виді арешту

У статті розглянуті основні проблемні аспекти виконання покарання у виді арешту. Розглянуто питання ізоляції від суспільства, місць відбування покарання, залучення засуджених до праці, проведення соціально-виховної роботи із арештованими. Визначено ефективність прийнятих законодавчих змін стосовно  правообмежувальних заходів. Ключові слова : покарання, арешт, ізоляція, правообмеження, арештні доми. Відкрити статтю>>>  

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Борщ М.Г. Застосування домашнього арешту як запобіжного заходу кримінального провадження

У статті розглянуто інститут домашнього арешту як запобіжного заходу у кримінальному процесі. На підставі доктринальних позицій було розкрито сутність та основні ознаки домашнього арешту. Досліджено процесуальний порядок домашнього арешту при розслідуванні кримінальних проваджень. Розкрито проблемні аспекти застосування домашнього арешту на практиці. Ключові слова: кримінальне провадження, запобіжний захід, домашній арешт, підозрюваний. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Антипенко В.В. Щодо угоди про визнання винуватості

У статті розглянуто сутність інституту угоди про визнання винуватості. Визначено основні етапи укладання угоди про визнання винуватості, окреслено порядок розгляду угоди про визнання винуватості в суді першої інстанції, вказано суб’єктів, які вправі укладати таку угоду, охарактеризовано правові наслідки укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні. Зроблено висновок, що угода про визнання винуватості створює умови […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ланцедова Ю.О., Хомченко О.В., Бузун О.О. Допустимість доказів у кримінальному процесі

В статті розглянуто нормативне закріплення допустимості доказів у Кримінальному процесуальному кодексі України. Досліджено основні концепції допустимості доказів в теорії кримінального процесу, їх переваги та недоліки, доцільність регламентації та реалізації у вітчизняному законодавстві. Ключові слова: доказ,допустимість доказів, недопустимість доказів, «плоди отруєного дерева», «асиметрія правил допустимості доказів». Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Степанюк Р.Л. Нормативно-правовий зміст доступу до суду та обов’язковості судових рішень як засади кримінального провадження

У статті наведено авторське бачення щодо нормативно-правового змісту засади кримінального провадження – доступ до суду та обов’язковість судових рішень. Обґрунтовано необхідність відображення сутності права на доступ до суду як вільної можливості кожного звернутися за судовим захистом своїх прав у змісті відповідної засади. Запропоновано закріпити основні процесуальні складові доступу до суду та обов’язковості судових рішень безпосередньо […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Корчагіна А.М. Розвиток правового визначення застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження

У статті досліджено основні етапи розвитку кримінально-процесуального законодавства, щодо закріплення використання науково-технічних засобів в кримінальному провадженні. Проаналізовано основні чинники, які зумовлюють необхідність правового закріплення здобутків криміналістики та інших наук у правозастосовчій діяльності. Запропоновано внесення змін до чинного законодавства з питань застосування окремих науково-технічних засобів при проведенні слідчих (розшукових) дій. Ключові слова: науково-технічні засоби, кримінальне провадження, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Білецька Г.А. Судово-медичне бачення проблеми виникнення та діагностики ятрогеній

В роботі розглядаються питання про сучасні причини виникнення різних видів ятрогеній та їх основні ознаки, що зустрічаються в практиці судово-медичного експерта. Ключові слова: ятрогенії, лікар, пацієнт, судово-медичний експерт, експертиза. Відкрити статтю>>>  

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

A.A. Koval International Experience Dealing with Secret Investigative Actions in Investigation of Crimes

У статті проаналізовано міжнародний досвід проведення негласних слідчих дій (НСД), розкривається зміст, роль та значення прихованих методів здобуття інформації про злочини і осіб, які їх учинили, у протидії злочинності. Аналізуються підстави, процесуальний порядок та мета провадження негласних слідчих дій, дається характеристика певних видів НСД та коло суб’єктів, які їх проводять за КПК ФРН, США та […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Пічкуренко С.І., Злагода О.В., Кацан Л.О. Щодо деяких аспектів протидії організованій злочинності підрозділами кримінальної поліції України

У статті висвітлюються проблемні аспекти протидії організованої злочинності підрозділами кримінальної поліції України.  На підставі аналізу нормативно-правового забезпечення оперативно-службової діяльності окремих оперативних підрозділів кримінальної поліції України доводиться, що оперативним підрозділом, який в змозі забезпечити реалізацію комплексу заходів на професіональному рівні, спрямованих на збір інформації про криміногенну ситуацію у державі шляхом використання системи  розвідувальних, контрозвідувальних заходів, інформаційно-аналітичних […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Грібов М.Л., Венедіктов А.А., Венедіктова Ю.Є. Співвідношення документування злочину та контролю за його вчиненням

У статті досліджено особливості використання терміну «документування» у теорії та практиці оперативно-розшукової діяльності та кримінального процесу. Визначено зміст поняття «документування злочинів». Подане авторське бачення сутності контролю за вчиненням злочину як категорії кримінального процесу. Визначено  взаємозв’язок та співвідношення документування злочину та контролю за його вчиненням. Ключові слова: документування злочину, контроль за вчиненням злочину, оперативно-розшукова діяльність, досудове […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шевченко Е.О. Проблеми кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру

У статті проаналізовано норми кримінально-процесуального та кримінального законодавства, які регламентують поняття примусових заходів медичного характеру, підстави і процедуру їх застосування. Виявлено основні проблеми кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру. Визначається необхідність вдосконалення діючого законодавства про душевнохворих відповідно до міжнародних стандартів, з урахуванням іноземного досвіду. Ключові слова: примусові заходи медичного характеру, особа з психічними […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Гринько Л.П. Співвідношення програм та алгоритмів у криміналістиці

Статтю присвячено порівнянню програм і алгоритмів у  криміналістиці. Розглянуто поняття програми та алгоритму в теорії криміналістичної науки та запропоновано їх визначення. Досліджено співвідношення програми розслідування та криміналістичних алгоритмів. Ключові слова: алгоритм, криміналістичний алгоритм, програма, програма розслідування. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Пічкуренко С.І., Злагода О.В., Кацан Л.О. Форми взаємодії оперативних і слідчих підрозділів Національної поліції України під час провадження по оперативно-розшуковим справам

У статті проаналізовано зміст терміна «взаємодія» та розкрито його структурні елементи в контексті  організації взаємодії оперативних підрозділів з органами досудового розслідування Національної поліції України під час попередження, виявлення, припинення та розкриття правопорушень. Виділено провідні етапи взаємодії та  сформульовано деякі проблемні питання на етапах взаємодії оперативних і слідчих підрозділів  під час перевірки первинної інформації, ведення оперативно-розшукових […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Логвиненко А.О. Значення дактилоскопічної інформації під час досудового розслідування злочинів

У статті проаналізовано сучасні наукові погляди, шляхи розвитку та вдосконалення дактилоскопії на сучасному етапі. Досліджено деякі проблеми отримання та використання дактилоскопічної інформації під час досудового розслідування злочинів. Ключові слова: експертиза, досудове розслідування злочинів, дактилоскопічна інформація, папілярні візерунки, автоматична ідентифікаційна дактилоскопічна система. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Касапоглу С.О. Механізми забезпечення однакого розуміння оцінних понять, що містяться в нормах кримінального процесуального права, суб’єктами їх реалізації

У статті розглянуті окремі механізми забезпечення однакого розуміння оцінних понять, що містяться в нормах кримінального процесуального права, суб’єктами їх реалізації: встановлення  критеріїв для однакового розуміння оцінних понять; роз’яснення суб’єктами з владними повноваженнями іншим учасникам провадження їхніх прав і обов’язків. Ключові слова: норма, кримінальне процесуальне право, реалізація, оцінне поняття, кримінальне провадження. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Черняк А.М. Оперативна розробка осіб, причетних до злочинів у сфері міжнародного студентського обміну

Обґрунтовано актуальність питань протидії злочинами у сфері міжнародного студентського обміну. Окреслено коло цих злочинів. Проведено аналіз змісту оперативної розробки в контексті сучасного законодавства. Сформульоване визначення та розкрито зміст оперативної розробки осіб, причетних до злочинів у сфері міжнародного студентського обміну. Ключові слова: міжнародний студентський обмін, оперативна розробка, оперативно-розшукова справа, оперативно-розшуковий захід, оперативні підрозділи. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бережний О.І. Проблеми встановлення розміру та відшкодування шкоди, завданої злочином у кримінальному провадженні

Стаття присвячена проблемам відшкодування шкоди у кримінальному провадженні. На підставі аналізу чинного кримінального процесуального законодавства України розглянуто проблемні питання, що виникають під час встановлення розміру шкоди, завданої у кримінальному провадженні та запропоновано шляхи їх вирішення. Ключові слова: відшкодування шкоди, злочин, компенсація, форми відшкодування шкоди, цивільний позов. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

A.V. Danylenko Some Features of the Legal Status of a Minor who Committed a Criminal Offense According to the Criminal Procedure Law of Ukraine and the Republic of Poland: Comparative Analysis

Дана стаття присвячена дослідженню правового положення неповнолітньої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, за кримінальним процесуальним законодавством України та Польщі. У статті розглянуто вік, з якого наступає кримінальна відповідальність для особи за українським та польським кримінальним законодавством, а також особливості досудового та судового провадження щодо неповнолітніх у Республіці Польща. Ключові слова: неповнолітній, досудове розслідування, судове провадження, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Черняк А.М. Зміст діяльності оперативних підрозділів з протидії злочинам у сфері міжнародного студентського обміну

Аналізується зміст та співвідношення категорій  «протидія злочинності», «боротьба зі злочинністю». Розкрито авторське бачення сутності понять «запобігання злочинам», «профілактика злочинів», «попередження злочинів», «виявлення злочинів», «припинення злочинів», «розслідування злочинів». Окреслено коло злочинів, що вчиняються у сфері міжнародного студентського обміну. Розкрито зміст діяльності оперативних підрозділів з протидії вказаним злочинам. Ключові слова: протидія, запобігання, виявлення, припинення, розслідування злочини, міжнародний […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Черняк А.М. Оперативно-розшукова характеристика злочинів у сфері міжнародного студентського обміну

У статті окреслено коло злочинів, що вчиняються у сфері міжнародного обміну студентами. Досліджено проблему розуміння сутності та структури оперативно-розшукової характеристики злочинів. На основі аналізу наукових праць обраної тематики запропоновано авторську дефініцію такої характеристики та визначено її зміст. Запропоновано модель оперативно-розшукової характеристики злочинів у сфері міжнародного студентського обміну. Визначено пошукові ознаки таких злочинів. Ключові слова:  оперативно-розшукова […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

G.V. Yurkova Institute of Reconciliation of Parties in the Criminal Proceedings of Ukraine

У статті розглядаються питання захисту прав і свобод людини в історії еволюції суспільства, а також дослідження даного питання в теорії кримінального процесуального права; розглянуті проблеми та недоліки в питаннях забезпечення прав потерпілого, підозрюваного і обвинуваченого на досудовому слідстві в аспекті відновного правосуддя; проаналізовані такі інститути кримінально-процесуального права, як звільнення особи від кримінальної відповідальності, примирення сторін, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ланцедова Ю.О., Вітик Ю.Ю., Мельник С.Б. Розгорнутий виклад новітньої доктрини процедури роботи із об’єктивними, суб’єктивними і змішаними джерелами антикримінальних відомостей

У статті розкрита сутність новітньої доктрини сутності та інших закономірностей роботи з джерелами доказів і запропонована редакція статті Кодексу антикримінального судочинства України про докази і процедуру роботи з ними. Розглянуто видовий поділ практичних дій і предмету доказування. Викладено сутність новітньої доктрини професійності та об’єктивності та  низки інших новітніх доктрин процедури роботи з доказами та їх […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ланцедова Ю.О., Шевченко В.А. Новітня доктрина процедури роботи із об’єктивними і суб’єктивними джерелами антикримінальних відомостей: запрошення до дискусії

У статті розкрита сутність новітньої доктрини сутності, послідовності та інших закономірностей роботи з об’єктивними і суб’єктивними джерелами антикримінальних відомостей. Запропонована редакція статті Кодексу антикримінального судочинства України про докази, їх властивості і джерела і процедуру роботи з ними. Розглянуто варіант вирішення проблеми суб’єктів отримання доказів, вичерпного переліку отримуючих слідчих і судових дій та форм представлення, оцінки […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

M.L. Gribov, A.A. Venediktov Psychological Basis of Covert Surveillance in Public Accessible Places for Persons who are Willing and Commit Crimes

Проаналізовано положення і висновки публікацій, присвячених проблемам використання результатів прихованого візуального спостереження в кримінальному процесі та оперативно-розшуковій діяльності. Проведено класифікацію знань про психологічні основи прихованого спостереження в публічно доступних місцях за особами, які готують і вчиняють злочини. Визначено структуру та сформульована сутність зазначених основ. Ключові слова: приховане спостереження, психологічні основи, публічно доступні місця, кримінальний процес, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бугрим М.П. Проблеми реалізації принципу змагальності на стадії досудового розслідування

Засада змагальності та рівності сторін обвинувачення і захисту реалізується як на стадії судового розгляду, так і на стадії досудового розслідування. Реалізація даної засади на стадії досудового розслідування має низку проблем. У статті розглянуто основні проблеми, які виникають у процесі реалізації принципу змагальності на стадії досудового розслідування. Приділено значну увагу проблемам відсутності процесуальної рівності сторін, відсутність […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

V.M. Baraniak, K.B. Marysyuk The Possibilities of Using Diffusion and Contact Method for the Analysis of the Traces of the Firearms on Clothes and Body of the Person

У статті розглянуті можливості використання дифузно-контактного методу для встановлення факту незаконного носіння вогнепальної зброї за слідами на одязі і тілі підозрюваної особи під час розслідування злочинів, пов’язаних з її застосуванням. Запропонована методика виявлення та дослідження слідів вогнепальної зброї на долоні умовно підозрюваної особи, яка дає можливість встановити факт незаконного носіння та застосування вогнепальної зброї, а […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Старикова С.І. Основні принципи кримінального провадження на підставі угод та проблеми їх реалізації

Статтю присвячено теоретичним та практичним аспектам інституту кримінального провадження на підставі угод. Особливий акцент зроблено на розкритті основних принципів кримінального провадження на підставі угод, їх значенні для реалізації прав учасників процесу. Внесено пропозиції щодо вирішення практичних проблем здійснення кримінального провадження на підставі угод. Ключові слова: кримінальне провадження на підставі угод; угода про примирення; угода про […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бережний О.І. Проблеми реалізації засади змагальності на досудовому розслідуванні під час оскарження дій чи бездіяльності слідчого або прокурора та розгляду скарги слідчим суддею

У статті дається загальний аналіз підстав оскарження дій чи бездіяльності слідчого або прокурора. Аналізується процесуальний порядок подачі слідчому судді скарги на рішення, дії або бездіяльність слідчого, прокурора під час досудового розслідування. Розглянуто практичний вплив засади змагальності на процедуру розгляду слідчим суддею скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора. Ключові слова: змагальність, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кочура О.О. Про окремі аспекти особливості проведення досудового розслідування за участю іноземців

В даній статті проведено дослідження особливостей досудового розслідування за участю іноземців. Зроблено спробу визначитися з поняттям «іноземний громадянин» у кримінальному провадженні України та з тими ускладненнями, що виникають у тих кримінальних провадженнях де учасником є особа, яка користується дипломатичним імунітетом. Ключові слова: досудове розслідування, іноземний громадянин, кримінальне провадження, дипломатичний імунітет, статус недоторканності. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Даниленко А.В. Особливості реалізації засади державної мови та проведення досудового розслідування у кримінальних провадженнях за участю глухих, німих та глухонімих осіб

 У статті наголошено, що досудове розслідування та судовий розгляд кримінальних проваджень про злочини глухих, німих і глухонімих, а також проваджень за участю свідків і потерпілих, що мають зазначені фізичні вади, викликають на практиці великі труднощі. Автор зазначає, що вони обумовлені не тільки психологічними особливостями, які мають особи із дефектами слуху та мовлення, а й тим, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Уваров В.Г. Гарантії прав підозрюваного у кримінальному провадженні

У статті здійснено аналіз проблем удосконалення правового статусу підозрюваного та гарантій захисту його прав, свобод  і законних інтересів. Досліджено проблему реформування інституту запобіжних заходів у кримінальному процесі. Акцентовано увагу на необхідності застосування загальновизнаних норм і принципів, викладених у міжнародних правових актах та прецедентних рішеннях Європейського Суду з прав людини в контексті реформування системи гарантій прав […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

S.O. Kasapoglu The Ratio of Effectiveness of the Performance of Criminal Procedure Standards with their Quality

У статті ефективність норми кримінального процесуального права розглянута як один з елементів її якості. Доведено, що за одних і тих же умов реалізації норма, яка в цілому або її структурні елементи є більш якісними, буде реалізована з більшою ефективністю. Чим суттєвішим є дефект норми процесуального права, тим більше зусиль суб’єкту реалізації норми доводиться витрачати на […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Найдьон Ю.О. Основоположні засади попередження, виявлення, припинення оперативними підрозділами Служби безпеки України протиправної діяльності іноземних спецслужб, організацій, окремих груп та осіб

У статті здійснено аналіз сутності принципів діяльності оперативних підрозділів СБ України, як основоположних засад правового та організаційного забезпечення виявлення, попередження та припинення СБ України розвідувально-підривної та іншої протиправної діяльності іноземних спецслужб, окремих організацій, груп та осіб. На підставі проведеного дослідження теоретичних джерел визначено розуміння принципу діяльності оперативних підрозділів СБ України. Шляхом вивчення правових джерел, наукових […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Виноградов А.К., Тунтула А.С. Междисциплинарные связи антикриминальной отрасли права и иных антиделиктных юридических наук с криминалистикой и ордистикой

На основі нової класифікації юридичних наук розглянута нова доктрина міждисциплінарних зв’язків криміналістики та ордистики з існуючими і перспективними антиделіктними юридичними науками. Особливу увагу приділено сутності міждисциплінарних зв’язків криміналістики з ордистикой та обох вказаних наук з деліктологією та з іншими методичними юридичними науками і полінауковими напрямками. Розглянуто міждисциплінарні зв’язки криміналістики та ордистики з конституційною, адміністративною, антикримінальною […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Євдокіменко С.В. Особливості проведення судово-економічних експертиз дотримання вимог податкового законодавства України

У роботі проаналізовано і визначено по правопорушенням з питань податкового законодавства суб’єкти відповідальності, види відповідальності і їх характеристика, основні ознаки та  найбільш поширені способи ухилення від сплати податків і зборів, у тому числі у зовнішньоекономічній діяльності, а також визначено перелік документів відповідно видів правопорушень  податкового  законодавства. Ключові слова: умисне ухилення  від сплати податків, зборів; способи  […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Євдокіменко С.В. Дослідження правопорушень у страховій діяльності при проведенні судово-економічних експертиз

У роботі визначені правопорушення, які найчастіше пов’язані із діяльністю страховиків та які найчастіше вчиняються страхувальниками, наведено перелік та характеристику цих правопорушень. При проведенні судово-економічної експертизи у процесі дослідження при перевірці відповідності записів синтетичного та аналітичного обліку і складання бухгалтерського балансу страховика експерт-економіст виконує ряд дій, послідовність та характеристика яких надається автором у даній роботі. Ключові […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

A. Venediktov Legal Classification of Undercover Investigating (Detective) Action: Problems and Solutions

Проведено аналіз чинного оперативно-розшукового та кримінального процесуального законодавства в частині визначення підстав для  класифікації негласних слідчих (розшукових) дій. Показано недосконалість визначених законодавцем критеріїв для розмежування негласних слідчих (розшукових) дій на окремі види. Окреслене коло практичних проблем, що зумовлені такою недосконалістю. Запропоновано шляхи вирішення цих проблем. Доведено, що диференціація негласних слідчих (розшукових) дій за критерієм втручання […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ортинський В.Л. Характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: криміналістичні аспекти

У статті розкрито  поняття та зміст легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Проаналізовано Міжнародні та вітчизняні правові акти які надають поняття легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Визначено основні бачення науковців щодо формування способів  легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Окреслено особливості розпізнання способів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Ключові слова: поняття  відмивання,  злочинні […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бусол О.Ю. Дієвість прогнозів та наслідки недостатнього використання державою результатів наукових досліджень Mіжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України (на основі аналізу наукових матеріалів Центру за період 1997–2012 рр.)

У статті на основі аналізу матеріалів наукових досліджень Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України щодо протидії організованій злочинності в державі за період 1997–2012 роки зроблено висновки щодо їх актуальності сьогодні, своєчасності порушених проблем, дієвості пропонованих заходів та достовірності попередніх прогнозів щодо подальшої криміналізації економіки, влади, суспільства. Ключові […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Сухачов О.О. Законодавче регулювання статусу негласних працівників оперативних підрозділів: проблеми та шляхи їх вирішення

У статті розкрито зміст проблем правового регулювання статусу та загальних засад діяльності негласних працівників оперативних підрозділів. Проведено науковий пошук шляхів вирішення цих проблем. Запропоновано внесення конкретних змін та доповнень до законів України «Про оперативно-розшукову діяльність» та «Про державну таємницю». Ключові слова: оперативно-розшукова діяльність (ОРД); негласний працівник; конфіденційне співробітництво; державна таємниця; негласні слідчі (розшукові) дії (НСРД). […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Івасюк Х.С. Застосування примусових заходів медичного характеру: закордонний та національний досвід

У статті розглядається закордонний досвід та сучасний стан застосування в Україні примусових заходів медичного характеру. Доводиться необхідність оптимізації діючого кримінального законодавства із орієнтацією на закордонний досвід. Зазначається, що права будь-якої людини і громадянина незалежно від того, чи здорова вона, чи страждає фізичними або психічними розладами, чи є законослухняним громадянином чи здійснює суспільно небезпечні діяння, чи […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Даниленко А.В. Про окремі питання визначення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру

Стаття присвячена вивченню загального поняття предмету доказування у кримінальному провадженні. Також розглянуто спеціальний предмет доказування щодо кримінальних проваджень про застосування примусових заходів медичного характеру. Визначені конкретні обставини, які підлягають доказуванню та надана їх характеристика. Ключові слова: предмет доказування, кримінальне провадження, неосудна особа, примусові заходи медичного характеру. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Погорецький М.А., Сухачов О.О. Система засобів охорони державної таємниці щодо діяльності оперативних підрозділів правоохоронних органів

У статті проведено аналіз наукових джерел, положень законодавства та підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини у сфері охорони державної таємниці, а також практику оперативних підрозділів правоохоронних органів України з їх реалізації. Виявлено проблеми будови системи засобів охорони таємниці щодо діяльності оперативних підрозділів та запропоновано шляхи  їх вирішення. Ключові слова: захист інформації, охорона державної таємниці, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кочура О.О. Засади (принципи) кримінального провадження як гарантії захисту прав, свобод та законних інтересів неповнолітнього потерпілого при проведенні досудового розслідування

В даній статті проведено дослідження засад (принципів) кримінального провадження України як гарантій захисту неповнолітнього потерпілого при проведенні досудового розсування. Зроблено спробу виділити низьку правових положень, що повинні забезпечувати підвищений захист прав та законних інтересів неповнолітніх потерпілих в окрему засаду (принцип) кримінального провадження. Ключові слова: гарантії прав та свобод людини, засади (принципи) кримінального провадження, неповнолітній потерпілий. […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Наголова І.Ю. Історичні аспекти становлення події кримінального правопорушення як обставини, яка підлягає доказуванню у кримінальному провадженні України

Стаття присвячена дослідженню історії становлення та розвитку поняття «подія кримінального правопорушення» у кримінальному провадженні України, як однієї з обставин, яка підлягає доказування. Під час підготовки статті проаналізовані визначні правові пам’ятки, у яких у різний історичний період унормовувалися положення щодо необхідності доказування події злочину та її елементів – часу, місця та способу вчинення. За результатами дослідження зроблено […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Чернобаєв С.І. Процесуальне положення особи, яка здійснює розслідування кримінального правопорушення, за законодавством України та ФРН: порівняльно-правовий аналіз

У статті проведений аналіз процесуального положення осіб, які здійснюють розслідування кримінального правопорушення, в системі кримінального процесуального права України та Федеративної Республіки Німеччина. Окреслені повноваження таких осіб залежно від етапів кримінального провадження, зроблено висновки щодо їх процесуальної самостійності та гарантії реалізації передбачених законом прав. Ключові слова: Кримінальний процесуальний кодекс України, Кримінально-процесуальний кодекс Федеративної Республіки Німеччина, прокуратура, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Рось Г.В. Щодо визначення системи підстав до закриття кримінального провадження

У статті розглянуто обставини, що обумовлюють закриття кримінального провадження, визначено особливості їх правової регламентації, зроблено висновок про відсутність у КПК України єдиної системи підстав до закриття кримінального провадження, а також запропоновано загальну систему підстав до закриття кримінального провадження. Ключові слова: підстави до закриття кримінального провадження, умови закриття кримінального провадження, звільнення від кримінальної відповідальності, система підстав, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ковальчук С.О. Огляд речових доказів під час судового розгляду кримінального провадження за їх місцезнаходженням

Стаття присвячена дослідженню особливостей огляду речових доказів під час судового розгляду кримінального провадження за їх місцезнаходженням. Із урахуванням теоретичних положень, норм чинного кримінального процесуального законодавства та судової практики аналізуються підстави і порядок проведення такого огляду. Ключові слова: речові докази, огляд речових доказів, безпосередність дослідження доказів, судовий розгляд, кримінальне провадження. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бережний О.І. Проблеми реалізації захисником своїх повноважень у кримінальному провадженні в процесі доказування

У статті розглядається процесуальне положення захисника у кримінальному провадженні та його участь в процесі доказування, можливість збирання захисником відомостей, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Ключові слова: адвокат, докази, доказування, захисник, повноваження захисника. Відкрити статтю>>>  

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS