Вы находитесь здесь: Главная >Архивы рубрики ‘Особливе адміністративне право

Аніщенко Т.С. Особливості захисту права на рівний доступ до державної служби у контексті європейської інтеграції України

У роботі досліджуються проблеми захисту права на рівний доступ до державної служби. Визначається сутність та зміст поняття «дискримінація». Виділяються ознаки поняття «рівний доступ до державної служби». Розглядаються «захищені ознаки» як індивідуальні характеристики та приділяється увага вивченню поняття «невід’ємна вимога до професії». Ключові слова: державна служба, державний службовець, дискримінація, доступ до державної служби, принципи державної служби. […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Піонтковська О.О. Проблематика процесу децентралізації державної влади і розвитку місцевого самоврядування в Україні

У статті проаналізовано стан розвитку децентралізації, з’ясування її ролі в забезпеченні розвитку місцевого самоврядування в Україні. Висвітлено сучаний адміністративно-територіальний устрій та аналізовано проект змін до Конституції щодо його реформування. Підняті проблеми, які виникають на шляху запровадження реформ, а також у статті детально розглянуте питання  з’ясування як бюджетна децентралізація вплине на фінансову самостійність територіальної громади. Ключові […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кравченко М.Г. Екоресурсне право як юридична основа управління побутовими відходами в Україні: стан та перспективи розвитку

Стаття присвячена дослідженню екоресурсного права як юридичної основи управління побутовими відходами в Україні. На підставі проведеного дослідження автором встановлено те, що відносини з приводу публічного управління діяльністю суб’єктів права пов’язаної із побутовими відходами та відносини з приводу управління побутовими відходами як публічним майном належать до предмету адміністративного права України. Враховуючи адміністративно-правову природу зазначених відносин визначено […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Грохольський П.О. Проблема імплементації принципів Європейської Хартії місцевого самоврядування до національного законодавства

У статті проаналізовано стан імплементації принципів Європейської Хартії місцевого самоврядування до українського законодавства, з’ясування важливості та необхідності виконання принципів у сфері місцевого самоврядування в Україні. Висвітлена їх  роль в забезпеченні розвитку місцевого самоврядування в Україні. Встановлена необхідність виконання міжнародних зобов’язань України, які вона взяла на себе ратифікацією Європейської Хартії місцевого самоврядування. Підняті проблеми, які виникають […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

N. Bortnyk I. Zharovska, N. Ortynska, I. Khomyshyn Administrative Mechanisms for Fighting Corruption in Ukraine

Стаття присвячена вивченню адміністративних механізмів боротьби з корупцією в Україні, які створюються державою з урахуванням позитивного досвіду розвинених країн. Проаналізовано законодавчу базу, яка була створена в Україні для боротьби з корупцією та у сфері діяльності агентств по боротьбі з корупцією. Ключові слова: корупція, боротьба з корупцією, антикорупційне законодавство, антикорупційні органи. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бурдоль В.В. Актуальні проблеми функціонування єдиної податкової системи в ЄС

У статті досліджено основні напрями податкової політики, яка є однією з найважливіших складових як внутрішньої, так і зовнішньої політики ЄС та основні перешкоди на шляху створення внутрішнього ринку в межах ЄС. Актуальність теми дослідження обумовлюється  відносно невеликою кількістю наукових праць з цієї теми та відсутністю достатньої уваги Європейському податковому праву. Ключові слова: Європейський Союз, податкова […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кравченко М.Г. Правове та організаційне забезпечення урахування державних, муніципальних та приватних інтересів під час управління побутовими відходами

Стаття присвячена дослідженню правового та організаційного забезпечення урахування державних, муніципальних та приватних інтересів під час управління побутовими відходами в Україні. Сфера управління побутовими відходами є сферою в який реалізуються багатоманітні інтереси суб’єктів права. Всі інтереси у сфері управління побутовими відходами в Україні групуються навколо: а) управління побутовими відходами як матеріальним ресурсом (публічним майном); б) управлінням діяльністю […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Краковська А.Є. Принципи державної політики у сфері екологічного підприємництва

Дослідження присвячене принципам державної політики у сфері екологічного підприємництва («зеленої» економіки). Проаналізовано поняття принципів як загальнотеоретичної категорії, принципи державного управління та державної політики. Окрему увагу приділено зарубіжному досвіду Республіки Казахстан та Російської федерації з питань державної політики та державного регулювання в галузі екологічного підприємництва («зеленої» економіки). В результаті запропоновано визначення поняття «принципи державної політики у […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Гафурова О.В. Поняття «сільські території» за законодавством Європейського Союзу

В статті проведено науково-теоретичний аналіз законодавства Європейського Союзу у сфері розвитку сільських територій та виокремленно їх основні ознаки. Окрема увага приділяється характеристиці територій, які мають певні обмеження для здійснення сільськогосподарської діяльності. Зазначається, що вказані території забезпечуються додатковими заходами підтримки, спрямованими на їх збереження. Ключові слова:  сільські території; сільська місцевість; розвиток сільських територій; несприятливі для ведення […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кравченко М.Г. Побутові відходи як об’єкт управління у сучасних умовах розвитку Української держави

Стаття присвячена дослідженню правового статусу побутових відходів як об’єкта управління та визначенню їх місця в системі управління відходами в Україні. Автором зроблено висновок про те, що побутові відходи в Україні є об’єктом публічного управління, яке здійснюється суб’єктами публічної адміністрації України. Структурно цей об’єкт управління складається з двох взаємопов’язаних підсистем: управління побутовими відходами як публічним майном […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ткачук Н.А. Роль і місце Служби безпеки України в національній системі кібербезпеки

У статті автор досліджує роль і місце СБ України в національній системі кібербезпеки у контексті трансформації сучасного безпекового середовища. Розглянуто особливості сучасних кіберзагроз національній безпеці держави. Запропоновано шляхи підвищення кібербезпекового потенціалу та удосконалення організаційно-правових засад діяльності СБ України як одного з ключових суб’єктів забезпечення кібербезпеки держави. Ключові слова: кібербезпека, національна безпека, кіберзагрози, національна система кібербезпеки, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кравченко М.Г. Чи є побутові відходи в Україні майном? Позиція законодавства України та законодавства Європейського Союзу

Стаття присвячена дослідженню правового статусу побутових відходів як об’єкта управління та визначенню їх місця в системі управління відходами в Україні. Автором зроблено висновок про те, що управління побутовими відходами, як ресурсом, в Україні є частиною загального об’єкта управління, яким є сфера управління відходами в Україні та складовою видового об’єкту управління, яким є публічне управління всіма […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Голобородько Д.В. До питання визначення видів доказів та проблематики доказування вини особи за керування транспортним засобом у стані сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції (за матеріалами практики судів)

Стаття присвячена дослідженню поняття та видів доказів у справах про адміністративні делікти пов’язанні з керуванням транспортними засобами особами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, а також під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції. Аналізується проблематика доказування вини особи, оцінки та належності доказів, правозастосовна практика судів при розгляді справ та винесенні постанов […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Чижов Д.А. Поняття соціального захисту людини в умовах військових конфліктів

У статті проаналізовано теоретичні підходи до інтерпретації  поняття соціального захисту в умовах військових конфліктів. Запропоновано підходи до розуміння поняття «соціальний захист людини в умовах військових конфліктів» з урахуванням правового статусу окупованих території в Україні та особливостей проведення антитерористичної операції. Ключові слова: права людини, соціальна держава, соціальний захист, соціальне забезпечення, збройний конфлікт, антитерористична операція. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Навроцький О.О. Сучасне розуміння категорій адміністративної дієздатності дитини та адміністративної деліктоздатності дитини як самостійних елементів адміністративної правосуб’єктності дитини

У статті проаналізовані категорії адміністративної дієздатності та адміністративної деліктоздатності на основі яких викладено власне бачення категорій «адміністративна дієздатність дитини» та «адміністративна деліктоздатність дитини» як самостійних елементів адміністративної правосуб’єктності. Позначено їх специфічні ознаки. Ключові слова: дитина, права дитини, адміністративна дієздатність, адміністративна правоздатність, адміністративна правосуб’єктність. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мосьондз С.О., Михайленко О.Р. Функціонування системи запобігання корупції в Україні: міф чи реальність

У даній статті обґрунтовується висновок, що об’єктивно необхідним виглядає удосконалення законодавства у сфері запобігання корупції, яке повинно, перш за все, полягати в прийнятті органами публічної влади відповідних нормативно-правових актів та вдосконаленню вже діючих актів щодо попередження корупційних діянь. Це насамперед зменшення або взагалі заборона особистого спілкування посадових осіб органів публічної влади з громадянами. Цього можна […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Качинська М.О. Окремі аспекти правового регулювання попередження насильства в сім’ї

У статті розглянуто окремі аспекти правового регулювання попередження насильства в сім’ї. Звернуто увагу на конституційні засади в означені сфері суспільного життя. Проаналізовано поняття та види насильства в сім’ї. Розглянуто випадки адміністративної відповідальності за вчинення насильства в сім’ї. Проаналізовано окремі положення кримінального та кримінального процесуального кодексів України щодо правопорушень на сімейно-побутовому ґрунті. Ключові слова: насильство в […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Тарасевич А.В. До питання про правову природу процедури відчуження об’єктів приватної власності для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідност

У статті обґрунтовано правову природу процедури відчуження об’єктів приватної власності для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності. Розкрито критерії розмежування приватного і публічного права, виділено характерні риси публічно-правових (насамперед, адміністративно-правових) відносин за кожним з таких критеріїв та зіставлено їх з ознаками відносин відчуження об’єктів приватної власності для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності. […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Дученко А.Ю. До питання про міжнародні стандарти забезпечення діяльності журналістів

У статті аналізуються міжнародні стандарти забезпечення діяльності журналістів. Автор вивчає міжнародні нормативно-правові акти, які закладають основи професійної діяльності журналістів та виділяє перелік основних прав журналістів. На підставі опрацювання довідкової, публіцистичної та статистичної інформації виділяються типові види порушень прав журналістів. На завершення статті формулюються пропозиції нормативного та організаційного порядку, які, на думку автора, мають покращити діяльність […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Проценко А.С. Правове регулювання договору контрактації сільськогосподарської продукції: адаптація із законодавством ЄС

У статті досліджено правову природу та визначене місце договору контрактації в чинній правовій системі України. Тематично порівняне національне і європейське законодавство. Встановлено, що договір контрактації є усталеною формою оформлення відносин з придбання сільськогосподарської продукції за результатами проведення тендерних процедур або у загальному порядку. Розроблені пропозиції щодо реформування законодавства у сфері правового регулювання договору контрактації. Ключові […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Головацька А.К. Основні проблеми правового регулювання проведення перевірок платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Статтю присвячено аналізу порядку та особливостям проведення перевірок платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Визначаються повноваження компетентних органів у частині проведення перевірок платників єдиного внеску, автором окреслюється предмет перевірок платників єдиного соціального внеску, а також, виявляються та досліджуються основні прогалини у частині нормативного регулювання таких перевірок. Ключові слова: єдиний внесок на загальнообов’язкове державне […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Чехович Т.В. Принцип рівності громадян перед законом у сфері адміністративно-юрисдикційної діяльності

У статті розглянуто особливості принципу рівності громадян перед законом та підкреслено його важливість для адміністративно-юрисдикційної діяльності. Автор робить висновок, що розробники нової редакції Кодексу України про адміністративні проступки мають перевірити кожну його статтю на відповідність Конституції України та рішенням Конституційного Суду України, в яких давалося офіційне тлумачення її положень, адже без цього не вдасться забезпечити […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Пасіка С.П., Субботін О.М. Проблемні питання понятійного апарату інститутів соціального і правового захисту військовослужбовців Збройних Сил України – учасників антитерористичної операції

В статті розглянуті деякі актуальні проблеми понятійного апарату інститутів соціального і правового захисту військовослужбовців Збройних Сил України – учасників антитерористичної операції та запропоновано шляхи їх вирішення. Зокрема, проаналізовано визначення терміну «соціальний захист», наявні в законодавстві та науковій літературі, і його співвідношення з терміном «соціальне забезпечення». Крім того, запропоновано визначення терміну «правовий захист військовослужбовців» та «військовослужбовець […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Хряпінський П.В. Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням: проблема запровадження спеціального звільнення від кримінальної відповідальності

У статті досліджується проблема позитивної посткримінальної поведінки при вчиненні нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням. Обґрунтовано висновок про можливість доповнення кримінального законодавства заохочувальним приписом про звільнення від кримінальної відповідальності за злочин, передбачений ст. 210 КК, незалежно від розміру особи, яка вперше вчинила […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Реутська Т.О. Деякі питання правового регулювання розробки та реалізації програмної продукції

В статті проведено дослідження окремих питань правового регулювання в галузі розробки та реалізації програмної продукції, проаналізовано проблемні питання правового регулювання безпосереднього створення та розвитку таких інноваційних структур як технопарки, бізнес-інкубатори, дата-центри тощо, запропоновані обґрунтовані рекомендації щодо удосконалення існуючого стану правового регулювання в зазначеній сфері. Ключові слова: інформатизація, інноваційна діяльність, інноваційна інфраструктура, технологічний парк, бізнес-інкубатор, дата-центр. […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Карпунцов В.В. Місце військової прокуратури у системі прокуратури України: сучасний стан та перспективи формування належного адміністративно-правового статусу

Стаття присвячена встановленню місця військової прокуратури у системі прокуратури в Україні та обґрунтуванню перспектив формування її належного адміністративно-правового статусу. Спираючись на результати характеристики військової прокуратури на основі взаємовідносин між прокуратурою і судовою владою вказано про її місце як підсистеми у межах системи прокуратури. Ключові слова: прокуратура, прокурор, військова прокуратура, адміністративно-правовий статус, незалежність військових прокурорів. Відкрити […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Андреєв А.В. До проблеми правового забезпечення підготовки кадрів для Національної поліції у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання

У статті розглянуто прогалини у правовому забезпеченні підготовки кадрів для Національної поліції вищими навчальними закладами із специфічними умовами навчання та запропоновано можливі шляхи їх вирішення. Зроблено акцент на доцільності перепідпорядкування вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських до сфери управління Національної поліції. Ключові слова: поліція, кадри, вищий навчальний заклад, специфічні умови […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Тарасевич А.В. Нормативно-правові засади відчуження об’єктів приватної власності для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності

У статті визначено нормативно-правові засади відчуження об’єктів приватної власності для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності. Розглянуто систему нормативно-правових актів, якими регулюються відносини у цій сфері, наведено їх класифікацію та обґрунтовано недоцільність віднесення до них окремих нормативних документів. Ключові слова: відчуження об’єктів приватної власності для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності, нормативно-правове забезпечення, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

T.O. Tretiak Final Decision in the Environmental Impact Assessment Procedure in Ukraine as a Multilateral Agreement

У статті автор досліджує правову природу остаточного рішення процедури оцінки впливу на довкілля. За допомогою цього рішення встановлюються умови здійснення планованої діяльності, що може негативно впливати на довкілля та здоров’я людини. На думку автора, умови, що містяться в остаточному рішенні є результатом домовленості між трьома сторонами: органом, що приймає остаточне рішення; замовником та заінтересованою громадськістю. […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бондар В.В. Щодо проблем адміністративно-правового регулювання діяльності Національної поліції України

У статті проведено дослідження окремих проблем адміністративно-правового регулювання діяльності Національної поліції України, проаналізовано законодавство, що регулює діяльність Національної поліції України, запропоновані обґрунтовані рекомендації щодо удосконалення норм Закону України «Про Національну поліцію». Ключові слова: законодавство, Закон України «Про Національну поліцію», адміністративно-правове регулювання, діяльність, завдання та повноваження поліції. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Качинська М.О. Жорстоке поводження з дитиною як прояв насильства в сім’ї

У статті розглянуто жорстоке поводження з дитиною як прояв насильства в сім’ї. Звернуто увагу на правове регулювання попередження та протидії правопорушенням на сімейно-побутовому ґрунті. Проаналізовано прояви жорстокого поводження з дітьми. Детально розглянуто випадки встановлення статусу дитини, що опинилась у складних життєвих обставинах. Проаналізовано окремі особливості кримінально-правової та адміністративно-правової кваліфікації вчинення сексуального, фізичного насильства в сім’ї. […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Венедіктов А.А., Венедіктова Ю.Є. Вплив політичної корупції на результати реформування правоохоронної системи України

У статті обґрунтовано актуальність питань боротьби з корупцією. Коротко охарактеризовано стан наукових досліджень цих питань. Охарактеризовано сучасний стан реформування правоохоронних органів. Показано прямий зв’язок між політичною корупцією та відсутністю належних результатів реформування правоохоронних органів. Окреслено перспективні шляхи виходу правоохоронної системи України з кризи. Ключові слова: політична корупція, політична еліта, правоохоронна система, правоохоронні органи, національна поліція. […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

P.V. Kolomiiets Tax Policy: Monitoring of Scientists Views on Fiscal Illusion and Fiscal Obfuscation

Стаття присвячена аналітичному огляду наукових досліджень учених щодо податкової політики, а саме моніторингу поглядів науковців щодо фіскальної ілюзії та фіскального заплутування. Результати проведеного моніторингу стану розробки даної теми визначили тенденції трансформацій понять, на яких ґрунтується сучасне податкове законодавство, у контексті новітньої реформації вітчизняної податкової системи. Ключові слова: податкова система, податкова ілюзія, фіскальна ілюзія, фіскальне заплутування, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

P.V. Kolomiiets Principles of Tax Law in Researches of Ukrainian Scientists: an Analytical Review

Стаття присвячена аналітичному огляду наукових досліджень українських учених щодо проблематики визначення основних засад національного податкового законодавства. Результати проведеного моніторингу стану розробки проблеми визначили тенденції трансформацій принципів, на яких, відповідно до статті 4 Податкового кодексу України, ґрунтується сучасне податкове законодавство, у контексті новітньої реформації вітчизняної податкової системи. Ключові слова: принципи податкового законодавства, податкові принципи, податкова система. […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мельник Р.С. Неопределённые юридические понятия в праве мирных собраний и их толкование через призму европейского опыта

Стаття присвячена аналізу сутності та значення невизначених юридичних понять у праві мирних зібрань. У роботі робиться висновок, що юридична наука має шукати способи не вивільнення права та законодавства від невизначених юридичних понять, а розроблювати рекомендації, спрямовані на правомірне використання таких понять у правотворчій та правозастосовній діяльності. Ключові слова: невизначені юридичні поняття, тлумачення, суд, Європейський суд […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шутлів Д.С. Зменшення бюджетних асигнувань як захід впливу за порушення бюджетного законодавства

Досліджено порядок та особливості застосування зменшення бюджетних асигнувань, як особливого, правовідновлюваного заходу впливу за порушення бюджетного законодавства, що не лише сприяє припиненню протиправної поведінки відповідного розпорядника бюджетних коштів, а й спрямоване на поновлення, існуючого до вчинення правопорушення, правового становища держави й територіальних громад як власників бюджетних коштів. Ключові слова: Бюджетний кодекс України, асигнування, бюджет, розпорядники […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шапенко Л.О. Правові передумови модернізації системи державного регулювання ринку страхових послуг в Україні

Стаття присвячена вивченню передумов реформування системи державного регулювання страхової діяльності в Україні. Особлива увага приділена з’ясуванню правових аспектів реструктуризації регуляторів ринків фінансових послуг, зокрема проаналізовано положення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг». Ключові слова: державне регулювання, оптимізація державного управління, страховий ринок, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Плотнікова К.О. Проблемні питання визначення бюджетної системи України

Стаття присвячена дослідженню проблемних питань визначення бюджетної системи України. В статті проводиться аналіз законодавства та детальний аналіз поглядів вчених стосовно визначення бюджетної системи та факторів впливу на бюджетну систему в цілому. На підставі проаналізованого доцільно зробити висновок про те, що такі поняття як «державний бюджет» та «Державний бюджет України» є тотожніми, але цьому питанню необхідно […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

P.V. Kolomiiets Tax Principles in the Works of Foreign Scientists

Стаття присвячена аналітичному огляду наукових праць зарубіжних вчених, які стосуються раціональної структуризації та вдосконалення системи податкових принципів. Автор акцентує увагу на неоднозначні поглядів зарубіжних науковців щодо місця і ролі окремих податкових принципів як складових податкової системи. Ключові слова: податкові принципи, принципи податкового законодавства, податкова система. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Губарєв С.В. Проблемні питання реєстрації права власності на садибу

В статті здійснено аналіз розвитку законодавств України щодо врегулювання порядку реєстрації прав власності на садибу (присадибної земельної ділянки та будинку на ній) як єдиного об’єкту цивільних прав. Висвітлений порядок реєстрації прав власності на присадибний будинок та земельну ділянку починаючи з радянського періоду по сьогодення. Ключові слова: садиба як єдиний об’єкт цивільних прав; реєстрація прав на […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Гребенюк Н.В. Поняття та особливості реалізації превентивної функції податково-правового примусу

Статтю присвячено проблемам застосування державного примусу у сфері оподаткування та характеристиці превентивної функції податково-правового примусу. Наведено визначення превентивної функції податково-правового примусу, визначено її особливості. Обґрунтовано необхідність виділення превентивних заходів серед форм податково-правового примусу. Ключові слова: податкові відносини, державний примус, податково-правовий примус, превентивна функція податково-правового примусу, превентивні заходи податково-правового примусу. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бондаренко С.О. Суб’єктивне право на податкову пільгу: теоретичний аспект

Стаття присвячена аналізу місця податкової пільги у податково-правовому механізмі справляння податків. Автор дійшов висновку, що податкова пільга є  суттєвим елементом механізму справляння  податків та  зборів та запропонував її розуміти  універсальним необов’язковим елементом правового механізму податкового платежу. Ключові слова: платник податків, податкові права, елементи податкового механізму, податкові пільги, об’єкт оподаткування. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Гулак Л.С. Сутність методів діяльності органів місцевого самоврядування

У статті розкрито юридичну природу та специфіку методів діяльності органів місцевого самоврядування через характеристику його як організаційно-структурованого інституту у державно-владних стосунках, що є інструментом суб’єкта самоврядування з організації життєдіяльності, децентралізації державного управління та деконцентрації виконавчої влади. Ключові слова: місцеве самоврядування, повноваження, метод, структуру методу, класифікація. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Закоморна К.О. Основи організації та діяльності муніципальних органів влади в Канаді

Розкрито основи організації та діяльності муніципальних органів влади в Канаді. Визначено фактори впливу на формування змісту основ організації та діяльності муніципальних органів влади. Висвітлено сутність правової, територіальної та матеріально-фінансових основ організації та діяльності муніципальних органів влади в Канаді. Ключові слова: матеріально-фінансова основа, муніципальні органи влади в Канаді, основи організації та діяльності, правова основа, територіальна основа. […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Соколан Т.С. Організація відеоспостереження в Німеччині: можливість для запозичення в Україні

У статті розглянуто організацію відеоспостереження у деяких містах Німеччини. Виявлено переваги встановленого відеоспостереження. Звернено увагу на взаємодію між працівниками поліції і Службою безпеки Німецької залізниці щодо поводження з даними, отриманими в результаті здійснення відеозйомки. Зроблено пропозиції щодо організації відеоспостерження для України. Ключові слова: відеоспостереження, правоохоронні органи, громадські місця. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Олійник Д.О. Корупція у сфері економічного захисту державного кордону

Указано, що сфера економічного захисту державного кордону є окремою структурною одиницею системи національної безпеки та об’єктом  державного управління. Корупція у цій сфері інституціоналізувалася, виконує роль неформального регулятора відносин між владою і бізнесом, а корупційна злочинність виступає джерелом незаконних доходів обох сторін цих відносин. Ключові слова: державний кордон, економічна безпека, системна корупція, інституціоналізація злочинності, кримінальний ринок […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Кравченко М.Г. Рівень відповідності законодавства України законодавству Європейського Союзу у сфері поводження з побутовими відходами

Стаття присвячена дослідженню сучасного стану процесу адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері поводження із побутовими відходами. В статті проведений аналіз чинного законодавства України у сфері поводження з відходами, положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та Директив Європейського Союзу у сфері управління відходами. Автором визначено сучасний стан адаптації законодавства України до […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Коломієць П.В. Про Податковий кодекс України в контексті «Основ світового податкового кодексу»

Статтю присвячено аналізу останніх досліджень і публікацій з проблематики необхідності врахування позитивного досвіду розвинених зарубіжних країн у сфері вдосконалення податкової системи. Автором сконцентровано увагу на деяких пропозиціях і рекомендаціях, наданих в «Основах світового податкового кодексу». Використовуючи порівняльно-правовий метод наукового пізнання, проведено дослідження та порівняння окремих норм чинного Податкового кодексу України та деяких правових аспектів, наведених […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Буканов Г.М. Актуальні аспекти забезпечення екологічної безпеки в Україні

У статті на підставі аналізу наукових поглядів, теоретичних положень та законодавства, розглянуто проблему забезпечення екологічної безпеки. Сформульовано авторське поняття забезпечення екологічної безпеки, що пропонується закріпити у ст. 50 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища». Ключові слова: екологічна безпека, забезпечення екологічної безпеки, екологічні загрози, екологічні небезпеки, екологічні ризики, екологічна ситуація. Відкрити статтю>>>  

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

O.P. Getmanets Legal Regulation of Financial Interests of the Members of Budget Process in Ukraine

Автор статті аналізує фінансові інтереси учасників бюджетного процесу та розглядає їх важливість при формуванні бюджетних правовідносин. Проаналізовано погляди вчених щодо правової природи публічних фінансових інтересів. Ключові слова: бюджет, фінансовий інтерес, публічний фінансовий інтерес, бюджетний процес, учасник бюджетного процесу, принципи бюджетного законодавства. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS