Вы находитесь здесь: Главная >Архивы рубрики ‘Особливе адміністративне право

Ніщимна С.О. Правове регулювання обігу валюти в Україні

У статті розглянуто нормативне регулювання обігу валюти в державі протягом існування незалежної України. Акцентовано увагу на характеристиці поняття «валюта», яке представлено різними трактуваннями, та основних положеннях Закону України «Про валюту та валютні операції». Ключові слова: валюта, валютні цінності, іноземна валюта, обіг валюти. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бортняк В.А. Формування та становлення системи державного фінансового контролю в Україні

У статті доводиться, що нині організація формування системи ДФК в Україні є незадовільною, що зу мовлено негативним впливом численних об’єктивних і суб’єктивних чинників. Так, серед найбільш проблемних питань у цій сфері те, що в наявності не лише розрізненість зовнішнього і внутрішнього ДФК, їх відомча закритість, а й штучне протиставлення різних контролюючих органів на фоні відсутності […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Лупало О.А., Ященко Т.О. Порядок формування антикорупційної політики в Україні: нотатки до наукової дискусії

Досліджено особливості формування адміністративно-правових засад державної антикорупційної політики в Україні. З’ясовано, що у процесі формування та реалізації державної антикорупційної політики в Україні особливе місце належить визначенню стратегії, тактики та конкретних заходів антикорупційної діяльності. Виявлено низку проблем у вказаній сфері. Визначено напрями вдосконалення законодавства, що забезпечить адміністративно-правове регулювання антикорупційної політики України. Ключові слова: адміністративно-правові засади, державна […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Соловйова В.С. Електронні довірчі послуги та цифровий уряд: принципи функціонування і проблемні аспекти

У статті розглянуто механізм функціонування електронних довірчих послуг як складової цифрової держави. Автором було проаналізовано ключові елементи електронної довірчої послуги та доцільність, переваги і недоліки запровадження в Україні програми «Цифрова держава» з урахуванням досвіду Естонії. Ключові слова: електронні довірчі послуги, цифрова держава, кваліфікований цифровий підпис, MobileID, е-врядування, інтероперабельність. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Майоров В.В. Окремі питання інформаційно-аналітичного забезпечення Національної поліції України в умовах реформ

Стаття присвячена питанням інформаійно-аналітичного забезпечення Національної поліції України в умовах реформ. Звертається увага на те, що практична реалізація заходів з модернізації інформаційно-аналітичного забезпечення органів Національної поліції має бути орієнтованою на формування єдиного інформаційно-правового середовища у рамках моделі правоохоронної діяльності поліції. Ключові слова: реформи, поліція, Національна поліція, інформація, інформаційно-аналітичне забезпечення. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мосьондз С.О. Адміністративні договори органів місцевого самоврядування: нотатки до дискусії

Стаття присвячена дослідженню правової природи адміністративного договору органів місцевого самоврядування та формулюванню деяких пропозицій щодо забезпечення їх ефективності. Доведено, що в умовах проведення реформи децентралізації адміністративний договір органів місцевого самоврядування буде набувати все більшого поширення в міжмуніципальних відносинах та відносинах органів місцевого самоврядування з органами виконавчої влади. З цією метою обґрунтовується необхідність прийняття Закону України […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Челпанова А.Г. Актуальні питання протидії корупції в Україні

В статті розглядаються актуальні законодавчі ініціативи, спрямовані на подолання корупційних проявів в Україні. Проаналізовано результати соціологічних опитувань, присвячених ставленню українців до корупції. Наведено досвід запобігання корупції в європейських країнах. Визначено позитивні риси такого досвіду і можливість його застосування до України. Ключові слова:  корупція, корупційні правопорушення, запобігання й подолання корупції. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Федоров В.Д. Реформування Служби безпеки України у відповідності до Рекомендації Парламентської Асамблеї Ради Європи № 1402

У cтатті розглянутий статус та повноваження Служби безпеки України, проведений аналіз відповідності національного законодавства, що регулює діяльність Служби безпеки України Рекомендаціям Парламентської асамблеї Ради Європи. Визначено ключові елементи можливої реформи: позбавлення правоохоронних функцій, скорочення компетенції щодо боротьби з корупцією та організованою злочинністю, демілітаризація. Ключові слова: Служба безпеки України, реформування, контррозвідувальна діяльність, розвідувальна діяльність, спецслужба, боротьба […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Єрмолаєва Т.В., Лебедєва А.М. Ризики спалювання опалого листя як одна з глобальних проблем екологічного права України

Дана стаття присвячена розгляду та вирішенню однієї з найбільш масштабних проблем екологічного права на сьогодні – спалювання опалого листя. Проаналізовано положення чинного законодавства, які регламентують заборону та відповідальність за таку діяльність. Крім цього, запропоновано низку критеріїв провадження діяльності пов’язаної зі спалюванням листя. Також у статті зазначені окремі аспекти, які має врахувати законодавець при врегулюванні даної […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шаповалова О.І. Комплексний правовий підхід до земельної реформи

Розглянуто комплексний теоретичний підхід до правового режиму землі як об’єкту цивільних прав та об’єкту державного управління. Вказано, що при створенні ринку землі необхідно передбачити приватне правове регулювання та державне управління. Доведено, що законодавець має закріпити особливий правовий режим земельних ділянок як об’єктів цивільних прав. Ключові слова: ринок землі, приватизація землі, земельна ділянка, земельний фонд, системна […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Телестакова А.А., Мірзоян С.А. Особливості організації та правового регулювання контрольної діяльності правоохоронних органів за законністю функціонування банків в Україні

У статті досліджено теоретико-правові засади визначення поняття «контроль», його місце і значення в системі державного контролю за  забезпеченням законності фінансової діяльності банків в Україні. Автором проаналізовано сучасний стан правового забезпечення контрольної діяльності правоохоронних органів (Служби безпеки України, Національної поліції України, Антимонопольний комітет України, підрозділи Державної фіскальної служби України, антикорупційні органи) за законністю дій банків в […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Макарчук В.В. Місце міграційного права в системі права України

В статті розглянуто характеристику міграційних процесів в Україні та світі. Відображено різні підходи до визначення місця міграційного права в системі права України. Показано складові міграційного права як галузі права та науки. Проаналізовано зв’язки міграційного права з іншими галузями права. Ключові слова: міграція, міграційні відносини, міграційні процеси, правове регулювання, галузь права, правовий інститут. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Москаленко С.І. Класифікація цивільної авіації в Україні: порівняльно-правовий аналіз

В статті здійснено аналіз державного контролю авіації цивільної авіації. Зроблено порівняльний аналіз різних нормативних актів в галузі цивільної авіації. Зроблено висновок, про необхідність удосконалення державного контролю в галузі цивільної авіації. Ключові слова: цивільна авіація, авіація загального призначення, державний контроль, комерційна авіація. Відкрити статтю>>>

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Русанюк У.Я. Правові засади організації та реалізації адміністративно-правових заходів профілактики проступків, які вчиняються посадовими особами органів публічного управління

Стаття присвячена аналізу правових засад організації та реалізації адміністративно-правових заходів профілактики проступків, які вчиняються посадовими особами органів публічного управління. Особлива увага присвячена висвітленню стадій втілення в життя заходів профілактики проступків, які вчиняються посадовими особами органів публічного управління: організації та реалізації (здійснення). Ключові слова: органи публічного управління, посадові особи органів публічного управління, профілактика адміністративних правопорушень, адміністративні […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Телестакова А.А., Мірзоян Р.А. Зміст та значення фінансового моніторингу за діяльністю установ банківської системи України

Стаття присвячена дослідженню змісту фінансового моніторингу як важливого виду контрольної діяльності державних органів за  функціонуванням банківської системи України. Виходячи з аналізу нормативно-правових актів України охарактеризовані основні методи фінансового контролю за банківською діяльністю. Окремо автором зроблено висновок, що ефективне функціонування українських банків безпосередньо залежить від систематичності здійснення державного фінансового моніторингу з боку уповноважених державних органів щодо […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Краковська А.Є., Слободянюк В.О. Обмеження права громадян на державну службу

У статті розглянуто положення законодавства України та зарубіжних країн щодо практики реалізації конституційного права рівного доступу громадян до державної служби. Досліджено сучасне правове регулювання права громадян на державну службу, а також підстави для обмеження цього права, які визначені міжнародними договорами, конституціями та спеціальними законами про державну службу в Україні та деяких зарубіжних країнах. Зроблено висновок, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Дідківська Г.В., Чухрай В.В. Первинний фінансовий моніторинг при розслідуванні злочинів у кредитно-фінансовій сфері органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства

У статті відображені проблеми, що виникають при здійсненні первинного фінансового моніторингу при розслідуванні злочинів у кредитно фінансовій сфері органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства та визначено шляхи вирішення таких проблем. Ключові слова: фінансовий моніторинг, злочини, розслідування, податкове законодавство, податковий контроль. Відкрити статтю>>> https://doi.org/10.5281/zenodo.3555043

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бондар В.В. Нововведення в підготовці майбутніх поліцейських (аналіз чинного законондавства)

Сучасне вітчизняне суспільство корінним чином відрізняється від попередніх епох, оскільки основною цінністю визнає саме Людину. В умовах сьогодення, коли відбувається реформування усіх без винятку правоохоронних органів на засадах, загальновизнаних у країнах-учасницях ЄС, ефективне адміністративно-правове регулювання забезпечення прав і свобод людини потребує нових підходів. Існує комплекс проблемних питань застосування поліцейськими адміністративного затримання взагалі та спеціальних засобів […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Чистоклетов Л.Г., Капленко Г.В., Хитра О.Л. Сутність адміністративного переконання

В статті піддано критиці наявні в теорії адміністративного права положення, за якими: а) застосування адміністративного переконання є монополією органів державного управління; б) адміністративне переконання не пов’язане з індивідуальним впливом; в) фактична підстава адміністративного переконання завжди відсутня; г) його застосування немає під собою нормативно-правової бази. Запропоновано нову дефініцію адміністративного переконання.  Ключові слова: адміністративне переконання, ознаки, класифікація, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Вахліс І.В. Джерела дисциплінарно-деліктного права

У статті розглянуто питання формування джерельної бази дисциплінарно-деліктного права. Зазначено положення про розуміння самої категорії «джерело права». Автор концентрує увагу на питаннях джерел дисциплінарно-деліктного права, та наводить власну класифікацію останніх. Ключові слова:  дисциплінарно-деліктне право, джерело права, система джерел дисциплінарно-деліктного права, формалізовані джерела права, неформалізовані джерела права. Відкрити статтю>>> https://doi.org/10.5281/zenodo.3520381

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Сергєєв К.О. Ускладнення законодавчої системи внаслідок динамічного розвитку інформаційних технологій

В статті досліджуються об’єктивні причини збільшення кількості законів, як наслідок ускладнення структури суспільної організації спричиненої динамічним розвитком інформаційних технологій. В результаті аналізу впливу новітніх інструментів суспільної організації на якість нормативного акту, формується висновок про актуальність більш точних алгоритмів усвідомлення причинно-наслідкових елементів комунікації суспільної групи, в діапазоні від закону до настання бажаного результату. Ключові слова: законодавча […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Павлович-Сенета Я.П. Основні поняття та принципи переміщення товарів і транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України

Статтю присвячено аналізу особливостей правового регулювання переміщення та пропуску через митний кордон України товарів і транспортних засобів. Проведено дослідження нормативних актів, які регулюють дане коло суспільних відносин. Розкрито зміст основних понять та категорій, що використані в митному законодавстві при регламентації переміщення товарів та транспортних засобів комерційного призначення. Ключові слова: митний орган, митне право, митний кордон, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Новіков О.В. Сучасний стан та тенденції розвитку корупції у приватному секторі

У статті надана кримінологічна характеристика корупційної злочинності у приватному секторі в Україні за 2013-2018 рр. Проаналізовані результати національних та зарубіжних досліджень, присвячених корупції у приватній сфері в Україні. Встановлено негативні тенденції розвитку зазначеного явища та вирізнено деякі проблеми протидії цьому різновиду злочинності. Ключові слова: корупція, корупційна злочинність, корупція у приватній сфері, корупція у приватному секторі, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ващишин М.Я. Національна екомережа як стратегія екологічного управління

У статті національна екомережа розглядається не як стала територіальна система, а як стратегія екологічного управління. Автор пропонує вдосконалювати організаційно-правові інструменти цієї стратегії для активізації процесів формування екомережі. Звертається увага на необхідності постійного моніторингу загального стану довкілля та окремих структурних елементів екомережі, важливості збалансованого екологічного планування та дієвого екологічного контролю. Ключові слова: стратегія екологічного управління, національна […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мосьондз С.О., Запотоцька О.В. Адміністративна деліктність у сфері безпечності та якості харчової продукції: ознаки та усунення правових колізій

У даній статті обґрунтовується висновок, що адміністративна відповідальність за порушення законодавства у сфері безпечності та якості харчових продуктів – це урегульована адміністративно-процесуальними нормами діяльність компетентних суб’єктів, спрямована на примусове застосування до правопорушника правообмежувальних заходів матеріально та морального характеру за вчинене ним правопорушення, що визначене Кодексом України про адміністративні правопорушення та іншими законами України, які урегульовують […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Іваницький А.В. Застосування заходів впливу Нацкомфінпослуг до порушників законодавства про фінансові послуги

Наукова робота присвячена правовому регулювання застосування заходів впливу Нацкомфінпослуг до порушників законодавства про фінансові послуги. Автор досліджує окремі заходи впливу, вказуючи на положення відповідного законодавства та критично осмислюючи їх зміст. У статті розмежовано компетенцію Комісії з іншими регуляторами відносин у сфері ринків фінансових послуг. Ключові слова: Нацкомфінпослуг, заходи впливу, учасники ринків фінансових послуг, фінансові послуги, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Аніщенко Т.С., Орлов Д.Л. Щодо повноважень дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ у державному органі з урахуванням вимог антикорупційного законодавства

У статті окреслено місце дисциплінарно-деліктного права у системі особливого адміністративного права України та проаналізовано особливості роботи дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ у державному органі як складової процедурних норм дисциплінарно-деліктного права. Підкреслюється, що одним із проблемних питань в діяльності дисциплінарної комісії вважається відсутність визначених у Законі України «Про державну службу» або іншому нормативно-правовому акті повноважень […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Бондаренко К.О. Конкурсний відбір науково-педагогічних працівників: проблемні аспекти

В статті аналізуються нормативно правові акти, наукові погляди та підходи стосовно нормативно-правового забезпечення конкурсного відбору науково-педагогічних працівників. Проаналізовано проблематику відбору кандидатів за конкурсом та особливості виникнення трудових відносин з науково-педагогічними працівниками. Звернено увагу, що конкурсний відбір  є важливим правовим засобом раціонального підбору кадрів та має гарантувати об’єктивність ділових, професійних, моральних якостей претендента на посаду. Ключові […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Зарубіна І.Н. Деякі аспекти реформування публічної служби на прикладі проходження служби помічниками суддів Патронатної служби (у світлі оновленого законодавства України про державну службу та Кодексу адміністративного судочинства України)

У статті розглянуто окремі питання пріоритетних напрямків проведення реформ України, зокрема: реформування системи державного управління, державної служби, проведення адміністративної реформи. Окреслено деякі аспекти правового регулювання публічної служби в Україні. Висловлені пропозиції щодо шляхів розв’язання деяких питань, які залишилися поза увагою авторів Положення про помічника судді (рішення Ради суддів України від 18.05.2018 р. № 21) в […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мельничук С.М. Роль фінансової діяльності сучасної держави Україна у забезпеченні екологічної безпеки

Стаття присвячена питанням фінансової діяльності сучасної держави Україна в контексті забезпечення екологічної безпеки. З’ясовано сутність понять «сучасна держава Україна», «фінансова діяльність сучасної держави Україна», «забезпечення екологічної безпеки». Проаналізовано позиції висловлені в юридичній літературі щодо них. Встановлено роль фінансової діяльності сучасної держави Україна у забезпеченні екологічної безпеки. Ключові слова: екологічна безпека, фінансова діяльність держави, сучасна держава […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мельник С.М. Суб’єкти військового управління vs органи військового управління: правовий аспект

У статті досліджено поняття суб’єктів військового управління крізь призму аналізу ознак органів державної влади. Визначено, що використовуючи міждисциплінарний аналіз можливо розкрити основні їх ознаки. Акцентовано увагу на тому, що кожен державний орган має свої ознаки, які обумовлені його юридичною природою, призначенням, специфікою й функціональним призначенням. Ключові слова: державне управління, військове управління, військовослужбовець, військова служба, суб’єкти, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Вавринчук М.П., Когут О.В. Поняття публічної безпеки та порядку в діяльності Національної поліції

У статті проаналізовано закріплення понять “публічна безпека та порядок” і “громадська безпека і порядок” у вітчизняному та зарубіжному законодавстві, а також досліджено теоретичні аспекти визначення цих понять в контексті діяльності Національної поліції  України. Запропоновано до вирішення проблеми наукового змісту поняття “публічна безпека та порядок” повернутись до традиційних для вітчизняної юридичної термінології понять “громадський порядок”, “громадська […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мельничук С.М. Фінансова діяльність сучасної держави Україна в контексті реалізації її функцій (теоретичні питання)

Стаття присвячена теоретичним питанням фінансової діяльності сучасної держави Україна в контексті реалізації її функцій. Проаналізовано позиції висловлені в юридичній літературі щодо правової природи фінансової діяльності сучасної держави Україна. Виокремлено основні ознаки фінансової діяльності сучасної держави Україна й сформульовано визначення її поняття. Ключові слова: фінансова діяльність держави, сучасна держава Україна, зміст фінансової діяльності держави, функції сучасної […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Мельник С.М. Ознаки військового управління: адміністративно-правовий аспект

У статті досліджено ознаки державного управління в адміністративно правовому аспекті на підставі вивчення та беручі за основу ознаки державного управління. Військове управління розглянуто як безперервний процес постійного впливу керуючої системи (суб’єкта військового управління) на керовану систему (на об’єкт військового управління), в межах якого за допомогою такого впливу досягаються поставлені цілі. Ключові слова: державне управління, військове […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ващук Н.Ф. Перспетиви удосконалення адміністративно-правового регулювання сфери легкої промисловості України

Стаття присвячена перспективам удосконалення адміністративно-правового регулювання сфери легкої промисловості. Автором розкрито поняття «адміністративно-правове регулювання у сфері легкої промисловості». Розглянуто основні стримуючі фактори розвитку легкої промисловості. Доводиться необхідність досліджень в царині удосконалення адміністративно-правового регулювання зазначеної сфери. Ключові слова: сфера легкої промисловості, адміністративно-правове регулювання у сфері легкої промисловості, об’єкт адміністративно-правового регулювання у сфері легкої промисловості, перспективи удосконалення […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Жаровська І.М. Принципи адміністративно-правового механізму захисту права власності

У статті розглядається проблема сутності адміністративно-правового механізму захисту права власності. Основну увагу приділено принципам цього механізму. Констатовано, що адміністративно-правовий механізм захисту права власності ґрунтується на таких основних принципах: законності; демократизму; людиноцентризму; справедливості . Ключові слова: право власності, адміністративно-правовий механізм, захист, самозахист, принципи. Відкрити статтю>>> https://doi.org/10.5281/zenodo.3353489

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Лось А.С. Принцип презумпції винуватості для чиновників як засіб розв’язання проблеми корупції у державі: міжнародний та національний досвід

У статті досліджується міжнародний і національний досвід запровадження в законодавстві окремих держав принципу презумпції винуватості стосовно чиновників, які підозрюються у корупційних злочинах, та ефективності таких запроваджень, а також закріплення можливості запровадження принципу презумпції винуватості у міжнародному праві; проводиться оцінка рішень компетентних органів України стосовно українського антикорупційного законодавства, яке закріпило у правовій системі України принцип презумпції […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Лавренова О.І. До питання про оптимізацію системи адміністративних стягнень

У статті здійснено аналіз системи адміністративних стягнень, що закріплена в Кодексі України про адміністративні правопорушення. Досліджено проблеми застосування окремих адміністративних стягнень. Запропоновано шляхи удосконалення чинного законодавства України щодо системи адміністративних стягнень. Ключові слова: адміністративне стягнення, штрафні бали, оплатне вилучення, конфіскація, позбавлення права, виправні роботи. Відкрити статтю>>>  

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Ye. Kobko National Interest as Basis of National Security of Ukraine in Modern Geopolitical Space

У статті розглянуто проблематику національних інтересів як основи національної безпеки України у сучасних геополітичних умовах. Наголошено, що національний інтерес має ретроспективний характер, адже він формується під впливом історичних процесів та особливостей становлення суспільства та держави. Підкреслено, що в Україні явище «національний інтерес» набуло актуальності після розпаду СРСР в 90-х рр. минулого століття. Розкрито особливості співвідношення […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Полешко А.В. До питання правового статусу Національного банку України

У статті досліджується правовий статус Національного банку України на основі чинного законодавства України, виділяються основні ознаки та особливості його функцій, структури та повноважень. Крім цього, проведено аналіз значення Національного банку України як державного органу в механізмі стримувань і противаг. Ключові слова: правовий статус, функції, компетенція, Національний банк України, центральний банк, банківська система.   Відкрити статтю>>> […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Лифарь А.О. Дія податково-правових норм у часі на прикладі встановлення окремих місцевих податків

В статті розглянуто поняття дії податково-правових норм у часі, досліджено принципи стабільності та мінливості у процесі нормативного регулювання місцевих податків. З’ясовано наявність закладеної системної неузгодженості між нормами інститутів фінансового права – податкового та бюджетного. Ключові слова: місцеві податки, дія податково-правових норм в часі, стабільність, мінливість,  рух фінансових ресурсів. Відкрити статтю>>> https://doi.org/10.5281/zenodo.3229097

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Дубіна І.О. Еволюція діяльності трибуналу з питань публічної служби Європейського Союзу

У науковій статті досліджується питання еволюції діяльності Трибуналу з питань публічної служби з моменту прийняття рішення про його заснування до припинення його діяльності. Автором аналізуються причини введення судового органу спеціальної компетенції – Трибуналу з питань публічної служби. Проаналізовано питання здійснення реформи в судовій системі Європейського Союзу, з’ясовано, з якою метою була проведена дана реформа. Ключові […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Гаркуша Л.С. Контрольно-наглядова процедура

У статті на основі аналізу норм чинного законодавства України розглянуто сутність контрольно-наглядової процедури, її стадії та значення у сфері господарської діяльності, митній та податковій сферах. Окрему увагу приділено визначенню понять “контроль і “нагляд”. Ключові слова: контроль, нагляд, стадії, адміністративна процедура, митний контроль, податковий контроль, контроль у сфері господарської діяльності. Відкрити статтю>>> https://doi.org/10.5281/zenodo.3229056  

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Корнієнко В.М., Кацель Ю.С. Правове регулювання виробництва органічної сільськогосподарської продукції в Україні

Стаття присвячена дослідженню питання правового регулювання органічного виробництва сільськогосподарської продукції в Україні. Автор аналізує положення чинного законодавства України та європейські стандарти щодо визначення поняття органічного виробництва. Доводиться необхідність запровадження юридичної відповідальності операторів на ринку органічної продукції, введеної в обіг або реалізованої з порушенням вимог законодавства, у вигляді штрафу та конфіскації цієї продукції, а органу сертифікації […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Дракохруст Т.В. Питання інтеграції громадян України з тимчасово окупованих територій в контексті реалізації державної міграційної політики України

У статті розглянуті проблемні  питання інтеграції громадян України з тимчасово окупованих територій в контексті реалізації державної міграційної політики України, зокрема  повноцінній інтеграції у місцеві громади, у забезпеченні рівних прав з іншими громадянами України у сфері реалізації права голосувати на місцевих виборах та виборах до Верховної ради по одномандатних округах, реалізації права на соціальний захист. Проаналізовано […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Біленська Д.О., Нестеренко І.В. Проблеми рейдерства в аграрному секторі України

Автор досліджує у статті аспект рейдерських захоплень та причини збільшення їх кількості в агробізнесі. На основі аналізу типових схем і способів їх реалізації, розроблено положення щодо формування ефективних державних інститутів і механізмів для боротьби з даним явищем, а також інструкцію дій для аграріїв. Автор підкреслює, що вирішення цієї проблеми безпосередньо вплине на імідж країни та […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шевчук О.М., Церковна В.О. Шляхи вдосконалення законодавства з питань діяльності митних брокерів

У статті досліджено діяльність митних брокерів України  та його законодавче регулювання. Висвітлюються актуальні проблеми законодавства стосовно митного оформлення товарів та транспортних засобів комерційного призначення митними брокерами та запропоновано шляхи його вдосконалення. Підкреслюється практичне значення митної брокерської діяльності у сприянні торгівлі, запобіганні контрабанди та забезпеченні збору доходів держави. Ключові слова: митні брокери, імпортери, декларація товарів, митниця, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Біленська Є.О. Проблемні питання оскарження наказу про проведення податкової перевірки

У статті розглянуто положення податкового законодавства та проаналізовано судову практику щодо права платника податку на оскарження наказу про проведення податкової перевірки. Зроблено висновок про неможливість такого оскарження після проведення перевірки та отримання податкового повідомлення-рішення. Ключові слова: податкова перевірка, наказ про проведення податкової перевірки, податкове повідомлення-рішення, недопущення посадових осіб контролюючого органу, судове оскарження податкової перевірки. Відкрити […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Шевченко Н.Л. Шляхи удосконˑалення законодˑавства у сфері адміністративно-правового забезпечення дотримання прав людини в правоохоронних органах України

Сучасне вітчизняне суспільство корінним чином відрізняється від попередніх епох, оскільки основною цінністю визнає саме Людину. В умовах сьогодення, коли відбувається реформування усіх без винятку правоохоронних органів на засадах, загальновизнаних у країнах-учасницях ЄС, ефективне адміністративно-правове регулювання забезпечення прав і свобод людини потребує нових підходів. Ключові слова: адміністративна діяльність, адміністративно-правове забезпечення, правоохоронні органи, права людини, забезпечення, дотримання […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Божок С.Г. Сучасний стан апарату та законодавчі основи діяльності Національної поліції України

В статті розглянуто проблемні аспекти законодавчого забезпечення діяльності Національної поліції України та внесені пропозиції щодо   удосконалення правових основ її діяльності. Спираючись на базові нормативно-правові акти, автор запропонувала напрямки та способи вдосконалення окремих положень законодавчого забезпечення та функціонування Національної поліції України. Ключові слова: законодавство, законодавча основа, Національна поліція України, права та повноваження поліцейського, правопорядок, нормативно-правові акти, […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS